Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
30400 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mrozowicka Zofia (krypt. Z. M.; 1862—1917). Pod obce niebo. Obr. dram. w 1 a.
30401 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mrozowicka Zofia (krypt. Z. M.; 1862—1917). Wicher i promień słońca. Obr. dram. w 1 a.
30402 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mrozowicka Zofia (krypt. Z. M.; 1862—1917). Wnuka królewska. Obr. dram. w 1 odsł.
30403 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mułkowski Erazm Gustaw. Jan Zamojski. Monodr.
30404 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Musiałek Zygmunt (pseud. Stańczyk, Z. M.; zm. 1920). Grzechy Warszawy. (Wesoła Warszawa). Obr. w 4 a.
30405 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Musiałek Zygmunt (pseud. Stańczyk, Z. M.; zm. 1920). Kurier świąteczny. Obr. w 6 odsł.
30406 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Musiałek Zygmunt (pseud. Stańczyk, Z. M.; zm. 1920). Warszawskie zuchy. Frgm. scen. w 3 odsł.
30407 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Dziwak. Kom.
30408 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Flavius Klemens męczennik. (Śmierć Klemensa męczennika). Tr.
30409 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Heli. Tr.
30410 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Marnotrawstwo. Kom.
30411 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Podejrzliwość. Kom.
30412 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Pogarda nauk. Kom.
30413 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Przyjaciel wszystkich i niczyj. Kom.
30414 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Śmierć Cycerona. Tr.
30415 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Muśnicki Nikodem (1765—1805). Śmierć Klemensa męczennika,
30416 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mycielski Maurycy (ur. 1867).
30417 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mycielski Stanisław. Józef patriarcha. Tr. oryg.
30418 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mycielski Stanisław. Junak. Kom.
30419 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mycielski Stanisław. Staropolski. Kom. w 3.
30420 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N. Powrót Walerego. Kom.
30421 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N. Emilia. Poezja i przyjaźń. Kom. w 2 a.
30422 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N. J.
30423 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N. J. U.
30424 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N..ka. (pseud.). Czy będzie. Kom. w 1 odsł.
30425 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N. N.
30426 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N. N.
30427 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N. N. Dwaj lichwiarze. Kom. w 3 a.
30428 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. N. N. Piękna wieśniaczka. Siel. w 1 a.
30429 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Nadańska N. Podróż nadpowietrzna, albo Fafuła i Grojzeszyk za Oceanem. Fant. scen. w 5 a.