Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80164 Jastrzębowski Ludomił. O uprawie i sprzęcie chmielu napisał ... Warszawa, druk. Noskowskiego, 1883,
80165 Jastrzębowski Ludomił. Warunki dochodności z uprawy kartofli przez ... (Odb. z Rolnika i Hodowcy). Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, Gebethner i Wolff, druk. Władysława Szulca i S-ki, 1891,
80166 Jastrzębowski Ludomił. Wspomnienia z podróży przez uczniów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie pod przewodnictwem Professora Wojciecha Jastrzębowskiego po kraju odbytéj w miesiącach lipcu i sierpniu 1853 roku. Warszawa, druk. Gazety Codziennej, 1854,
80167 Jastrzębowski Ludomił. Zasady i sposoby zapewniające trwałe bogactwo plonów i ochronę od klęski nieurodzaju, wskazane przez życie roślin napisał ... Drzeworyty i tablice. Warszawa, nakł. i druk. Jana Noskowskiego, 1880,
80168 Jastrzębowski Ludomił. Zasady i wskazówki racyonalnego żywienia zwierząt gospodarskich, wraz 1) z wskazaniem sposobów oznaczania dziennéj racyi dla zwierząt w różnych celach chodowanych (!); 2) z opisem rozbiorowym najpraktyczniejszych sposobów przygotowania, czyli przyrządzania paszy; 3) z podaniem sposobu oznaczania ekonomicznéj wartości paszy, uwzględniając jéj własności fizyologiczne przez ... Przyczynek do znajomości zasad i danych, potrzebnych przy obecném przejściu gospodarstw wiejskich rutynicznych do racyonalnych. (Odb. z Korrespondenta Rolniczego, Handlowego i Przemysłowego). Warszawa, druk. Gazety Warszawskiej, 1865,
80169 Jastrzębowski Ludomił.
80158 Jastrzębowski L.
80157 Jastrzębowski Hieronim.
80156 Jastrzębowski Czesław.
80155 Jastrzębowski Albert.
80154 Jastrzębowski (rysownik).
80152 Jastrzębowska Dobromila.
80151 Jastrzębik (miejscowość).
80128 Jastrzębiec.
80129 Jastrzębiec.
80130 Jastrzębiec.
80131 Jastrzębiec.
80132 Jastrzębiec.
80123 Jastrzębiec. Głos Polaka w sprawie narodowości rusińskiej. B. m. b. r. (z datą: 10 XII 1863),
80124 Jastrzębiec. Rak i jego hodowla, według Fritza Püchnera i innych źródeł. Opracował ... Warszawa, wyd. Wodnictwa rolnego, Gebethner i Wolff, druk. Władysława Szulca, 1899,
80150 Jastrzębiec Zielonka Ludwik.
80149 Jastrzębiec Wojciech.
80147 Jastrzębiec W. dr. O szkolnictwie wogóle a szczególnie w Prusach napisał Dr... (Odb. z Muzeum). Lwów, nakł. Tow. nauczycieli szkół wyższych, Druk. I Związkowa, b. r. (1891),
80148 Jastrzębiec W. dr.
80146 Jastrzębiec W.
80145 Jastrzębiec Stanisław.
80144 Jastrzębiec Stanisław (pseud.).
80142 Jastrzębiec Lucjan. Generał Ludwik Mierosławski i demokracya polska przez ... z zaznaczeniem stanowiska demokracyi polskiej wobec sprawy polskiej i ruskiej i z wykazaniem spólności interesu żywiołów demokratycznych w tych obydwu narodach. Lwów, nakł. Leona Ukraińskiego, druk. Towarzystwa im. Szewczenki, 1883,
80143 Jastrzębiec Lucjan.
80141 Jastrzębiec Kazimierz.