Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80385 Jaworowski Antoni dr. Ueber die Entwickelung des Rückengefässes und speciell der Musculatur bei Chironomus und einigen anderen Insecten. (Separatabdruck aus den Sitzungsberichten der k. k. Akademie der Wissenschaften, LXXX Band 1 Abth., October 1879). Wien, C. Gerold's Sohn, 1880,
80386 Jaworowski Antoni dr. Die Entwickelung des Spinnapparates bei Trochosa singoriensis Laxm. mit Berücksichtigung der Abdominalanhänge und der Flügel bei den Insekten. Von ... in Lemberg. Mit Tafel III u. IV. (Abdruck aus der Jenaischen Zeitschrift für Naturwissenschaft). B. m. b. r. (1895),
80387 Jaworowski Antoni dr. Über die Extremitäten, deren Drüsen und Kopfsegmentierung bei Trochosa Singoriensis. Von Dr. ... in Lemberg. (SeparatAbdruck aus dem Zoologischen Anzeiger). B. m. b. r. (1892),
80388 Jaworowski Antoni dr. Zu meiner Extremitäten- und Kiementheorie bei den Arthropoden. Von ... in Lemberg. (Separat-Abdruck aus dem Zoologischen Anzeiger). B. m. b. r. (1897),
80389 Jaworowski Antoni dr. Fauna studzienna miast Krakowa i Lwowa. Napisał Dr. ... (Odb. z 28 t. Sprawozdań Komisyi fizyograficznej Akademii Umiejętności). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
80390 Jaworowski Antoni dr. Nowe gatunki fauny studziennej miast Krakowa i Lwowa (z 8 tablicami) skreślił Dr. ... Mit einem deutschen Resumé. (Odb. ze Sprawozdania Dyrektora IV Gimn. we Lwowie). Lwów, Druk. Ludowa, 1893,
80391 Jaworowski Antoni dr. Homologia odnóż u pajęczaków i owadów. Skreślił Dr.... (Odb. z Kosmosu). Tamże [Lwów, Druk. Ludowa], 1891,
80392 Jaworowski Antoni dr. List otwarty do odpowiedzi redaktora czasopisma „Kosmos”, dr. Br. Radziszewskiego jako odpowiedź na artykuł umieszczony w „Kosmosie” 1895 i z powodu nie przyjęcia sprostowania napisał Dr ... Lwów, nakł. autora, druk. E. Ostruszki, 1896,
80393 Jaworowski Antoni dr. Obchód 100-letniej rocznicy zgonu Ks. Dr. Krzysztofa Kluka dnia 2-go lipca 1896 r. w Kole Lwowskim Tow. naucz. Szkół Wyższych. (Nadb. z Muzeum). B. m. (Lwów), 1897,
80394 Jaworowski Antoni dr. Odpowiedź Dr. B. Dybowskiemu autorowi odczytów „O filogenii pająków” i „O budowie wargi dolnej u owadów i wijów” przez Dr. ... Lwów, nakł. autora, Drukarnia Ludowa, 1891,
80395 Jaworowski Antoni dr. Porównanie wartości niektórych związków aromatycznych jako odczynników na miedź. (Odb. z Kosmosu). B. m. b. r. (Lwów, 1895),
80396 Jaworowski Antoni dr. Professor Dr Veit Graber. Nachruf von Prof. Dr. ... in Lemberg. (Separat-Abdruck aus dem Mittheilungen des Naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark, Jahrgang 1892). Graz, Druck von Robert Withalm & Co., 1892,
80397 Jaworowski Antoni dr. Przyczynek do znajomości budowy i właściwości wełny. Rzecz napisana w celu uzyskania dyplomu z ukończonych nauk w Wyższej Szkole Rolniczéj imienia Haliny w Żabikowie przez ... Poznań, druk. I. J. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński) 1875,
80398 Jaworowski Antoni dr. Przyczynek do znajomości rozmnażania roznóżek (rhizopoda) słodkowodnych (z tablicą II. A. i B.). Podał ... (Odb. z Kosmosu). Lwów, nakł. redakcyi Kosmosu, czcionkami Drukarni Ludowej,
80399 Jaworowski Antoni dr. O swobodnym rozplemie wnętrznym, (endogenezie) komórek. Część I. Przy rozwoju narządów płciowych u Ochotki. (Chironomus) mięśni, naczyń krwionośnych i krwi u kręgowców. Przez Dra ... Z 9 litografowanemi tablicami. (Odb. z t. X. Pamiętnika Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1885,
80400 Jaworowski Antoni dr. O sposobach postępowania i nauce Dra B. Dybowskiego. Napisał Dr. ... Lwów, nakł. autora, druk. E. Ostruszki, 1896,
80401 Jaworowski Antoni dr. O teoryach tworzenia się komórek. Skreślił Dr. ... (Odb. ze Sprawozdania Gimn. III im. Sobieskiego w Krakowie). Kraków, nakł. funduszu szkolnego, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1884,
80402 Jaworowski Antoni dr. Vanessa urticae 113 dni bez głowy. Na pisał Dr. ... (Odb. z Kosmosu). B. m. b. r. (Lwów, 1886),
80403 Jaworowski Antoni dr. Wirki dotychczas w okolicy Krakowa znalezione podał Dr. ... (Odb. z t. 33 Sprawozdań Komisyi fizyograficznej Akademii Umiejętności). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,
80404 Jaworowski Antoni dr. O woreczkach przysadkowych u liszek komarów. Skreślił Dr. ... Z tablicą. (Odb. z Kosmosu). Lwów, nakł. Polskiego Towarzystwa przyrodników im. Kopernika, Druk. I. Związkowa, 1885,
80405 Jaworowski Antoni dr. O nieprawidłowém wykształceniu narządu płciowego u samicy pawiana (Cynocephalus Sp.). Skreślił Dr. ... Z tablicą. (Odb. z t. XII Rozpraw i Sprawozdań Wydz. matem.-przyr. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884,
80406 Jaworowski Antoni dr. Wypadki poszukiwań nad rozrodem wnętrznym (endogenezą) komórek. Skreślił Dr. ... (Odb. z Kosmosu). Lwów, druk. Związkowa, 1883,
80407 Jaworowski Antoni dr.
80381 Jaworowski Antoni dr. Neue Arten der Brunnenfauna von Krakau und Lemberg. Von ... (Nadb. z: Archiv für Naturgeschichte). B. m. b. r. (Berlin 1895),
80382 Jaworowski Antoni dr. O częściach pyszczkowych liszek komarów (Corethra plumicornis, Chironomus plumosus i Culex pipiens). Napisał Dr. ... Z 2 tablicami litografowanemi. (Odb. z t. XIV Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii Umiejętności). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1886,
80383 Jaworowski Antoni dr. Do czego mogą służyć jelonkowi rogi? Napisał ... (Odb. z Kosmosu). (Lwów, b. dr., 1886),
80409 Jaworowski Antoni (z Bogusławic pod Płońskiem).
80376 Jaworowski Aleksander Roman (1849—1924). Katalog biblioteki Towarzystwa lekarskiego lubelskiego ułożony przez ... Członka Bibliotekarza tegoż Towarzystwa. Lublin, nakł. Towarzystwa Lek. Lub., druk. M. Kossakowskiej, 1885,
80377 Jaworowski Aleksander Roman (1849—1924). Leczenie nowotworów za pomocą prądu stałego, stosowanego zewnętrznie. Podał ... Prezes Tow. Lekarskiego Lubelskiego. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1889,
80378 Jaworowski Aleksander Roman (1849—1924). Kilka spostrzeżeń nad rakiem. Odczytane na posiedzeniu Towarzystwa lek. lubelskich dnia 4go Listopada r. b. Podał ... z Lublina (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, b. r. (1876),