Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81335 Jeniszówna Karolina.
81334 Jenisz T. J. Spis książek polskich, francuzkich i niemieckich do czytania, znajdujących się w czytelni ... w Kaliszu przy ulicy Warszawskiéj Nr. 47. B. r. (1834),
81333 Jenike Zofia.
81332 Jenike Zofia. Orchidee. Zbiór nowel. Warszawa, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
81331 Jenike Ludwik (1818—1903).
81330 Jenike Ludwik (1818—1903). O znaczeniu rytmu w poezyi, a mianowicie o rytmiczności języka polskiego. Napisał ... (Odb. z Biblioteki Warszawskiéj). Warszawa, w komisie G. Gebethnera i Wolffa, druk. Gazety Polskiej, 1865,
81329 Jenike Ludwik (1818—1903). Jan Siestrzyński, b. nauczyciel warszawskiego instytutu głuchoniemych, założyciel pierwszej litografii w Polsce. (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej). B. m. b. r. (Warszawa, 1856),
81328 Jenike Ludwik (1818—1903). Młodość Goethego i nieprzełożone dotąd poezye jego ulotne. Zebrał ... Wydanie ozdobne, z sześciu rycinami. Część pierwsza — Część druga. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1897,
81327 Jenike Ludwik (1818—1903). Kronika Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie 1782 do 1890. Skreślił na podstawie akt kościelnych i konsystorskich oraz pism ówczesnych ... prezes kolegjum miejscowego. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1891,
81326 Jenike Ludwik (1818—1903). Stefan Czarniecki urywek historyczny. Skreślił ... Z wizerunkami: Czarnieckiego i Pomnika jego w Tykocinie. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiry, 1891
81325 Jenike Emilian (1815—1852).
81324 Jenike Emilian (1815—1852). Wrażenie z d. 28 lipca 1851. B. m. b. r. (Warszawa, 1851),
81323 Jenik Władysław.
81322 Jenik Antoni.
81321 Jenik Antoni. Szematyzm i skorowidz gorzelń w Galicyi. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1901,
81320 Jenik Antoni. Skorowidz i statystyka gorzelń w Galicyi zestawił ... gorzelnik i członek Towarzystwa gorzelników polskich. Lwów, nakł. Towarz. gorzelników polskich, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1895,
81319 Jenik A.
81318 Jeniec. Jeniec Szykitów, opowiadanie z życia indyańskiego. (Biblioteka tanich książeczek dla ludu i młodzieży, t. 203). Cieszyn, nakł. i druk. Feitzingera, 1901,
81317 Jenerał Kruk. Jenerał Kruk, Michał Jan Heidenreich (Paryż, 1886);
81316 Jenerał Barko (pseud.).
81315 Jendrzejek A.
81314 Jendrássik Ernö.
81313 Jendras Piotr.
81312 Jendl-Sausenhofen.
81311 Jendl (Jendel) Teodor Franciszek (1861—1895).
81310 Jendl (Jendel) Teodor Franciszek (1861—1895). O „nerwowości” i „nerwowych”. Szkic psychologiczny napisał Dr ... Lwów, nakł. Redakcji Dziennika Polskiego, druk. Dziennika Polskiego, 1891,
81309 Jendl Ignacy dr.
81308 Jendl Fr.
81307 Jendl Alfred.
81306 Jendl Alfred. Naruszenie czci a obraza wedle teoryi i ustawodawstwa austryackiego. Studyum filozoficzno-prawnicze. Napisał Dr. ... (Rozprawy z kursów dla kandydatów sędziowskich okręgu krakowskiego, oddział kryminalistyczny pod kierunkiem dra Makarewicza, zesz. 1). Lwów, druk. Władysława Łozińskiego, 1899,