Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80051 Jaśkowski Jan Nepomucen (1812—1882).
80046 Jaśkowski Fr. ks. Der heilige Rock von Trier, gerichtet von seinen eigenen Freunden. Saarbrücken, H. Klingebeil, 1891,
80047 Jaśkowski Fr. ks. Der Trierer Rock und seine Patienten vom Jahre 1891, eine Antwort auf Bischof Korum’s „Wunder und göttliche Gnadenerweise”. Tamże [Saarbrücken, C. Schmidtke], 1894,
80048 Jaśkowski Fr. ks. Verlauf und Fiasko des Trierer Schauspiels im Jahre 1891. Tamże [Saarbrücken, H. Klingebeil], 1892,
80045 Jaśkowski A.
80044 Jaśkowski (muzyk).
80043 Jaśkowa Dolina (koło Gdańska).
80023 Jaśko z Oleśnicy.
80022 Jaśko hospodar spad Wilni. Jaśko hospodar spad Wilni, pseudonim całego zespołu redakcyjnego Mużyckiej Praudy w składzie: Konstanty Kalinowski, Walery Wróblewski, Feliks Różański, Stanisław Sougin.
80021 Jaśko hospadar spad Wilni (pseud.).
80015 Jaśkiewicz Zygmunt (red.).
80014 Jaśkiewicz Teodor.
80013 Jaśkiewicz Romuald.
80012 Jaśkiewicz Kajetan.
80011 Jaśkiewicz Józef.
80010 Jaśkiewicz Jan Dominik Piotr (1749—1809). O wodach siarczanych Krzeszowickich. Rozprawa odczytana w r. 1783. (Drukiem ogłoszona w r. 1804).
80007 Jaśkiewicz Edward.
80008 Jaśkiewicz Edward (z Oświęcimia).
79671 Jaś Szewczyk. Jaś Szewczyk. Lwów, druk. Michała F. Poremby, 1858,
79670 Jaś Sadowski (Rzeszów, 1847 i n.).
79669 Jaś i Marynia. Tomik pierwszy. (Biblioteczka dla dzieci wiejskich). Paryż, w Księgarni Polskiej, druk. L. Martinet, 1856,
79668 Jaś i Marychna. Jaś i Marychna. Moguncya, nakł. J. Scholza, 1879,
80288 Jaszowski Stanisław. O koniecznéj obronie w prawie karném. (Odb. z Przeglądu Sądowego). Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1872,
80289 Jaszowski Stanisław.
80290 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Bitwa pod Stubnem. Powieść historyczna z wieku XIV. Napisana przez ... Tomik pierwszy — Tomik drugi. Lwów, druk. Józefa Schnaydera, tymczasowego drukarza zakładu im. hr. Ossolińskich, 1831,
80291 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Mulatka powieść wierszem przez ... Lwów, druk. Piotra Pillera, 1833,
80292 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Powieści historyczne polskie ... Tomów trzy. 1829—1830. Lwów, druk. Józefa Schnaydera, tymczasowego drukarza księgozbioru im. Ossolińskich, 1829 (t. I—II) — 1830 (t. III),
80293 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Zabawki rymotwórcze ... Tomik pierwszy — Tomik trzeci. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1826,
80294 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Wiersz na uczczenie pamięci Stanisława Lubicz Jaszowskiego w dniu przeniesienia zwłok jego z „Paparówki” na cmentarz Łyczakowski 22 maja 1868. Lwów, druk. Dziennika Lwowskiego, dra H. Jasieńskiego, b. r. (1868),
80295 Jaszowski Stanisław (1803—1842).