Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81613 Jeske August Adam (1836—1875). Gramatyka języka polskiego. Wydanie piąte przejrzane i uzupełnione przez W. N. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, nakł. Księgarni Michała Arcta w Lublinie, 1886,
81614 Jeske August Adam (1836—1875). Elementarny kurs nauk. I. Mała grammatyka języka polskiego dla młodocianego wieku. Warszawa, druk. Jaworskiego, nakł. księg. Arcta w Lublinie, 1872.
81615 Jeske August Adam (1836—1875). Pedagogika, obejmująca zasady i metody moralnego, fizycznego i naukowego wychowania dziatek. Ze szczególnym względem na potrzeby wychowania domowego wyłożył ... Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, nakł. Stanisława Arcta Księgarza w Lublinie, 1875,
81616 Jeske August Adam (1836—1875). Początki czytania zawierające: opisy, powiastki, bajki i zagadki zebrał... z drzeworytami. (Odb. z Elementarza). Tamże [Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, nakł. Stanisława Arcta Księgarza w Lublinie],| b. r. (1878),
81617 Jeske August Adam (1836—1875). Początki czytania. Pierwsza książka do czytania. Ułożył... . Wyjątki z 3-go wydania ABC zaleconego przez Ministeryum Oświaty do użytku w szkołach początkowych Okręgu Naukowego Warszawskiego. Z 39 obrazkami. Wydanie czwarte. Warszawa, nakł. Michała Arcta, druk. Emila Skiwskiego, 1894,
81618 Jeske August Adam (1836—1875). Pierwsze początki pisania i rysowania zawierające 1°. Zasady i Wskazówki, jakich się trzymać należy przy pomocy pisania, 2°. Wzory pisania i rysowania zebrane i ułożone metodycznie. (Osobna odbitka z Elementarza Augusta Jeskiego). Warszawa, druk. J. Jaworskiego, nakł. Księgarni Stanisława Arcta w Lublinie, (1873),
81619 Jeske August Adam (1836—1875). Równianka czyli Zbiór powiastek do opowiadania dzieciom od lat 3 do 7. Książka 1sza, z obrazkami kolorowanemi. Lublin, St. Arct, 1874, {Z obrazkami kolorowanemi ułożył ... Wydanie drugie. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, nakł. Stanisława Arcta w Lublinie, b. r. (1877),}
81620 Jeske August Adam (1836—1875). Równianka. Zbiór opowiadań i powiastek dla dzieci od lat 3 do 7. Z obrazkami kolorowanemi. Ułożył ... Wydanie trzecie przejrzane i powiększone. Warszawa, nakł. Księgarni Michała Arcta, druk. Emila Skiwskiego, 1889,
81621 Jeske August Adam (1836—1875). Mała stylistyka zawierająca materyały i wskazówki metodyczne do piérwszych ćwiczeń stylistyczno-gramatycznych. Część I. dla dzieci, które po skończeniu Elementarza przechodzą do Wypisów p. t. „Świat i dzieci”. Stopień I. Wyłożył ... Warszawa, druk. J. Jaworskiego, nakł. księgarni Stanisława Arcta w Lublinie, 1873,
81622 Jeske August Adam (1836—1875). Świat i dzieci czyli Nauka o rzeczach wyłożona na podstawie Nauki poglądowej, obejmująca w trzech oddzielnych częściach: I. Najbliższy światek dziecka, II. Świat zwierzęcy i roślinny, III. Naukę o krajach i ludach, IV. Naukę o zjawiskach przyrody i wynalazkach. Część I. Najbliższy światek dziecka (z 15 tablicami kolorowanemi) dla dzieci od lat 5 do 7 wyłożył ... Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, nakł. Księgarni Stanisława Arcta w Lublinie, b. r. (1873),
81623 Jeske August Adam (1836—1875). Świat i dzieci czyli Nauka o rzeczach wyłożona na podstawie nauki poglądowej, obejmująca w czterech oddzielnych częściach: I. Najbliższy światek dziecka. II. Naukę o zwierzętach i roślinach. — III. Naukę o krajach i ludach. — IV. Naukę o zjawiskach przyrody i wynalazkach. Część I. Najbliższy światek dziecka (z 15 tablicami kolorowanemi) dla dzieci od lat 5 do 7 wyłożył ... Wydanie drugie przejrzane. Tamże [Warszawa, druk. E. Skiwskiego, nakł. księgarni Stanisława Arcta w Lublinie], b. r. (1876),
81624 Jeske August Adam (1836—1875). Świat i dzieci czyli Nauka o rzeczach wyłożona na podstawie nauki poglądowej, obejmująca w czterech oddzielnych częściach: I. Najbliższy światek dziecka. II. Naukę o zwierzętach i roślinach. — III. Naukę o krajach i ludach. — IV. Naukę o zjawiskach przyrody i wynalazkach. Część I. Wydanie 3cie przejrzane. Tamże [Warszawa, druk. E. Skiwskiego, nakł. księgarni Stanisława Arcta w Lublinie], 1883,
81625 Jeske August Adam (1836—1875). Wypisy polskie. Stopień I. Z „Wstępem”, podającym zasady i drogi, jakich się trzymać należy w wykładzie Wypisów. Ułożył... (Wydawnictwo Pedagogiczno-Szkolne (M. Arcta w Lublinie). Warszawa, druk. J. Jaworskiego, nakł. Księgarni Stanisława Arcta w Lublinie, 1874,
81626 Jeske August Adam (1836—1875). Wypisy polskie na klasy wstępną i pierwszą ułożył ... Wydanie dziewiąte powiększone. Wydanie szóste tych „Wypisów” Ministeryum Oświaty zaleciło do użytku w Szkołach Okręgu Naukowego Warszawskiego. Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta, 1900,
81627 Jeske August Adam (1836—1875). Wzory kaligraficzne do nauki czytania i pisania. Warszawa, M. Arct,
81628 Jeske August Adam (1836—1875).
81598 Jeska N.
81599 Jeska (Stefański) Władysław.
81589 Jesipow Władimir Władimirowicz. Dwuchsotletije Gałle-Wittienbierskogo Uniwiersitieta ... (Otdielnyj Ottisk iz Warsz. Uniwiersitiets. Izwiestij). Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1894,
81590 Jesipow Władimir Władimirowicz. Litieratura ugołowno-sudiebnago prawa po programmie ... profiessora Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. (Otdielnyj ottisk iz Warszaw. Uniwiers. Izwiestij). Tamże [Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga], 1895,
81591 Jesipow Władimir Władimirowicz. Oczerk russkago ugołownago prawa. Czast’ obszczaja. Priestuplenije i priestupniki. Nakazanije i nakazujemyje, ... ekstraordinarnago profiessora Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. Tamże [Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga], 1894,
81592 Jesipow Władimir Władimirowicz. Otrawlenije. Istoriko-dogmaticzeskoje izsledowanije ... profiessora Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. Warszawa, tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1896,
81593 Jesipow Władimir Władimirowicz. Ugołownoje prawo. Czast' osobiennaja. Wypusk 1. Priestuplenija licznyja. — Wypusk 2: Priestuplenija imuszczestwiennyja. Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1895,
81594 Jesipow Władimir Władimirowicz. Priestupnost' i miery wozdiejstwija ... profiessora Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1900,
81595 Jesipow Władimir Władimirowicz. Sieminarija ugołownago prawa w Galle ... ekstraordinarnago profiessora Impieratorskago Uniwiersitieta. (Otdielnyj Ottisk iz Warszawskich Uniwiersitietskich Izwiestij). Tamże [Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga], 1893,
81596 Jesipow Władimir Władimirowicz. Swiatotastwo w istorii russkago zakonodatielstwa ... ekstraordinarnago profiessora Impieratorskago Warszawskago Uniwiersitieta. (Ottisk iz Warszawskich Uniwiersitietskich Izwiestij). Tamże [Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga], 1893,
81597 Jesipow Władimir Władimirowicz. Tiurmy na Zapadie ... profiessora Warszawskago Uniwiersitieta. (Otdielnyj ottisk iz Warszawskich Uniwiersitietskich Izwiestij). Tamże [Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga], 1895,
81584 Jesiończuk.
81587 Jesionowski. O przyczynach naszéj biedy. Odczyt ... włościanina z Czaycza miany na Walnem zebraniu Kółek rolniczo-włościańskich dnia 1 Marca 1882 r. w Poznaniu. Wydanie drugie. Poznań, nakł. Towarzystwa Czytelni Ludowych, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1882,
81588 Jesionowski H.