Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82681 (Józef Kalasanty św., 1556—1648). Nabożeństwo do S. Józefa, Fundatora Szkół pobożnych, Patrona w każdém utrapieniu, w niebezpieczeństwie sławy i honoru zostających. Wilno, druk. B. Neumana, 1828,
82680 Józef Ignac.
82679 Józef Herman błog.
82678 Józef znad Drwęcy.
82677 Józef z Dunajca (pseud.).
82676 Józef z Arymatei św.
82675 Józef Ambroży (Gewitz) bp.
82674 Józef (biblijny).
82673 Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki;, 1741—1790) i Fryderyk II. Józef Drugi cesarz rzymski i Fryderyk Drugi król Pruski, Monarchowie w iednym czasie Panuiący, prawdziwie Wielcy. Pamiętnik dwóch geniuszów wieku XVIII, sławnych. Wrocław, Wilh. Bogumił Korn, 1819,
82672 Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki;, 1741—1790).
82671 Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki;, 1741—1790). Patent Józefiński o taksach za jura stolae obowiązujący po dzień dzisiejszy a przedrukowany z urzędowego zbioru ustaw p. t. Kontynuacya wyroków y rozkazów powszechnych w Galicyi y Lodomeryi Królestwach od d. 1 stycznia do końca grudnia r. 1875 wypadłych. Lwów, 1897,
82670 Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki;, 1741—1790). Patent cesarza Józefa Drugiego o taksach za jura stolae. Z przedmową dra Seweryna Daniłowicza. Przełożył z ruskiego i wydał Michał Pawlik. Kołomyja, nakł. Chliboroba, druk. Michała Biłousa, 1893,
82669 Józef II (cesarz rzymsko-niemiecki;, 1741—1790). (Patent ces. ... w sprawie pańszczyzny, inc: „Wir Joseph der Zweite...”, z datą: Wiedeń 16 VI 1786, oraz uzupełnienie z 13 IV 1846). B. m. b. r. (1846),
82668 (Józef św.).
82667 (Józef św.) Żywot św. Józefa wyznawcy podług brewiarza rzymskiego. Łowicz, nakł. R. Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, 1884,
82666 (Józef św.) Żywot św. Józefa wyznawcy. Warszawa, nakł. St. Niemiery, b. r.,
82665 (Józef św.) Żywot św. Józefa patrona Kościoła i oblubieńca Najśw. Maryi Panny. Warszawa, nakł. St. Niemiery, b. r.,
82664 (Józef św.) Zbiór nabożeństwa ku wyłącznej czci św. Józefa patrona Kościoła i Oblubieńca Matki Bożej na miesiąc marzec zawierający rozmyślania, uwagi i modlitwy na każdy dzień, nabożeństwo codzienne, pobożny sposób słuchania Mszy św., uroczystą nowennę, koronkę, godzinki, psalmy, nabożeństwo i koronkę do siedmiu boleści i radości św. Józefa, oraz pieśni. Warszawa, druk. Niemiry, 1887,
82663 (Józef św.) (Szkaplerz św. Józefa, inc: „O początku Szkaplerza św. Józefa...”). Wadowice, nakł. OO. Karmelitów Bosych, druk. Fr. Foltina, 1900,
82662 (Józef św.) Szkaplerz Świętego Józefa Oblubieńca Najwiętszej Maryi Panny wraz z modlitwami i obowiązkami przyjętych Rodzin do Bractwa Przenajśw. Rodziny Staraniem O. Floryana Prowincyała OO Kapucynów. Kraków, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1894,
82661 (Józef św.) Szkaplerz biały na cześć ś. Józefa Opiekuna Kościoła Powszechnego, od Leona XIII Papieża na dniu 13 Lutego 1884 potwierdzony, błogosławieństwem obdarzony i zalecony by był rozpowszechniany, a dla Dyecezyi Krakowskiej odpustem 40 dni ubogacony. Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1885,
82660 (Józef św.) Pieśń o Świętego Józefa życiu i ślubie z Najświętszą Panną Maryą. (Inc.: „Słuchajcie chrześcianie...”). Wadowice, druk. Franciszka Fołtyna, 1884,
82659 (Józef św.) Pieśń o życiu i ślubie Świętego Józefa z najświętszą Panną Maryą. (Inc.: „Słuchajcie Chrześcianie...”). Wadowice, druk. J. Pokornego, 1858,
82658 (Józef św.) Pieśń o świętym Józefie, życiu i ślubie jego z Najświętszą Panną Maryą ... Mikołów, druk i nakł. T. Nowackiego, 1854,
82657 (Józef św.) Pieśń o Świętym Józefie. (Inc.: „Patryarcho witaj nasz!...”). Warszawa, druk. W. Czerwińskiego, 1885,
82656 (Józef św.) Pieśń o św. Józefie. Kwidzyń, b. r (1864), druk. Kantera,
82655 (Józef św.) Pieśń o świętym Józefie. (Inc.: „Szczęśliwy kto sobie Patrona ...”). B. m. b. r.,
82654 (Józef św.) Sto siedmdziesiąt opowiadań nadzwyczajnych wypadków, świadczących o potężnej przyczynie św. Józefa, opiekuna Jezusa i oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Lwów, nakł. red. pism Eucharystyi i Przyjdź Królestwo Twoje, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1897,
82653 (Józef św.) Ofiarowanie siebie samego w opiekę św. Józefa, które codzień mówić można nabożnie. B. m. b. r.,
82652 (Józef św.) Obrazek s. Józefa. Święty Józef ogłoszony Patronem powszechnego św. Katolickiego Kościoła przez błogosławionej pamięci Ojca Św. Piusa IX. Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1880,