Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80030 Jaskólski Władysław ks.
80028 Jaskólski Kazimierz.
80026 Jaskólski Feliks L. Pasterze na Bachorzy. Sielanki kujawskie przez F. L. J. Pch (Podchorąży) w P.(ułku) 7 P.(iechoty) L.(iniowej) W.(ojska) P.(olskiego). Warszawa, druk. J. Wróblewskiego, 1827,
80027 Jaskólski Feliks L. Wiersz na zgon wiecznéy pamięci Nayjaśnieyszego Aleksandra Igo Cesarza Wszech Rossyi, Króla Polskiego etc, przez..., Sierżanta starszego w Pułku 7 Piechoty Liniowéy woyska polskiego, w dzień obchodu pogrzebowego. Warszawa, b. dr., 1826,
80025 Jaskólski Aug. ks.
80029 Jaskólski (Jaskulski) Mariusz Stanisław (zm. 1689).
80052 Jaskowski M.
80020 Jaskłowski Karol (1837—1897).
80019 Jaskinie.
80017 Jaskinia. Jaskinia Beatusa (Toruń 1844 i wyd. nast.),
80018 Jaskinia. Jaskinia Strozzi, tłumaczenie z francuzkiego. Wilno, w drukarni Zymela Typografa i Szryft-Gissera Grodzieńskiego, 1825,
80016 Jaskini. W Jaskini zbójców. Zdarzenie. Warszawa, Drukarnia A. Ginsa, b. r.,
80009 Jaskiewicz Harasko.
80005 Jaskierski. Nowe wzory pisma polskiego dla użytku uczącej się pisać młodzieży napisane i wyryte na kamieniu przez ... Warszawa, nakł. A. Fretta, b. r.,
80006 Jaskierski Konstanty (mylnie).
80004 Jaskier Leopold. Zbiór poezyi ... Kijów, Drukarnia A. Hammerszmida, 1858,
80001 Jaske Paweł.
80000 Jasiukowicz Józef (zm. 1870). Dissertatio inauguralis medico-chirurgica De cerebrii commotione quam in caesarea litterarum Universitate Vilnensis consentiente inclyto medicorum ordine ad consequenda doctoris medicinae jura et honores publico medicorum judicio submittit ... Lithuanus medicinae magister seminarii medici sumptibus Caesareis stabiliti alumnus. Vilnae, Typis Dioecesanis ad ecclesiam s. Casimiri Congregationis Missionis, 1824,
79999 Jasiukowicz Ignacy (1847—1914).
79997 Jasiuk Wojciech. Wojciech Jasiuk gospodarz odpowiada na pisemko nazwane: Przyjaciel Chłopów w Wielkiém Xięztwie Poznańskiém. Wytłoczono w Supraślu, nakł. Jasiuka, b. r. (1850),
79998 Jasiuk Wojciech. Odpowiedź trzecia Przyjacielowi Chłopów. Poznań, druk. i nakł. W. Stefańskiego w Bazarze, (1850),
79996 Jasionowski Piotr.
79995 Jasionowski Maksymilian (1867—1957).
79994 Jasionowski J. W.
79993 Jasiołka.
79810 Jasiński.
79813 Jasiński.
79985 Jasiński Zygmunt.
79984 Jasiński Zdzisław Piotr (1863—1932).
79983 Jasiński Zbigniew.