Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81305 Jendel Teodor.
81304 Jenczio Jan (1797—1884).
81303 Jenczewski Jan.
81302 Jencz K. A. Pismowstwo a spisowarjo delnjołužiskich Serbow. Wot (1548) 1574— 1880. Zezběrał ... farar w Palowje. (Odb. z Časopisa Macicy serbskeje 1880). Lipsk, Smoler a Pjech, cišć wot E. M. Monse w Budyšinje, 1881,
81301 Jencz.
81300 Jenbułajewa J.
81299 Jenaszek Antoni.
81298 Jemiołowski Piotr.
81297 Jemiołowski Mikołaj (ur. ok. 1620, zm. ok. 1693).
81296 Jemiołowski Mikołaj (ur. ok. 1620, zm. ok. 1693). Pamiętnik ... towarzysza lekkiéj chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane. Lwów, druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1850,
81295 Jemioła.
81294 Jemielnica (Himmelwitz).
81293 Jemieljanow W. Opyty wozraszczenija duba w dacze Ruda. (Iz Zapisok Nowo-Aleksandrijskago Instituta Sielskago Choziajstwa i Lesowodstwa). Warszawa, pieczatano iz razrieszenija Sowieta Instituta Sielskago Choziajstwa i Lesowodstwa w Nowoj Aleksandrii, w tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga, 1900,
81292 Jemczak Łukasz ks.
81291 Jełpatiewskij Siergiej Jakowlewicz (1854—1933).
81290 Jełowicki Władysław.
81289 Jełowicki Witold.
81288 Jełowicki Stanisław. Dykcyonarz przysłowiów francuzkich, zawierający przysłowia i sposoby mówienia w języku francuzkim używane, wyjęty z Dykcyonarza Akademii i wielu innych mogący służyć ku uzupełnieniu słowników Bandtkiego i Trotza, dla użytku młodzieży spolszczony. Tom I—II. Warszawa i Krzemieniec, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1825,
81287 Jełowicki Mikołaj (1794—1867).
81286 Jełowicki Mikołaj (1794—1867). Zakonnica, Powieść z naszych czasów przez ... (Odb. z Dziennika Literackiego). Lwów, druk. Zakładu narod. im. Ossolińskich, nakł. Wojciecha Manieckiego, dzierżawcy tejże drukarni, 1854
81285 Jełowicki Juliusz (ur. 1787). Supplément du prix-courant des Plantes nouvelles et rares de L’établissement Horticole de Monsieur Jules Jelowicki à Aresztów preés Równo (Gouvernement de Volhynien, Russie). Pour le Printemps 1855. Tamże [Mitau, Imprimerie de Jean Frédéric Steffenhagen & fils], 1855,
81284 Jełowicki Juliusz (ur. 1787). Etablissement Horticole de Monsieur Jules Jelowicki a Aresztów prés Równo (Gouvernement de Volhynien, Russie), Prix-Courant pour 1853. Mitau, Imprimerie de Jean Frédéric Steffenhagen & fils, 1853,
81283 Jełowicki Florian.
81282 (Jełowicki Edward; 1803—1848). (Zaproszenie na nabożeństwo żałobne w intencji..., inc: „Dnia l1go Grudnia ...”, z datą: Paryż 7 XII 1848). B. m. b. r. (Paryż, 1848),
81281 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877) i Kajsiewicz ks. Droga krzyżowa. Kraków, nakł. ks. Zmartwychwstania pańskiego, Spółka wydaw., druk. Czasu, 1893,
81280 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877) i Chrzanowski Wojciech. O powstaniu przez Alexandra Jełowickiego, posła hajsyńskiego. O wojnie partyzanckiéj przez Jenerała Chrzanowskiego. Paryż, wyd. Alex. Jełowickiego i spółki, w Księgarni i Drukarni Polskiej, druk. Bourgogne et Martinet, Imprimeurs, 1835,
81279 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877).
81278 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zaproszenie na nabożeństwo żałobne za duszę Aleksandra Jełowickiego; inc: „Kilku wiernych przyjaciół...”). B. m. (Paryż), Drukarnia Polska A. Reiffa, b. r. (ok. 1877),
81277 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Żywot i męczeństwo błogosławionego Jozafata arcybiskupa połockiego, patrona św. Unii z Kościołem powszechnym rzymsko katolickim, Paryż, b. dr., 1861,
81276 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). (Zawiadomienie o składce „Grosza Piotrowego”, inc: „W przyszłą Niedzielę ...”, z datą: Paryż 11 XII 1860). Paryż, druk. L. Martinet, b. r. (1860),