Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108848 Kozłowski Kajetan, adwokat. Obrona za JW. Romanem Hrabią Załuskim w Sądzie Seymowym przedstawiona (z datą: Warszawa, 21 II 1828). B. m. b. r. (Warszawa, 1828),
108847 Kozłowski Kajetan, adwokat. Drugi głos odpowiedni na Replikę w sprawie przez Generała Brygady Józefa Rautenstrauch. Mikołajowi Krzywiec Okołowiczowi Sędziemu Apellacyinemu Królestwa Polskiego, utworzoney. B. m. b. r. (Warszawa, po 1814),
108846 Kozłowski Kajetan, adwokat. Duplika ze strony Romana Hrabi Załuskiego, o weyscie do Towarzystwa prawem zakazanego, obwinionego (z datą: Warszawa, 8 IV 1828). B. m. b. r. (Warszawa, 1828),
108845 Kozłowski K. Nowy złoty ołtarz. (Książka do nabożeństwa). Wilno, 1882. Informację podaje Bibliografia Polska, t. XI (spis chronologiczny), Kraków 1890,
108844 Kozłowski K.
108843 Kozłowski K.
108842 Kozłowski K.
108841 Kozłowski K.
108840 Kozłowski K. ks.
108839 Kozłowski K.
108838 Kozłowski K., członek zarządu banku ludowego w Śremie.
108837 Kozłowski K., ziemianin.
108836 Kozłowski Justyn, fotograf. Canal maritime de Suez Photographies d'après nature par J. Kozlowski. B. m. b. r. (Port-Said, 1869),
108835 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). I.-Tres semanas entre los Indios Guatós. Excursion efectuada en 1894. II.-La comunication del Rio Amazonas con el Rio de La Plata. (Odb. z Revista del Museo de La Plata). La Plata, Talleres de Publicationes del Museo, 1895,
108834 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). El rol des los termitos en la Distribucion de los centros de vegetacion arbórea en los llanos por Julio Koslowski Naturalista viajero del Museo de La Plata. Con una lamina. (Odb. z Revista del Museo de La Plata). B. m. b. r. (La Plata, Talleres de Publicationes del Museo, 1895),
108833 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). Dos nuevas Lagartijas de la Provincia de Buenos Aires.
108832 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). Un nuevo Geco de Matto-Grosso.
108831 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). Faunas locales Argentinas II.
108830 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). I.-Enumeracion sistemática de las aves de Chilecito (Provincia de La Rioja - República Argentina). II.-Aves recogidas en la Provincia de Catamarca (República Argentina). (Odb. z Revista del Museo de La Plata). La Plata, Talleres de Publicationes del Museo, 1895,
108829 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). La comunication del Rio Amazonas con el Rio de La Plata.
108828 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). Batracios y reptiles de Rioja y Catamarca (República Argentina) recogidos durante los meses de Febrero á Mayo de 1895 (Expedicion del Director del Museo) por Julio Koslowsky naturalista viajero del Museo de La Plata. Lámina I-IV. (Odb. z Revista del Museo de La Plata). La Plata, Talleres de Publicationes del Museo, 1895,
108827 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). Aves recogidas en la Provincia de Catamarca.
108826 Kozłowski Julian German (Koslowsky Julio), przyrodnik (1866-1923). Algunos datos sobre los Indios Bororós por Julio Koslowsky naturalista viajero del Museo de La Plata. Con 3 láminas. (Odb. z Revista del Museo de La Plata). La Plata, Talleres de Publicationes del Museo, 1895,
108825 Kozłowski Józef R.
108824 Kozłowski Józef Gabriel (1799 lub 1800-1831).
108823 Kozłowski Józef, kapitan 9. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego (1778-1848). Historya Igo potem 9go Pułku Wielkiego Księstwa Warszawskiego napisana przez Kozłowskiego, kapitana grenadyerów tegoż pułku, a później kapitana inwalidów. Poznań, Nakład J. K. Żupańskiego, Kraków, J. K. Żupański & K. J. Heumann, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1887,
108822 Kozłowski Józef ks. (ur. 1794).
108821 Kozłowski Józef ks. (ur. 1794). Mowa żałobna nad zwłokami ś.p. Księdza Zenona Chodyńskiego prałata Katedry Włocławskiej regensa Seminarjum Djecezalnego miana w Kościele Katedralnym 30 Maja 1887 r. Przez X. Józefa Kozłowskiego kanonika Katedry Włocławskiej i profesora miejscowego Seminarjum. Warszawa, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1877,
108820 Kozłowski Józef ks. (ur. 1794). Kazanie podczas konsekracyi nowo wzniesionego Kościoła w Trzciance przez X. Kozłowskiego byłego kaznodzieję Metropolitalnego Poznańskiego Proboszcza Kollegiaty Czarnkowskiej powiedziane. Poznań, nakł. Księgarni Teodora Scherka, 1836,
108819 Kozłowski Józef.