Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107415 (Kotowski Paweł). Admodum Rndo Patri Paulo Kotowski Patri Emerito Concionatori Ecclesiae Schol: Piarum Die Eius Nominis. Varsaviae 25 Januarii 1838. B. m. b. r. (Warszawa, 1838),
107414 Kotowski Paweł ks. (1777-1849). Tablice chronologiczno-historyczne, zawieraiące znacznieysze wypadki, od stworzenia świata, do roku 1812 po narodzeniu Jezusa Chrystusa, przez X. Pawła Kotowskiego s. p. ułożone. Warszawa i Wilno, nakł. Zawadzkiego i Komp., Druk. Rządowa, 1814,
107413 Kotowski Paweł ks. (1777-1849). Historya starożytna Zawieraiąca dzieie wszystkich narodów od stworzenia świata do potyczki pod Akcyum I-3974 roku świata, Przez X. Pawła Kotowskiego Piiara Nauczyciela Historyi w Szkołach Piiarskich napisana. Za Pozwoleniem Zwierzchności. Warszawa, Druk. Xięży Piiarów, 1818,
107412 Kotowski P., prezes Kółka Towarzyskiego Polskiego w Królewcu.
107411 Kotowski Michał.
107410 Kotowski Marcin. Żyje Polska. B. m. b. r. (1806),
107409 Kotowski Marcin. Do woyska narodowego Powracaiącego z Francyi. B. m. b. r. (1814),
107408 Kotowski Maciej.
107407 Kotowski Kajetan (1823-1861).
107406 Kotowski Jan.
107405 Kotowski Damazy, malarz (1861-1943).
107404 Kotowski Antoni, Skarbek Fryderyk hr. Dwie mowy miane przy uroczystem otwarciu Głównej Kassy Oszczędności w Warszawie dnia 21 grudnia 1843 (2 stycznia 1844) r., poprzedzone krótkim opisem tej uroczystości. Zysk, ze sprzedaży niniejszego pisma, przeznaczony jest na składkę w Głównej Kassie Oszczędności, na korzyść tego ze służących, jednej lub drugiej płci z miasta Warszawy, który wykaże, ze najdłużej u jednych Państwa wiernie służył. Warszawa, druk. Stanisława Strąbskiego, 1844,
107403 Kotowski Antoni.
107402 (Kotowski Antoni). Epodon in die nominis illustrissimi ac reverendissimi Domini Antonii Kotowski decani metropolitani Varsoviensis, praelati, Judicis Apostolici, Examinatoris Prosynodalis, Librorum Religiosorum Censoris, Ecclesiae B. V. M. Varsaviae praepositi, S. Th. et. J. C-D. etc. etc. Dicatus 17. Januarii 1839. Varsaviae, b. r. (1839),
107401 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Mowa przy otwarciu publicznem sali ochrony dziatek, w domu Towarzystwa Dobroczynności, przez X. Antoniego Kotowskiego Dziekana Metr: Warszaw: dnia 3go Sierpnia r. n. s. 1839. Miana. Warszawa, Druk. XX. Pijarów, 1839,
107400 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Mowa religijna w czasie uroczystego otwarcia Kościoła Metropolitalnego Warszawskiego po jego restauracyi, przez X. Antoniego Kotowskiego Dziekana Metropolitalnego Warszawskiego. Dnia 24 Grudnia 1840 r. w tymże kościele miana. Warszawa, Druk. XX. Piarów, 1841,
107399 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Mowa przez X. ... kanonika gremialnego warszawskiego tak z okoliczności Nowego Roku; iako i powtórnych Prymicyy w Kościele metropolitalnym warszawskim odprawianych. W tymże Kościele 1. stycznia 1834 r. miana. B. m. b. r. (Warszawa, 1834),
107398 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Mowa w czasie nabożeństwa żałobnego przy pogrzebie szanownych zwłok ś. p. Franciszka Ryxa, dziedzica dóbr Pilaszkowa, w kościele Prażmowskim, przez J. X. ... dziekana metropol, warszawskiej, dnia 19 listopada 1839 r. miana. Na pamiątkę familii ofiarowana przez A. K. (Ant. Klimkiewicza),
107397 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Movva w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę s. p. Panny. Jozefy Lasockiey przez X. Kotowskiego Kanonika Metro: Warszawskiego Proboszcza Parafii Panny Maryi w Kościele Xięży Karmelitów. Przy ulicy Leszno Dnia 11 Października miana. Warszawa, Druk. XX. Pijarów, 1830,
107396 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie homiliyne na uroczystość Wszystkjch Swjętych przez X. Antoniego Kotowskiego Kanonika Gremialnego Warszawskiego, w Kościele Metropolitalnym Warszawskim. Miane. Warszawa, b. dr., 1835,
107395 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie w czasie żałobnego nabożeństwa w Kościele Metropolitalnym Warszawskim za duszę ś. p. Józefa Czekierskiego lekarza nadwornego w Warszawie, wielu orderów kawalera. Przez X. Antoniego Kotowskiego Kanonika Metr. Warszawskiego Proboszcza Piaseczyńskiego. Dnia 13 Października 1827 Roku Miane. Warszawa, druk. A. Gałęzowskiego i komp., 1828,
107394 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie przy Obchodzie dorocznéy uroczystości Ś. Wincentego a Paulo założyciela i ustawodawcy Zgromadzenia XX. Missyonarzy i Sióstr Miłosierdzia w Warszawie w Kościele S. Krzyża przez Xiędza Antoniego Kotowskiego Kanonika Warszawskiego, Proboszcza Piaseczyńskiego 19 Lipca 1825 powiedziane. Za pozwoleniem Zwierzchności. Warszawa, Druk. Swiętego Krzyża, 1825,
107393 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie w czasie religiynych obrzędow przy Pogrzebie Zwłok ś. p. JW. Stanisława Hrabiego Potockiego Woiewody Prezesa Senatu Królestwa Polskiego Wielu Orderów Kawalera, przez X. Antoniego Kotowskiego Kanononika i Surrogata Warszawskiego Proboszcza Piaseczyńskiego. Dnia 18 Września 1821 r. w Wilanowie miane. Dar S. Staszica. Warszawa, Druk. Xięży Piiarów, b. r. (1821),
107392 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazanie miane na obchodzie pogrzebowym ś. p. Stan: Mokronowskiego byłego Generała Leytnanta Wóysk Polskich w kosciele S. Krzyża Przez X. Kanonika Kotowskiego Proboszcza Piaseczynskiego. dnia 6. Listopada 1821 r. Warszawa, druk. N. Glücksberga księgarza i typografa królew. uniwersytetu, b. r. (1821),
107391 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Kazania passyonalne i mowy pogrzebowe wydane przez X. Antoniego Kotowskiego, Dziekana Metropolitalnego Warszawskiego i Proboszcza Kościoła Parafii Panny Maryi. Warszawa, Druk. XX. Pijarów, 1840,
107390 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Głos żałobny przy złożeniu zwłok ś. p. Izabelli z Chełmickich Grencowej przez X Antoniego Kotowskiego Dziekana Metr. Warsz., na Cmętarzu Powązkowskim dnia 7 Października 1839 r. Warszawa, Druk. XX. Piarów, 1839,
107389 Kotowski ks.
107388 Kotowski.
107387 Kotowicz Włodzimierz, nauczyciel szkoły ludowej w Błażowie.
107386 Kotowicz W.