Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
64166 Gabryl Franciszek ks. (prof. U. J.; 1866—1914). Noetyka. Z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, druk. Uniw. Jag., 1900,
56154 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Saint Georges (de) Juliusz Henryk Vernoy (1801—1875). Noe. Op. Muz. 1. F. Halévy'ego.
24051 Delaveaux J. Charles Thibault (1749—1827). Nocy wiejskie, z francuskiego przez St. Szymańskiego. Lipsk, u Gledycza (tak podano z powodu cenzury, właściwie zaś: Kraków, druk. T. Groeblowej), 1808,
73498 Idźkowski Adam (1798—1879). Nocy Rzymian, przekład z włoskiego. Druk zapowiedziany w Warszawie w grudniu 1830 r.
62505 Elżbieta królowa rumuńska (1843—1916; pisze pod pseudonimem Carmen Sylva). Nocy pełna burzy! Dod. do Tygodnika Ilustrowanego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda Synów, 1894,
69554 Gozlan Léon (1803—1866). Nocy na cmentarzu przez... przełożył z francuzkiego J. P. (tak w t. I, w t. II i III: S. P.). Tom I—III. Warszawa, druk. Józefa Tomaszewskiego, 1847,
19850 Czasopisma. Nocnica Krakowska. Nocnica Krakowska. Kraków, 1848.
32581 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zabłocki Franciszek (1750—1821). Nocne randewu. (Szkoła panien, czyli Nocne randewu). Kom. w 5 a.
53245 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Damse Józef (komp.; 1789—1852). Nocleg w zamku. Kom.-op. w 1 a.
27789 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Cieszkowski Ludwik. Nocleg w Raszynie, albo Rzadkie zdarzenie. Kom.
56806 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Verconsin Eugeniusz (1823—1892). Nocleg w Faulhorn. Epizod z podróży w 1 a.
25611 Dmochowski Franciszek Salezy (1801—1871). Nocleg w austeryi, komedyo-opera z francuskiego, przez F. S. D. (ze zbioru Teatru Rozmaitości, nr 6). Warszawa, Druk. przy ulicy Elektoralnej, 1830,
28319 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Fredro Aleksander (1793—1876). Nocleg w Apeninach. Opt. w 1 a.
38000 Fredro Aleksander (1793—1876). Nocleg w Apeninach. Operetka w jednym akcie. (Biblioteka Mrówki, nr 310). Lwów, nakł. Księgarni Polskiej, Druk. Narodowa w Krakowie, (1897),
37998 Fredro Aleksander (1793—1876). Nocleg w Apeninach. Opera komiczna w dwóch aktach, słowa Al. hr. Fredro (!), muzyka F. Mireckiego. — Una notte negli Appennini. Opera buffa in due Atti. Parole del Sigr. A. Conte Fredro, Musica del M-o. F. Mirecki. Milano, Dall' I. R. Stabilimento Nationale Privilegiato di Giovanni Ricordi, Firenze, Ricordi e Jouhaud, (1850),
37999 Fredro Aleksander (1793—1876). Nocleg w Apeninach, operetka..., śpiewy z towarzyszeniem fortepianu. Marburg, Chr. Lorch, (1890),
99404 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Nocleg hetmański. Gawęda na tle historyczném przez Władysława Syrokomlę. Tamże [Wilno, nakł. A. Assa], druk. A. Marcinowskiego, 1857,
63476 Estreicher Tadeusz (prof. U. J.; 1871—1951). Nochmals über die Lichtwirkung beim Photographiren, anlässlich des Artikels von A. Strindberg. (Nadb. z wiedeńskich Lechners Mittheilungen nr 40 z 1 września 1896),
46806 Holtei (von) Karl (1798—1880). Noch ein Jahr in Schlesien ! Anhang zu den „Vierzig Jahren” von ... Breslau (Wrocław), Verlag von Eduard Trewendt, 1864,
103723 Becker Johannes. Noch 15 bisher nicht veröffentlichte Urkunden der Stadt Schlawe (Sławno) aus den Jahren 1317—1357.,
23751 Dębicki Zdzisław (1871—1931). Noce bezsenne. Poezye. Lwów, nakł. Towarzystwa Wydawniczego, Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Poznań, Księgarnia A. Cybulskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900,
11840 Bujwid Odo dr prof. U. J. (1857—1942). Nocard: Gruźlica u zwierząt domowych. Dictionnaire veterinaire pratique. Paris 1892. (Omówienie pracy przez...). Odb. z Przeglądu Lekarskiego, 1895, nr 6 i 7. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1895,
31560 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Smreczyński Franciszek (pseud. Władysław Orkan; 1876—1930). Noc. Obr. w 1 a.
27319 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Białopiotrowicz Antoni Noc. Obr. dram. w 3 a.
31014 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Raczyński Wacław. Noc. Dr. w 1 a.
105332 Białopiotrowicz Antoni. Noc, obrazek dramatyczny w 3 aktach przez Antoniego B... Warszawa, druk. S. Nowakowskiego, 1846,
55631 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Nestroy Jan Nep. (1801—1862). Noc zapustna, przygód pełna. Krt.
24896 Dickens Karol (1812—1870). Noc wigilijna. Dzwony. Przekład z angielskiego. (Biblioteka Słowa Polskiego). Lwów, nakł. i druk. Słowa Polskiego, 1900,
54038 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Génée Ryszard (1823—1898). Noc w Wenecji. Opt. w 3 a. Muz. J. Straussa.
30288 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Miłkowski Paweł Felicjan (1807—1853). Noc w czasie karnawału. Kom. w 3 a.