Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80107 Jastrow Marcus (1829—1903). Vier Jahrhunderte aus der Geschichte der Juden. Heidelberg, 1865.
80108 Jastrow Marcus (1829—1903). Kazania miane podczas ostatnich wypadków w Warszawie r. 1861, przez Dra ... kaznodzieję Synagogi przy ulicy Danielewiczewskiéj. Poznań, druk. i nakł. Ludwika Merzbacha, 1862,
80109 Jastrow Marcus (1829—1903). Sprawozdanie z czynności komitetu synagogi. Warszawa, 1859,
80110 Jastrow Marcus (1829—1903). Die Vorläufer des polnischen Aufstandes v. 1863. Leipzig, 1864.
80111 Jastrow Marcus (1829—1903).
80101 Jastriebow Nikołaj Wasiljewicz. Kurs akuszerstwa. Rukowodstwo dla studientow i wraczej. D-ra Ordinarnago Profiessora akuszerstwa i żenskich bolezniej pri Impieratorskom Warszawskom Uniwiersitietie Diriektora Kliniki Akuszerstwa i Żenskich Bolezniej i Warszawskago Powiwalnago Instituta. Wypusk I. Anatomija s 95-ju risunkami w tiekstie. Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1896,
80102 Jastriebow Nikołaj Wasiljewicz. Akuszerskaja pomoszcz w bolszych i małych gorodach Rossii, jeja sowriemiennoje położenije i żełatielnaja organizacija w buduszczem. Warszawa, w Tipografii Warszawskago Uczebnago Okruga, 1889,
80100 Jastriebow N. Polsza. Istorija. (Nadb. z: Encikłopiediczeskij Słowar Brockgauza i Jefrona). B. m. b. r. (1898),
80099 Jastarnia Pucka.
80098 Jassyru (z) Jan (pseud.).
80097 Jassy.
80096 Jassnüger J. N. Doświadczenie chemiczne i wynalazki celem oszczędzenia znacznéy ilości zboża, ułatwienia i rozszerzenia chowu bydła, tudzież zapobieżenie wypadkom głodu, czynione i opisane przez ... Medycyny Dra i Professora Chemii Ces. Kr. Wiedeńsko—Rycerskiéj Akademii fundacyi Maryi Teressy, dla większego Galicyjskich Gospodarzów pożytku na Język Polski przez Józefa Wenantego Grossa przełożone, z dołączeniem rysunku machiny do krajania kartofli. Lwów, nakł. tłumacza wydawcy, druk. Józefa Schnaydera, 1809,
80095 Jasnowski L. H.
80094 Jasnowski Filip.
80093 Jasnowidzenie.
80091 Jasnowidząca. Myśli i fakty. Poświęca się Pani Guloten. (Eliza Schmidt-Guloten). Z russkiego. Warszawa, Skład w księgarni M. A. Kownera, druk. M. Filipowskiej, 1895,
80092 Jasnowidząca.
80088 Jasnoski (Jasnowski) L. H. Meteor widziany dnia 7 Stycznia 1831 roku w piątek o godzinie 9 wieczorem na horyzoncie Warszawy, znaczenia nadzwyczayne tego zjawiska. — A szczególniéy w epoce powstania Narodu Polskiego. B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
80089 Jasnoski (Jasnowski) L. H. Spowiedź Roznieckiego przed latarnią na któréy powieszony. B. m. b. r. (Warszawa 1831),
80090 Jasnoski (Jasnowski) L. H.
80087 Jasnogórski Żegota.
80086 Jasna Góra (Częstochowska).
80085 Jasmin Zeno.
80084 Jasmin Jacques (właśc: Jacques Boé; 1798—1864).
80080 (Jasło). Wolność, równość, braterstwo. Do obywateli obwodu Jasielskiego. (O reorganizacji Rady Narodowej w Jaśle, z datą: 19 IX 1848). B. m. b. r.,
80081 Jasło.
80073 Jaskułka. Pamiętnik ułożony przez R. Zmorskiego, J. Dziekońskiego. Warszawa, w Księgarni S. Orgelbranda, 1843,
80072 Jaskuła Zofia.
80054 Jaskulski.
80071 Jaskulski Władysław ks.