Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80171 Jastrzębowski Szczęsny (1861—1928).
80170 Jastrzębowski Szczęsny (1861—1928). Pamięć o zmarłych. (Odb. z Wisły). B. m. b. r. (ok. 1900),
80169 Jastrzębowski Ludomił.
80168 Jastrzębowski Ludomił. Zasady i wskazówki racyonalnego żywienia zwierząt gospodarskich, wraz 1) z wskazaniem sposobów oznaczania dziennéj racyi dla zwierząt w różnych celach chodowanych (!); 2) z opisem rozbiorowym najpraktyczniejszych sposobów przygotowania, czyli przyrządzania paszy; 3) z podaniem sposobu oznaczania ekonomicznéj wartości paszy, uwzględniając jéj własności fizyologiczne przez ... Przyczynek do znajomości zasad i danych, potrzebnych przy obecném przejściu gospodarstw wiejskich rutynicznych do racyonalnych. (Odb. z Korrespondenta Rolniczego, Handlowego i Przemysłowego). Warszawa, druk. Gazety Warszawskiej, 1865,
80167 Jastrzębowski Ludomił. Zasady i sposoby zapewniające trwałe bogactwo plonów i ochronę od klęski nieurodzaju, wskazane przez życie roślin napisał ... Drzeworyty i tablice. Warszawa, nakł. i druk. Jana Noskowskiego, 1880,
80166 Jastrzębowski Ludomił. Wspomnienia z podróży przez uczniów Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie pod przewodnictwem Professora Wojciecha Jastrzębowskiego po kraju odbytéj w miesiącach lipcu i sierpniu 1853 roku. Warszawa, druk. Gazety Codziennej, 1854,
80165 Jastrzębowski Ludomił. Warunki dochodności z uprawy kartofli przez ... (Odb. z Rolnika i Hodowcy). Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rolnika i Hodowcy, Gebethner i Wolff, druk. Władysława Szulca i S-ki, 1891,
80164 Jastrzębowski Ludomił. O uprawie i sprzęcie chmielu napisał ... Warszawa, druk. Noskowskiego, 1883,
80163 Jastrzębowski Ludomił. Ugor, zmianowanie (kolejka) i systemy gospodarstwa rolnego. Przyczynek do znajomości wskazówek i zasad, potrzebnych przy obecnem przejściu gopodarstw wiejskich rutynicznych do racyonalnych. Warszawa, Drukarnia Gazety Warszawskiej, 1865,
80162 Jastrzębowski Ludomił. Rzecz o chwastach i sposobach zupełnego ich wytępiania. Przez ... Warszawa, druk. Jana Noskowskiego, 1877,
80161 Jastrzębowski Ludomił. Rachunki praktyczne ziemianina, ułożone, prowadzone i opisane przez ... dla użytku gospodarzy wiejskich i gorzelników. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. E. Lubowskiego i S-ki, 1892,
80160 Jastrzębowski Ludomił. Ocenienie żyzności gruntów. Warszawa, druk. Gazety Codziennej, 1855,
80159 Jastrzębowski Ludomił. Nawozy chemiczne, dobytek i gnój. (Streszczenie głównych zasad podanych w dziele p. Jerzego Ville'a) przez ... (Odb. z: Przyroda i Przemysł). Warszawa, nakł. autora, druk. S. Orgelbranda Synów, 1880,
80158 Jastrzębowski L.
80157 Jastrzębowski Hieronim.
80156 Jastrzębowski Czesław.
80155 Jastrzębowski Albert.
80154 Jastrzębowski (rysownik).
80153 Jastrzębowski.
80152 Jastrzębowska Dobromila.
80151 Jastrzębik (miejscowość).
80150 Jastrzębiec Zielonka Ludwik.
80149 Jastrzębiec Wojciech.
80148 Jastrzębiec W. dr.
80147 Jastrzębiec W. dr. O szkolnictwie wogóle a szczególnie w Prusach napisał Dr... (Odb. z Muzeum). Lwów, nakł. Tow. nauczycieli szkół wyższych, Druk. I Związkowa, b. r. (1891),
80146 Jastrzębiec W.
80145 Jastrzębiec Stanisław.
80144 Jastrzębiec Stanisław (pseud.).
80143 Jastrzębiec Lucjan.
80142 Jastrzębiec Lucjan. Generał Ludwik Mierosławski i demokracya polska przez ... z zaznaczeniem stanowiska demokracyi polskiej wobec sprawy polskiej i ruskiej i z wykazaniem spólności interesu żywiołów demokratycznych w tych obydwu narodach. Lwów, nakł. Leona Ukraińskiego, druk. Towarzystwa im. Szewczenki, 1883,