Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81425 Jerlicz E. (pseud.).
81424 Jerin-Gesess (von) Constantin. Bischof Andreas von Jerin, Kaiser Rudolphs II. Gesandter in Polen 1589—96. Urkundlich nach Akten des k. k. Haus-Hof-und Staats-Archivs zu Wien bearbeitet von ... Neisse (Nysa), Druck v. F. Bar, 1900,
81423 Jerin Andreas bp.
81422 Jericke R.
81421 Jeren Szymon.
81420 Jeremiewicz Mikołaj.
81419 Jeremiasz (prorok).
81418 Jeremiasz (prorok). Księga Jeremjasza יומיח tłomaczył i podług najlepszych źródeł objaśnił dr. J. Cylkow. Kraków, 1899, nakł. tłómacza, druk. Józefa Fischera,
81417 Jeremi! Jeremi! (Lwów, 1893);
81416 Jeremi (pseud.).
81415 Jereme.
81414 Jer. B. A. (pseud.).
81413 Jepimach Szypiłło Bronisław I. Katalog Istoriczeskago Otdieła. Polskij Otdieł 19 fiewrala—15 ijunia 1859 g. Polskij istoriczeskij otdieł organizowan g. S. Wolskim w Warszawie. Katałog sostawił ... S.-Pietierburg, druk. J. Findeizena, 1895,
81412 Jephet Ben Ali Halêvi.
81411 Jeometrya. Jeometrya dla szkół narodowych (Wilno 1804, 1810);
81410 Jeometrya.
81409 Jeografia. Jeografia starożytna dla uczącej się młodzieży... (Warszawa, 1832);
81408 Jeografia.
81407 Jeodozya.
81406 Jenyns Soames (1704—1787). Widok rzeczywistości religii chrześciańskiéy, wziętéy w sobie saméy. Po Angielsku napisany przez Jmć Pana Jennings(!) po Francuzku przełożony przez Imć Pana Le Tourneur. A po Polsku wytłómaczony przez X. Felicyana Wykowskiego Scholarum Piarum. Wilno, druk. XX. Bazylianów, 1802,
81405 Jentys Tadeusz.
81404 Jentys Stefan (1860—1919) i Pawlikowski J. G. O potrzebie i środkach poprawy stosunków handlu nawozowego u nas. Napisali dr Stefan Jentys i dr J. G. Pawlikowski. (Odb. z Ekonomisty Polskiego). Lwów, nakł. Redakcyi Ekonomisty Polskiego, Drukarnia Ludowa, 1893,
81403 Jentys Stefan (1860—1919).
81402 Jentys Stefan (1860—1919). O wpływie tlenu na rozkład związków azotowych w odchodach zwierzęcych. (Odb. z t. XXXI Rozpraw Wydz. Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności). Kraków, skład główny w księgarni Spółki Wydawniczej, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1896,
81401 Jentys Stefan (1860—1919). Szkice rolnicze. Nawozowe przetwory kostne o zielonem nawożeniu na piaszczystej roli. Kainit jako nawóz. (Odb. z Rocznika Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach). Lwów, druk. Drukarni Ludowej, 1891,
81400 Jentys Stefan (1860—1919). Symbioza w świecie roślinnym.
81399 Jentys Stefan (1860—1919). Studya nad rozkładem i przyswajalnością związków azotowych w odchodach zwierzęcych. (Z 9-ma rycinami). (Odb. z t. XXIX Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Akademii Umiejętności). Kraków, nakł. Akad. Umiej., druk. Uniw. Jagiell., 1894,
81398 Jentys Stefan (1860—1919). Motylkowe rośliny Napisał ... (Odb. z Encyklopedyi Rolniczej). Warszawa, Drukarnia Gazety Rolniczej, 1897,
81397 Jentys Stefan (1860—1919). O przeszkodach utrudniających wykrycie diastazy w liściach i łodygach. (Odb. z t. XXIV Rozpraw Wydz. matem.-przyrod. Akademii Umiej.). Kraków, Skład gł. Spółki wydaw., nakł. Akademii Umiej., druk. Uniw. Jag., 1893,
81396 Jentys Stefan (1860—1919). O śróddrobinowém oddychaniu u roślin. Napisał ... uczeń Wyż. Szk. Roln. w Dublanach. (Odb. z Kosmosu), Lwów, nakł. polskiego towarzystwa przyrodników im. Kopernika, Drukarnia I Związkowa, 1883,