Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81275 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o święceniu kapłańskim, z datą: Wersal 10 XII 1841). B. m. b. r, (1841),
81274 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o nabożeństwie w rocznicę powstania listopadowego, inc: „W przyszły czwartek ...”, z datą: Paryż 24 XI 1860). Tamże [Paryż, druk. L. Martinet], b. r. (1860),
81273 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o nabożeństwie w rocznicę bitwy pod Grochowem, inc: „Cała Polska ...”). Tamże [Paryż, druk. L. Martinet], b. r.,
81272 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o nabożeństwie popielcowym, inc: „Nabożeństwo popielcowe ...”, z datą: Paryż 10 II 1861). Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1861),
81271 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o nabożeństwie popielcowym, inc: „Nabożeństwo Popielcowe...”, z datą: Paryż 19 II 1860). Paryż, (Drukarnia L. Martinet), b. r. (1860),
81270 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o nabożeństwie popielcowym, inc: „Nabożeństwo popielcowe ...”, z datą: Paryż, 4 III 1859). Paryż, druk. (L. Martinet), b. r. (1859),
81269 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o nabożeństwie ku czci św. Stanisława bpa, inc: W niedzielę przyszłą ...”, z datą: Paryż 3 V 1859). Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1858),
81268 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o nabożeństwie ku czci św. Jana Kantego, inc: „Pospieszamy z oznajmieniem...”, z datą: Paryż 24 X 1850). Paryż, (druk. L. Martinet), b. r. (1850),
81267 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o mszy św. dziękczynnej w intencji Napoleona III, inc: „Ochłonąwszy nieco ze zgrozy...”, z datą: Paryż 19 I 1858). Paryż, druk. L. Martinet, 1858,
81266 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). „Przez ciąg Wielkiego Postu ...”). Paryż, (druk. L. Martinet), b. r. (ok. 1860),
81265 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zaproszenie na nabożeństwo przygotowujące do spowiedzi, z datą: Paryż 16 III 1864). Paryż, druk. E. Martinet, b. r. (1864),
81264 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zaproszenie na nabożeństwo żałobne za duszę Jana Etiénne, inc: „W imieniu Towarzystw Polskich S. Wincentego a Paulo...”, z datą: Paryż 24 III 1874). B. m. (Paryż), druk. Rouge, Dunon i Fresne, b. r. (1874),
81263 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Pobożne zaproszenie (na nabożeństwo Wielkanocne w kościele Wniebowzięcia w Paryżu). Paryż, druk. E. Martinet, 1868,
81262 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zaproszenie na mszę św., inc: „W przyszły czwartek...”, z datą: Paryż, 24 XI 1860). Tamże [Paryż, w druk. L. Martinet], b. r. (1860),
81261 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Zaproszenie. (Paryż, dnia 19 stycznia 1858 r.). Paryż, w druk. L. Martinet,
81260 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Moje wspomnienia. Wydanie drugie. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1877,
81259 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Moje wspomnienia. Xięga pierwsza — Xięga druga. Paryż, wyd. Alexandra Jełowickiego i Spółki, w Xięgarni i Drukarni Polskiej, druk. Bourgogne et Martinet, 1839,
81258 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Wianek duchowny. Oddział pierwszy. Krótki wykład nauki chrześcijańskiej: a naprzód, o prawdzie religji chrześcjańskiej nauka. Berlin, nakł. księgarza B. Behra, b. r. (data cenzury: 30 IX 1842),
81257 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Pobożne wezwanie z powodu trójwiecznéj rocznicy Unii Polski z Litwą. Paryż, Drukarnia E. Martinet, b. r. (1869),
81256 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Wezwanie do pokuty z powodu Jubileuszu roku łaski 1865, do Polaków w Paryżu. Paryż, Druk. E. Martinet, 1865,
81255 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Wezwanie na nabożeństwo polskie do Kościoła de l'Assomption. Paryż, 1830,
81254 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Wezwanie do nabożeństwa Miesiąca Maryi (z datą: Paryż, 22 IV 1861). Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1861),
81253 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Pobożne uwiadomienie (z datą: Paryż 18 III 1869). Paryż, Drukarnia E. Martinet, b. r. (1869),
81252 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Uwiadomienie. (Wersal, dnia 10 grudnia r. p. 1841),
81251 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Uwagi o użyciu najkorzystniéjszem czasu w Emigracji, wraz z projektem ogólnego stowarzyszenia się wychodźców polskich. Przez Jednego z Posłów. Paryż, au Bureau des Souvenirs de la Pologne, Drukarnia i Gissernia A. Pinarda, 1833,
81250 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). O towarzystwie Wzajemnej Pomocy. Rzecz ogłoszona w r. 1833 przez ..., Żołnierza i Posła Polskiego. Wydanie wtóre. Lipsk, skład u E. Ł. Kasprowicza, nakł. Wydawcy, w drukarni Ojczyzny w Bendlikonie, 1866,
81249 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). O towarzystwie wzajeméj pomocy. Paryż, kosztem autora, druk. A. Pinard, 1833,
81248 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Supplément au Catalogue de la Librairie Polonaise de A. Jełowicki et Cie à Paris. (Paris), druk. Bourgogne et Martinet, b. r.,
81247 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Supplàment au catalogue de la Librairie Polonaise, rue des Marais-Saint-Germain nr. 17 bis, à Paris. (Paris), Imp. Bourgogne et Martinet,
81246 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). 2e Supplément au catalogue de la Librairie Polonaise, quai Voltaire, nr. 11 à Paris, du ler janvier au ler sept. 1834 (Paris),