Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80345 Jawecki Bronisław.
80341 Jawdyński Franciszek (1851—1896). Ś. P. Dr Władysław Orłowski. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1889,
80342 Jawdyński Franciszek (1851—1896). Przyczynek do chirurgii dróg żółciowych. Dziewięć przypadków operacyi na pęcherzyku żółciowym. Podał ... Ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala Dz. Jezus. (Odb. z Przeglądu Chirurgicznego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893,
80343 Jawdyński Franciszek (1851—1896). Rana kłuta prawego pośladka z przecięciem tętnicy pośladkowej i zranieniem pęcherza moczowego, oraz słów kilka o leczeniu obrażeń tegoż narządu. Podał ..., ordynator oddziału. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1890,
80344 Jawdyński Franciszek (1851—1896).
80340 Jawdyk Antoni.
80339 Jawa (wyspa).
80338 Jaw! Na Jaw! Poznań, druk. Jarosława Leitgebra, 1878,
80336 Jauvy. L'Hospitalité (poème). Souvenirs de la Pologne, historiques, statistiques et littéraires publiés par une réunion de littérateurs polonais. Paris, Au bureau des souvenirs, 1833,
80337 Jauvy. Sobieski (poème). Tamże [Paris, Au bureau des souvenirs], 1833,
80335 Jaŭtis.
80334 Jaure.
80333 Jaugey Jan. Słownik apologetyczny wiary katolickiej podług D-ra ... opracowany i wydany staraniem X. Władysława Szcześniaka Mag. Teol. i grona współpracowników. Tom 1—3. Warszawa, druk. St. Niemiry, 1894—1896 (na okładce t. II: 1895, t. III: 1899),
80332 Jauffret L. F.
80330 Jauer.
80331 Jauer Aleksander (redaktor).
80329 Jauck G. A. Cennik sikawek czterokołowych, dwukołowych, przenośnych i ręcznych z fabryki ... w Lipsku założonej w roku 1796. Kraków, nakł. Tow. Wzajemnych Ubezp., druk. W. Korneckiego, 1881,
80328 Jaubert Ernest.
80327 Jaubert Amadée.
80326 Jaubert (Jaubert de Passa Franciszek Jakub?).
80325 Jaubert . Histoire des révolutions de Pologne (Paris, 1807);
80324 Jatyna (tłum.).
80323 Jatrań (pseud.).
80320 Jatowtt Tomasz. Capitulum electivum provinciale, provinciae Lithuanae S. Angeli Custodis Ordinis Praedicatorum. Celebratum in Conventu Proporcensi Anno Domini 1833 mense Junio in quo amore Fratrum praeventas et iterato electus est die 17 Junii. Prior provincialis A. R. P. S. T. Doctor ... Vilnae, typis Neumanni et Dworzecii, 1833,
80321 Jatowtt Tomasz. Exorta Przy wyprowadzeniu Ciała śp. Maryanny z Wereszczakow Pietraszewskiey, Adwokat: Sądu Głównego Gubernii Grodzieńskiey, mówiona Roku 1811 Mca 8bra, 8 dnia w Kościele XX. Dominikanów przez X. ... Dominikana. B. m. b. r. (1811),
80322 Jatowtt Tomasz. Kazanie w czasie przysięgi nowo-wybranych urzędników w Gubernii Litewsko-Grodzienskiey miane w kościele farnym Grodzienskim przez X. ... dominikana professora literatury szkoły publiczney grodzienskiey. Roku 1809 mca Stycznia 31 dnia. B. m. b. r.,
80319 Jatowt Metody.
80299 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Gdy się było młodym. Wspomnienia z podróży po szerokim świecie przez J. Gordona. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom LXIII). Lipsk, druk. i nakł. F. A. Brockhausa, 1871,
80300 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Grzechy Krystyny królowéj hiszpańskiéj. Powieść historyczna (podług oryginału francuzkiego). Przez J. Gordona. Lwów, nakł. autora, 1870,
80301 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Sechs Jahre in Orenburg. Erlebnisse eines polnischen Strafsoldaten von J. Gordon. Aus dem Polnischen. Autorisirte Ausgabe. Dresden, Verlag von L. Wolf's Buchhandlung, Druck von Ferd. Thomasz, 1864,