Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97243 Kolbuszowski Edmund (1865—1919). Zwiastowanie. Obrazek usnuty z podań ludowych przez ... (Odb. z Przeglądu Politycznego, Społecznego i Literackiego). B. m. (Lwów), Druk. nar. W. Manieckiego, 1892,
97242 Kolbuszowski Edmund (1865—1919). Boże Narodzenie Obrazek osnuty z podań i wierzeń ludowych. (Odb. z Dziennika Porannego). Kraków, nakł. autora, druk. Aleksandra Słomskiego, 1896,
97241 Kolbuszowski E.
97240 Kolbuszowski E.
9724 Bracia Rodacy! Bracia Rodacy! B. m. b. r. (1861),,
97239 Kolbuszowski powiat.
97238 Kolbuszowa.
97237 Kolbuszewski Edw.
97236 Kolbuszewski E., mylnie.
97235 Kolbusz Ignacy o. (prowincjał kapucynów).
97234 Kolbielski Glave Karol Fryderyk.
97233 Kolbielak Jan (pseud.).
97232 Kolbert Joachim bp.
97231 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877).
97230 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Wzory rysowania mapp i planów przez ... Warszawa, druk. M. Chmielewskiego, 1837,
9723 Bracia Polacy. Bracia Polacy. B. m. b. r. (1862),
97229 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Wisła jéj bieg, własności i spławność, rozpoznawane przez ... Inspektora i Członka Zarządu Kommunikacyi, Członka Rady Ogólnej Budowniczéj. Część druga z 10 Tablicami. Warszawa, (Gebethner i Wolff), druk. Jana Jaworskiego, 1861,
97228 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Ślady dawnych murów, otaczających miasto Starą Warszawę, odszukane w roku 1868 (Warszawa, 1870);
97227 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Skorowidz do planów rzeki Wisły. Wykaz gmin odpowiedzialnych za słupy nadbrzeżne werstowe. Położenie geograficzne i wykreślne niektórych punktów wzdłuż rzeki Wisły. Wykaz miast wsi i osad położonych nad Wisłą. Sporządził ... 1860. B. m. (Warszawa), druk. J. Jaworskiego, b. r. (ok. 1863),
97226 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Plan miasta Warszawy. Wydanie nowe kolorowane. Warszawa, 1873;
97225 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Plan miasta Warszawy wydał ... Warszawa, 1867;
97224 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Plan miasta stołecznego Warszawy. Warszawa, 1848.
97223 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Plan Warszawy ok. 1:17 000. Warszawa, druk. S. Strąbskiego, 1846,
97222 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Notice sur le projet d'un pont permanent sur la Vistule près de Varsovie. par Guillaume de Kolberg. Ingénieur, Membre du Conseil des travaux publics près de la Commission de l'Intériéur. Varsovie, Imprimerie de Ch. Kowalewski, 1858,
97221 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Napis na Starej chrzcielnicy w Kościele św. Jana w Toruniu dokładnie przerysowany. Warszawa, (nakł. autora), w Księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Sikorskiego, 1872,
97220 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Mappa dróg żelaznych: Warszawsko-Wiedeńskiej i Krakowskiéj z okolicami na szerokość 8 do 9 mil. Ułożył i wydał... Warszawa, Litogr. F. Malte w Stuttgarcie, b. r. (1853),
9722 Bracia Polacy! Bracia Polacy! Wiadome są wam wieści, że naród nasz powstał... Paryż, druk. Maulde i Renou, 5 marca 1846 r.,
97219 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). O łanach i włokach. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). B. m. (Warszawa), Druk. Gazety Polskiej (J.Bergera), b. r. (1870),
97218 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). Drogi żelazne w Europie opisał... z Mappą. (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, Druk. pod fir. J. Kaczanowskiego, 1844,
97217 Kolberg Wilhelm Karol Adolf (1807—1877). O dochodach z dróg żelaznych. Przez ... (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). B. m. b. r. (Warszawa, 1846),