Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82741 Józefowicz Jan.
82740 Józefowicz J.
82739 Józefowicz J. Przyczynek do użycia olejku terpentynowego w błonicy. Podał ... lekarz praktykujący w Kownie. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, Druk. K. Kowalewskiego, 1884,
82738 Józefowicz J.
82737 Józefowicz Ignacy.
82736 Józefowicz H. (mgr praw).
82735 Józefowicz Franciszek. Faculté de droit de Paris. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu le Jeudi 11 Juin 1863, à 11 heures, par ... Né à Varsovie (Pologne). Président: M. Bugnet Professeur. Suffragants. M. M. Ortolan, Duranton, Professeur, Bufnoir, Gide, Agréges. Le Candidat répondra en autre aux questions qui lui seront faites sur les autres matières de l'enseignement. Paris, Imprimerie de Moquet, 1863,
82734 Józefowicz Feliks ks.
82733 Józefowicz Feliks ks. Praktyczne przygotowanie do spowiedzi i komunii św. napisał ks. ... katecheta c. k. II Gimnazyum we Lwowie. Wydanie drugie. Lwów, nakł. autora, Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1894,
82732 Józefowicz Feliks ks. Nauki praktyczne o Sakramencie pokuty i Komunii Świętej dla młodzieży szkolnej napisał Ks. ... katecheta II Gimnazyum we Lwowie. Lwów, nakł. autora (Seyfarth i Czajkowski), Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1892,
82731 Józefowicz Feliks ks. Módlmy się książeczka do modlenia dla katolickiej młodzieży szkolnej. Lwów, nakł. W. Kuczabińskiego, 1897,
82730 Józefowicz Feliks ks. Święty Kazimierz królewicz polski, patron młodzieży napisał Ks. ... Katecheta c. k. II gimn. we Lwowie. Lwów, nakł. autora, Drukarnia i Litografia Pillera i Spółki, 1895,
82729 Józefowicz Feliks ks. Der heilige Kasimir, königlicher Prinz von Polen, Patron der studierenden Jugend, geschildert von ... Ritter von Leliwa Katecheten und Professor am K. K. II Deutschen Obergymnasium in Lemberg. Lemberg, Buchhandlung von Seyfarth & Czajkowski, druk. Zakładu narodowego im. Ossolińskich, 1897,
82728 Józefowicz Feliks ks. Egzorty niedzielne do kształcącej się młodzieży. Napisał Ks. ... Feliks Leliwa Józefowicz profesor i katecheta c. k. II Gimnazyum we Lwowie. Tom I—II. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Pillera i Sp., 1899,
82727 Józefowicz Feliks ks. Egzorty do młodzieży szkolnej napisał Ks. ... katecheta c. k. II Gimnazyum we Lwowie. Dochód przeznaczony na budowę kościołów. Lwów, nakł. autora, Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1893,
82726 Józefowicz Feliks ks. Jak działać, żeby zasady religijne u młodzieży nie ginęły po wyjściu jej z gimnazyum? napisał ks. ... Katecheta II Gimnazyum we Lwowie. (Odb. z Pamiętnika II zjazdu Księży Katechetów). Lwów, druk. katolicka J. Chęcińskiego, 1898,
82725 Józefowicz Feliks ks. Buss-Unterricht für die Schuljugend. Auf Grund mehrjähriger Praktik von .... Katechet und Professor am k. k. zweiten deutschen Gymnasium in Lemberg. Lemberg, Verlag von Seyfarth & Czajkowski, Ossoliński'sche National-Instituts-Druckerei 1892,
82724 Józefowicz Feliks ks. Praktische Anleitung zur rechten Berichte und zum würdigen Empfange der heiligen Communion von ... Katechet und Professor am k. k. II. deutschen Obergymnasium in Lemberg. Lemberg, Verlag von Seyfarth & Czajkowski, Druckerei des Gräflich Ossolińsk'schen National Instituts, 1893,
82723 Józefowicz Bartłomiej ks.
82722 Józefowicz.
82721 Józefowicz.
82720 Józefowicz.
82719 („Józefów”).
82718 („Józefów”). Akcioniernoje obszczestwo Swiekło-Sacharno-Rafinadnago zawoda „Juzefow”. Razsczetnaja kniżka utwierżdiennaja Warszawskim Gubiernskim po fabricznym diełam Prisutstwijem. (Tytuł polski:) Towarzystwo akcyjne fabryki cukru i raffineryi „Józefów”. Książka obrachunkowa zatwierdzona przez Warszawską Gubernialną Komisyę do Spraw fabrycznych. Warszawa, b. r. (1891),
82717 („Józefów”). Fabrique de sucre et raffinerie „Józefów” prês Varsovie. Varsovie, Impr. de Galewski & Dau, 1881,
82716 Józefinizm.
82715 Józefina de Beauharnais Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie (cesarzowa Francji; 1763—1814).
82714 Józefiak St. J.
82713 Józefiak S.
82712 Józefczyk Władysław ks. (1848—1893).