Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107385 Kotowicz W.
107384 Kotowicz Tadeusz.
107383 Kotowicz Rom.
107382 Kotowicz Ksawery, mylnie.
107381 Kotowicz Józef, nauczyciel z Hnizdyczowa.
107380 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911).
107379 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Istoriczeskaja zapiska o Litowskoj Duchownoj Sieminarii. Protoijerieja Ioanna Kotowicza. Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1878,
107378 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Iz wospominanij o pocziwszem mitropolitie Iosifie Siemaszko. Swiaszczennika Ioanna Kotowicza. Wilna, Pieczatnia O. S. Blumowicza, 1870,
107377 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Cerkownoje torżestwo w pamiať 400-letniago priebywanija w Wilnie sw. ikony Bogorodicy-Wilenskija, 15-go fiewrala 1495 - 15 fiewrala 1895 g. i słowo, skazannoje 21-go fiewrala 1895 goda. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1895). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Praw. bratstwa, 1895,
107376 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Kak smotriet na obyczaj stawit kriesty pri dorogach, płoszczadiach, polach i dr. otkrytych miestach siewiero-zapadnago kraja Rossii? Soczinienije I. Kotowicza. (Odb. z Wilenskago Wiestnika). Tamże [Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija], 1868,
107375 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo, proizniesiennoje 26 nojabria 1868 goda wo wremia liturgii, sowierszennoj prieoswiaszczennym Ignatijem, jepiskopom Brestskim, pri grobie w Bozie pocziwszego wysokoprieoswiaszczennago Iosifa, mitropolita Litowskago i Wilenskago swiaszczennikom Wilenskago Prieczistienskago sobora Ioannom Kotowiczem. (Odb. z Wilenskago Wiestnika). Tamże [Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija], 1868,
107374 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo, proizniesiennoje 12 fiewrala 1878 goda w Aleksiejewskoj cerkwi Wilenskago Preczistienskago sobora, w 500 ł. godowszczinu błażennoj koncziny swiatitiela Aleksija. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1878). Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija, b. r. (1878),
107373 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo 7-go nojabria 1898 goda na zaupokojnoj liturgii, nakanunie oswiaszczenija i otkrytija pamiatnika grafu Michaiłu Nikołajewiczu Murawiewu. Kafiedralnago Protoijerieja Ioanna Kotowicza. Tamże [Wilna, Tip. Sw.-Duch. Bratstwa], 1898,
107372 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo w dień prazdnowanija 300-letniago jubileja so wriemieni postrojenija Swiato-Duchowskim bratstwom cerkwi Sw. Ducha w g. Wilnie. 5-go oktiabria 1897 g. Kratkij oczerk istorii Sw. Duchowskago Bratstwa i chrama. Protoijerieja Ioanna Kotowicza. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Bratstwa, 1897,
107371 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo w dień pamiati sww. wileńskich muczenikow Antonija, Ioanna i Jewstafija, skazannoje 14-go apriela w Wilenskom Swiato-Duchowom monastyrie. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1895). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Praw. Bratstwa, 1895,
107370 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo w dień 500-letija so dnia koncziny priepodobnago i bogonosnago otca naszego Siergija, Radonieżskago czudotworca, 25 sientiabria 1892 g., skazannoje w Wilenskom Nikołajewskom kafiedralnom soborie protoijeriejem Ioannom Kotowiczem. Wilna, Gubiernskaja tip., 1892,
107369 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Protoijeriej Antonij Kotowicz. P. I. K. (Protoijeriej Ioann Kotowicz). Wilna, tip. Gubernskago prawlenija, 1876,
107368 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Portriety diejatielej epochi wozsojedinienija zapadno-russkich uniatow s prawosławnoju cerkowju i widy chramow i monastyriej, w kotorych podgotowlałoś i osuszczestwiłoś swiatoje dieło wozsojedinienija. K stoletniemu jubileju (25 diekabria 1798-1898 g.g.) so dnia rożdienija Litowskago Mitropolita Iosifa Siemaszko. Kafiedr. Prot. Ioanna Kotowicza. Wilna, Tip. Sw.-Duchowskago Bratstwa, (Pietierburg, Tip. Towariszczestwa Obszczestwiennaja Polza), 1898,
107367 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Pamiati Iakowa Fieodorowicza Gołowackago, priedsiedatiela Wilenskoj kommissii dla razbora i izdanija driewnich aktów. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Gubiernskaja Tip., 1888,
107366 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Otwiet na izdannuju za granicej broszura: O priesledowanii schizmatikami rimsko- i griekokatoliczeskoj cerkwi i jeja posledowatielej. Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę: O prześladowaniu kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez schizmę. Wilna, tip. I. Jałowcera i F. Wajnsztiejna, 1874,
107365 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Igumienija Fławiana. Nekrolog. Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija b. r. (1878),
107364 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Wysokoprieoswiaszczenniejszyj Aleksij, Archiepiskop Litowskij i Wilenskij. Jego konczina i pogriebienije. 10-13 Nojabria 1890 g. Prot. I. Kotowicza. Wilna, Gubiernskaja Tip., 1890,
107363 Kotowicz (Kotwicz?) Ign.
107362 Kotowicz Antonij, protoijeriej.
107361 Kotowicz Antoni (1816-1885).
107360 Kotowicz Antoni (1816-1885). Spis roślin jawnopłciowych zbieranych w okolicy Biecza w roku 1874. przez Antoniego Kotowicza. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi Fizyograficznej za rok 1874). B. m. b. r. (Kraków, 1875),
107359 Kotowicz Antoni (1816-1885). Częściowy spis roślin jawnopłciowych z okolicy Biecza, oznaczonych podług Dra Kocha przez Antoniego Kotowicza. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi Fizyograficznej za rok 1873). (Kraków), Druk. Uniwersytecka, 1874,
107358 Kotowicz Andrzej Franciszek, kasztelan wileński (zm. 1682).
107357 Kotowicz Aleksander Michał, bp. (1622-1686).
107356 Kotowicz Aleksander.