Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81540 Jerzykowski Antoni (1821—1889). Zadania do tłumaczenia z łacińskiego na polskie i z polskiego na łacińskie, wyjęte z autorów klasycznych. Część I. Leszno, nakł. autora, 1852,
81541 Jerzykowski Antoni (1821—1889). Zadania do tłomaczenia z łacińskiego na polskie i z polskiego na łacińskie dla niższych klas z autorów klasycznych zebrał i podług gramatyki F. Schultza przez siebie przetłomaczonéj ułożył Dr. ... Profesor i nauczyciel wyższy przy Król. katol. gimnazjum ad St. Mariam Magdal. w Poznaniu. Wydanie drugie przerobione i pomnożone przykładami na nieregularne formy. Ostrów, nakł. Księg. J. Priebatscha, druk. F. A. Kosmela, 1866,
81542 Jerzykowski Antoni (1821—1889). Zadania do tłomaczenia z polskiego na łacińskie dla średnich klas ułożył Dr. ... Profesor i wyższy nauczyciel przy Król. katol. gimnazjum ad St. Mariam Magdal. w Poznaniu. Oddział pierwszy zawierający przykłady na składnią zgody i przypadków. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1866,
81543 Jerzykowski Antoni (1821—1889).
81520 Jerzykowska.
81519 Jerzykowicz Ludwik ks.
81518 Jerzykowicz K.
81517 Jerzykiewicz Władysław.
81512 Jerzykiewicz Bolesław (1839—1902). Botanik für die unteren und mittleren Klassen höherer Lehranstalten. Bearbeitet von….. ordent. Lehrer an der Realschule 1. Ordnung zu Posen. Mit 145 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Posen, Commissions-Verlag J. Jolowicz, gedruckt bei J. I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński), 1874,
81513 Jerzykiewicz Bolesław (1839—1902). Botanik für höhere Lehranstalten. 2te verm. und verbess. Auflage. Posen, Leitgeber & Co, 1885,
81514 Jerzykiewicz Bolesław (1839—1902). Botanika dla niższych i średnich klas gimnazyalnych i realnych ułożona przez ... Nauczyciela etatowego przy szkole realnej w Poznaniu. Z 140 drzeworytami. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1874,
81515 Jerzykiewicz Bolesław (1839—1902). Życie nad stan. Komedya w trzech aktach. Przez Tadeusza Buławę. Poznań, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, 1882,
81516 Jerzykiewicz Bolesław (1839—1902).
81501 Jerzy. Wrażenia z Tatr, baśnie i dumki górskiego ludu. Napisał pod Czarnohorą Jerzy. Część dochodu przeznaczona na sprowadzenie do kraju zwłok ś. p. Juliusza Słowackiego i na oświatę ludową. Kraków, nakł. autora, druk. Józefa Fischera, 1900,
81509 Jerzy z Podjebradu (król czeski; 1420—1471).
81511 Jerzy Wilhelm (elektor brandenburski; 1595—1640).
81505 Jerzy V (książę Hannowerski; 1819—1878).
81500 Jerzy św.
81510 Jerzy Rakoczy II (György Rákóci II; 1621—1660).
81503 Jerzy IV (król Anglii; 1762—1830).
81502 Jerzy III (król Anglii; 1738—1820).
81504 Jerzy I (król Grecji; 1845—1913).
81507 Jerzy Czarny (Karadjordie; 1768—1817).
81508 Jerzy (Pan) z Ludwinowa (pseud.).
81506 Jerzy (margrabia brandenburski; 1484—1543).
81499 Jerzow Jan.
81498 Jerzmanowskij. Biesiedy o swiaszczennych sobytijach, godowych prazdnikach. Wilna, tipogr. J. Zawadzkago, 1894,
81497 Jerzmanowski Karol.
81492 Jerzmanowski Józef (1814—1877). Cennik domu zleceń i składu nasion, dawniéj c. k. Towarzystwa gospodarczo-roln. krak. przy ulicy św. Jana. B. m. dr. b. r. (1871),
81493 Jerzmanowski Józef (1814—1877). Cennik domu zleceń i składu nasion. Kraków, druk. W. Korneckiego, 1873,