Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82531 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). W sprawie reformy nauki religii w naszych szkołach średnich. Napisał Prof. X. ... Dr. św. Teologii Katecheta w Gimnazyum Franciszka Józefa we Lwowie Redaktor Tygodnika Katolickiego. Lwów, nakł. autora, (Seyfarth i Czajkowski), druk. E. Winiarza, 1891,
82530 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Religia przy egzaminie dojrzałości. Skreślił Ks. Dr. ... Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1897,
82529 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). O praktykach religijnych w naszych szkołach. Referat wygłoszony na II wiecu katol. we Lwowie dnia 8. Lipca 1896 w sekcyi szkolnej. Żółkiew, druk. OO. Bazylianów, 1897,
82528 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). O nadzorze domowym młodzieży szkolnej. Rzecz czytana na Walnem Zgromadzeniu Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych we Lwowie przez X Dr. ... (Odb. z Muzeum). Lwów, nakł. Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych, I Związkowa Drukarnia, 1889,
82527 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). O miłości ojczyzny. Kazanie powiedziane we Lwowie do młodzieży gimnazyalnej dnia 4. marca 1896 w uroczystość św. Kazimierza, Królewicza polskiego, Patrona szkolnego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1896,
82526 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Liturgika katolicka czyli Wykład obrzędów Kościoła Katolickiego dla szkół średnich, seminaryów nauczycielskich i szkół wydziałowych. Wydanie drugie, zaopatrzone 80 illustracyami w tekście. Tamże [Lwów, nakł. autora, Skład główny w księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, druk. W. A. Szyjkowskiego], 1899,
82525 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Liturgika katolicka do użytku w szkołach średnich, seminaryach nauczycielskich i szkołach wydziałowych. Z 16 tablicami i 44 figurami w tekście. Lwów, nakł. autora, Skład główny w księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1895,
82524 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Kazania świąteczne. Serya pierwsza. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, Drukarnia Katolicka Józefa Chęcińskiego, 1900,
82523 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Historya kościoła katolickiego dla szkól średnich, wyższych szkół żeńskich i seminaryów nauczycielskich. Wydanie drugie skrócone. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900,
82522 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Historya Kościoła Katolickiego dla szkół średnich. Lwów, nakł. autora, skład główny w Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1895,
82521 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Katolicka dogmatyka ogólna dla szkół średnich. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1898,
82520 Jougan Alojzy ks. (właściwie: Władysław Alojzy; 1855—1942). Constitutum Constantini. Studyum historyczno-egzegetyczne. Lwów, nakł. autora, druk. I Związkowej Drukarni, 1899,
82519 Joubert Pierre. Histoire des révolutions de Pologne depuis la mort d'August III. jusqu'a l'année 1774. Tomów III. Paris, 1807.
82518 Joubert.
82517 Jouan Ch.
82516 Jouamse (z Małych Jezior).
82515 Joetze Franz. Vorschläge für eine Reform des Männergesangwesens in der Prov. Westpreussen von ..., Kgl. Musikdirector Danzig. Danzig, Gebr. Zeuner, 1894,
82514 Joteyko-Rudnicka Zofia. Siarka, jej własności, otrzymywanie i pożytki, odczyt. Warszawa, Spółka nakładowa tanich wydawnictw, druk. Wł. Łazarskiego, 1899,
82513 Joteyko-Rudnicka Zofia. Fosfor, jego własności, otrzymywanie i pożytki. Odczyt popularny. Napisała Dr. ... Warszawa, Skład główny w księgarni G. Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 1899,
82512 Joteyko-Rudnicka Zofia. Co chemia dziś może? Ułożyła ... Dr. nauk przyrodniczych. Z 12ma rysunkami w tekście. (Wydawnictwo Popularne Księgarni Gebethnera i Wolffa). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków G. Gebethner i Spółka, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899,
82511 Joteyko-Rudnicka Zofia. Chemia mineralna. Napisała ... z 61 rys. (Dodatek do Przeglądu Pedagogicznego 1898, 1899. Kurs samokształcenia). Warszawa, wyd. Przeglądu Pedagogicznego, druk. L. Szkaradzińskiego i Sp., 1899,
82510 Joteyko Tadeusz (1872—1932).
82509 Joteyko Józefa Franciszka (1866—1928).
82508 Joteyko Józefa Franciszka (1866—1928). Recherches expérimentales sur la résistance des centres nerveux médullaires a la fatigue par Mlle J. Ioteyko, docteur en médecine de la Faculte de Paris. Travail fait a l'Institut Solvay, 1898—1899. (Extrait des Annales publieés par la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles). Bruxelles, Henri Lamartin, Éd.-Librairie, impr. Haycz, 1899,
82507 Joteyko Józefa Franciszka (1866—1928). Recherches sur la fatigue névro-musculaire et sur l'excitabilité électrique des muscles et des nerfs par Mlle J. Ioteyko Docteur en médecine. Travail fait a l'Institut Solvay. (Extrait des Annales publiées par la Société royale des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles). Bruxelles, Henri Lamertin, Libraire-éditeur, 1900,
82506 Joteyko Józefa Franciszka (1866—1928). La fatigue et la respiration elementaire du muscle, thèse. Orleans, 1896,
82505 Jotes. Grzechy Olimpu. Obraz sceniczny w 1-ym akcie. (Alegorja). Napisał Jotes. Warszawa, druk. A. Michalskiego, 1900,
82504 Jotaim.
82503 Jota Witold.
82502 Jota H.