Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3062 Archiasz Aulus Licinius,
3063 Archier Adolfo. La frusta, romanzo storico della rivoluzione del 1830 per l'indipendenza della Polonia di... preceduto da un discorso filosofico-storico sulla Polonia considerata negl'interessi dell'Europa. Palermo, druk. Francesco Lao, 1849,
3064 Archier Honoryusz Adolf (adwokat, 1815–1892). Les captifs du Czar, ou les Russes en Pologne, nouvelle historique par... Rouen et Paris, Sagnier et Bray, 1854,
3065 Archier Honoryusz Adolf (adwokat, 1815–1892). Leesebibliotheek voor Chrystelijke huisgezinnen, 1861, Nr. 8. (Zawiera: A. Archier: Schets uit de geschiedenis van Russiesch Polen. Naar het Fransch). Bosch, P. N. Verhoeven, 1862,
3066 Archikatedra lwowska,
3067 Archilochos,
3068 Architekci,
3069 Architekt. Architekt. Miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu. Redaktor główny i odpowiedzialny Władysław Ekielski. Kraków, nakł. Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rok I 1900/1901,
3070 Architektoniczne pomysły,
3071 Architektura,
3072 Archiw. Biełorusskij Archiw, (1824),
3073 Archiv. Preussisches Archiv oder Denkwürdigkeiten aus der Kunde der Vorzeit. Herausgegeben von Karl Faber, Königlichen Geheimen Archivar. Erste Sammlung. Königsberg, bey Friedrich Nicolovius, 1809,
3074 Archiv. Archiv für die Geschichte des Bisthums Breslau,
3075 Archiv. Archiv sämmtlicher für das Grossherzogthum Warschau im Justiz-Fach erschienenen Gesetze und Verordnungen, übersetzt und herausgegeben von George Alexander Boeck. Dessau und Leipzig, bei Georg Voss, 1808,.
3076 Archiv. Archiv für slavische Philologie. Unter Mitwirkung von A. Leskien und W. Nehring. herausgegeben von V. Jagić. Erster Band. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig, 1876,
3077 Archiv. Archiv jugo-zapadnoj Rossii, izdawajemyj wriemiennoju kommissijeju dla razbora driewnich aktow, sostojaszczej pri kijewskom, podolskom i wołynskom gienierał-gubiernatorie. (Główny redaktor prof. N. D. Iwaniszew, od r. zaś 1863 prof. Wł. B. Antonowicz; jest to dalszy ciąg Pamiatnikow izd. kommissieju dla razbora driewnich aktow). Kijew. Czast' I. T. I: Akty otnosiaszczijesia k istorii prawosławnoj cerkwi w jugo-zapadnoj Rossii. Kijew, w Uniwiersitietskoj Tip., 1859,
3078 Archiv. Archiv Czast' II. T. I: Postanowlenija dworianskich prowincyalnych siejmow w jugo-zapadnoj Rossii. Kijew, Uniw. Tipogr., 1861,
3079 Archives. Archives slaves de biologie, dirigeés par M. M. Maurice Mendelssohn et Charles Richet, tome I, première année, fascicule 1, 2, 3. Paris, impr. Albert Drouin, 1886,
3080 Archives. Archives de l'histoire littéraire, VI volume. (Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. – Nadb. z Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie ). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1890,
3081 Archives. Archives de l'histoire littéraire de la Pologne (Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. – Nadb. z Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1892,
3082 Archives. Archives de la légion d'honneur: M. le comte Branicki. Tour, Landèveze es Rouille, 1875,
3083 Archives. Archives Orientales et Américaines,
3084 Archiwum,
3085 Archiwum. Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, wydawane przez Komisyą do badań tego zakresu przez Wydział Filologiczny Akademii Umiejętności w Krakowie powołaną, tom I. Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Czasu, 1878,
3086 Archiwum. Archiwum Familijne. Pismo dodatkowe do „Skarbca Polskiego”. Lwów, druk. E. Winiarza, (1859–1860),
3087 Archiwum. Archiwum Komisyi Historycznej (Akademii Umiej.) tom I (Scriptores rerum polonicarum tomus IV). Kraków, nakł. Akademii Umiej., druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1878,
3088 Archiwum. Archiwum Komisyi Prawniczej (Akademii Umiej.), tom I (też tytuł łac: Collectanea ex archivo Collegii Iuridici). Kraków, nakł. Akademii Um., Skład gł. w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniw. Jag., 1895,
3089 Archiwum. Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, wydane nakładem właściciela pod kierownictwem Z. L. Radzimińskiego, przy współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka, t. I z trzema tabl. litograf., 1366–1506. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1887,
3090 Archivum domus Sapiehanae. Archivum domus Sapiehanae (t. I) (1892),
3091 Archiwum Teologiczne. Archiwum Teologiczne. Pismo czasowe, poświęcone oświeceniu i zbudowaniu religijnemu. Wydawane przez ks. Jabczyńskiego (Jana Nep.), kanonika i kaznodzieję metropolitalnego poznańskiego. (Kwartalnik). Poznań, nakł. wydawcy, druk. Karola Pompejusza (od poszytu 2: druk. W. Dekera i Sp.), Rok I 1836 – II 1837,