Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97270 Kolenda. Kolenda dla dzieci czyli Nowy elementarz z obrazkami, napisana przez Przyjaciela dzieci (Warszawa, 1836);
9727 Bracia Starozakonni! Bracia Starozakonni! (Poznań), czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, (1848),
97269 Kolęda. Kolęda dla dzieci przez X. Antoniego Moszyńskiego S.P. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1838,
97268 Kolęda dla dzieci. Kolęda dla dzieci na rok 1836. Przez x. Antoniego Moszyńskiego S.P. Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga, (1835),
97267 Kolęda od dziadunia, albo powiastki opowiadane przez dziadunia. (Bochnia, 1862);
97266 Kolenda dla Bogatych. Kolenda dla Bogatych na pożytek Ubogich czyli Uwagi o Miłosierdziu, z Francuzkiego na Polski ięzyk tłumaczone. przez X. F. Kawieckiego Ka. Arch. Kat. Pozna. Probo. Kórn. Powtorne wydanie. Poznań, druk. Pompejusza, 1830,
97265 Kolenda. (Inc.: „Hej Kolenda! w Betlejemie ...”). Warszawa, w grudniu 1894,
97264 Kolęda. (Inc.: „Idzie wiarus stary do ludzi w kolędzie...”). B. m. b. r. (ok. 1900),
97263 Koleczko Walenty.
97262 Koleczko Walenty. Zasady praktycznego urządzenia lasów ich szacowania i zagospodarowania. Napisał ... Z dodaniem dwóch mapp, drzeworytów w tekście i tablic. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Bergera, 1882,
97261 Koleczko Walenty. O zagajaniu lasów w zastosowaniu do obowiązującej ochrony leśnej. Rady dla obywateli ziemskich, kolonistów i włościan. Napisał ... Noworadomsk, Druk. M. Pańskiego, 1900,
97260 Kolec Franciszek.
9726 Bracia Rodacy! Bracia Rodacy! (z datą: Warszawa 31 sierpnia 1861 r.). B. m. b. r.,
97259 Kolde Karl Adolph Julius. Züge aus dem Leben evangelischer Christen Schlesiens, gesammelt von ..., ev. Pfarrer zu Langenöls (Oleszna) Kr. Nimptsch (Niemcza). I—II (Christlicher Hausschatz No 3 — No 4). Tamże [Breslau (Wrocław), Louis Köhler’s Hof- und Verlags-Buchandlung, F. W. Jungfer’s Buchdruckerei], 1884,
97258 Kolde Karl Adolph Julius. Jesuiten-Geschichte aus Schlesien dem deutschen Volke in Erinnerung gebracht von ... Bd. 1 — Bd. 2. (Christlicher Hausschatz No 1 — No 2). Breslau (Wrocław), Louis Köhler's Hof- und Verlags-Buchandlung, F. W. Jungfer's Buchdruckerei, 1883,
97257 Kolde Karl Adolph Julius. Dr. Johann Hess, der schlesische Reformator. Dargestellt von ..., evangel. Pfarrer zu Friedland (Korfantów) in Ober-Schlesien. Mit dem Bildniss der Dr. Joh. Hess. Breslau (Wrocław), Verlag von Eduard Trewendt, Druck von C. H. Storch und Comp., 1846,
97256 Kolczyński Tomasz.
97255 (Kolczyński Antoni). Die Ermittlung der Erben nach Antoni Kolczyński Erbherrn von Jaronty, gestorben am 20 Mai 1788 in Kolodziejewo. Auf Grund der Akten für die Erbinteressenten zusammengestellt. Inowrazlaw, Druck ,v. H. Olawski, 1878,
97254 Kolczyński (z Podlaskiego).
97253 Kolcow-Massalska Helena.
97252 Kolcow-Masalskaja Elena z d. Ghika (1829—1888; pisała pod pseud. Dora d'Istria).
97251 Kolcow Aleksiej Wasiljewicz (1809—1842).
97250 Kolce.
9725 Bracia Rodacy! Bracia Rodacy! B. m. b. r. (1861),
97249 Kolce. Kolce (zesz. III pod tytułem: Ostroga, zesz. IV: Kosa). Kartki humorystyczno-satyryczne (od zesz. 1, t. II z X 1871 r. podtytuł: Dwutygodnik humorystyczno-satyryczny, od nru 13 z 1872 r.: Tygodnik humorystyczno-satyryczny illustrowany). Warszawa, red. odp.: Mieczysław Dzikowski (od zesz. 1, t. II z X 1871 r.: Klemens Krajewski, od nru 32 z 1872 r.: Edmund Wężyk, od nru 12 z 1874 r.: Stanisław Czarnowski, od nru 7 z 1875 r.: Jan Maurycy Kamiński, od nru 8 z 1881 r.: Aleksander Pajewski), wyd.: Mieczysław Dzikowski (od nru 80 z 1873 r.: Edmund Wężyk, od nru 88 z 1873 r.: A. Pajewski i F. Szulc, od nru 7 z 1877 r.: Aleksander Pajewski), druk.: Jan Psurski (zesz. IV oraz drugie wydanie zesz. I i II: Ch. Kelter, od zesz. 1 t. II z X 1871 r.: A. Przybylski, od nru 1 z 1872 r.: Karol Kowalewski, od nru 74 z 1873 r.: Aleksander Pajewski), litografia: od nru 41 z 1875 r.: Rybasiewicz i Sp. (od nru 42 z 1878 r.: fototypia L. Krakow, od nru 3 z 1880 r.: F. Kasprzykiewicz), rok I: 1871 (zesz. I z datą cenzury 19 I) — rok XXX: 1900 i dalej do r. 1914,
97248 Kolce. Dwutygodnik humorystyczno-satyryczny. Prospekt od redakcji. Warszawa, druk. Ch. Keltera, (1871),
97247 Kolce. ( Dwutygodnik). Kraków, red. odp. Aleksander Fargiel, druk. A. Koziańskiego, 1898 (nr 1 — nr 4),
97246 Kolbuszowski Jan.
97245 Kolbuszowski Edward, mylnie.
97244 Kolbuszowski Edmund (1865—1919).