Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82711 Józefczyk Tadeusz.
82710 Józefczyk Tadeusz. Rak gardziela. Śmierć naturalna skutkiem pęknięcia ściany gardziela. Przypadek sądowolekarski. Podał Dr. ... w Tarnowie. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1887,
82709 Józefczyk Stanisław (1857—1896).
82708 Józefczyk Kazimierz (gospodarz z Strzałkowic pod Samborem).
82707 Józefczyk Bolesław. Ueber das Chloroform als Anaestheticum von Dr ... Krakau, Verlag von Dr. B. Józefczyk, Druck von V. Kornecki, 1874,
82706 Józefczyk Andrzej (1816—1878).
82705 Józefczyk Andrzej (1816—1878). Wspomnienie ubiegłych lat przez ... Przyczynek do historyi spisków w Galicyi. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, Wydanie Przeglądu Polskiego, (G. Gebethner i Sp.), druk. Czasu, 1881,
82704 Józefczyk Andrzej (1816—1878). Pisma ... I. Listy pedagogiczne brata do siostry. Wydanie drugie. (Biblioteka dla nauczycieli Szkół Ludowych, t. IX). Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, I Związkowa Drukarnia, 1880,
82703 Józefczyk Andrzej (1816—1878). Nauka geometryi w szkołach ludowych pospolitych, przez ... dyr., semin. naucz. męzk. w Krakowie, przewod. krak. komisyi egzamin. dla szkół lud. i wydz. (Odb. z rocznika IX Szkoły). Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, z I Związkowéj Drukarni, 1876,
82702 Józefczyk Andrzej (1816—1878). Listy pedagogiczne brata do siostry przez... (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Wydawnictwa Szkoły, druk. J. Dobrzańskiego i Gromana, 1872,
82701 Józefczyk Andrzej (1816—1878). Książka do czytania dla wyższych klas Szkół elementarnych. Lwów, Milikowski, 1869,
82700 Józefczyk Andrzej (1816—1878). Geometryja dla szkoł ludowych czerez Andr. Jozefczika (Biblioteka dla nauczycieli szkół ludowych t. I). Lwow, nakładom Towarystwa Pedagogycznoho, z I Zwiazkowoji Drukarni, 1877,
82699 Józefczyk Andrzej (1816—1878). Geometrya dla szkół ludowych pospolitych przez ... Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, Seyfarth i Czajkowski, I Związkowa Drukarnia, 1877, {Wydanie drugie. (Biblioteka dla nauczycieli szkół ludowych, t. I). Lwów nakł. Towarzystwa pedagogicznego, I Związkowa Drukarnia, 1879,}
82698 Jozefas (pseud.).
82697 Józef (Ubogi). Powieść prawdziwa. Tłomaczenie z angielskiego. Warszawa, w drukarni XX. Missyonarzy Angielskich, 1838,
82696 Józef z Sieniawy (pseud.).
82695 Józef. Józef owczarek. Historya prawdziwa. Berlin, druk. Trowicza, 1823,
82694 Józef z nad Obry.
82693 Józef. Józef, młody jeniec tatarski (Poznań, 1888 i n.);
82692 Józef z Mazowsza (pseud.).
82691 Józef z Leszna (pseud.).
82690 Józef z pod Krakowa (pseud.).
82689 Józef z Kopertynu św. (1603—1663). Nowenna, czyli Dziewięciodniowe nabożeństwo do S. Józefa z Kopertynu Franciszkana, z przydatkiem nabożeństwa na zakończenie Starego Roku, które w dzień ostatni Grudnia w kościele XX. Franciszkanów w Warszawie, z odpustem zupełnym wiecznie nadanym odprawia się. Warszawa, druk. Biblioteki Chrześciańskiej, 1828,
82688 Józef z Kopertynu św. (1603—1663). Maksymy św. Józefa z Kopertynu, z Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka, przez P. A. Warszawa, druk. J. Ungra, 1860,
82687 Józef Kalasanty z Sidorowa (pseud.).
82686 (Józef Kalasanty św., 1556—1648).
82685 (Józef Kalasanty św., 1556—1648). Żywot św. Józefa Kalasantego z dołączeniem nabożeństwa. Warszawa, b. r.,
82684 (Józef Kalasanty św., 1556—1648). Żywot św. Józefa Kalasantego, fundatora Zakonu Szkół pobożnych, z przydaniem nabożeństwa do tegoż Świętego, po różnych wydaniach przedrukowany. Połock, druk XX. Piarów, 1824,
82683 (Józef Kalasanty św., 1556—1648). Pieśń o ś. Józefie Kalasantym. (Inc.: „Józefie! Szkolney młodzieży, Patronie...”). B. m. b. r.,
82682 (Józef Kalasanty św., 1556—1648). Nabożeństwo do św. Józefa Kalasantego Patrona młodzieży szkolnej, z żywotem tegoż świętego oraz z dodaniem Koronki dwunastu gwiazd Najśw. Maryi Panny. napisanej przez św. Józefa. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1886,