Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81722 Jeż Mateusz ks. (ur. 1862). Egzorty dla młodzieży szkolnej. Napisał Ks. ... katecheta Gimnazyum Św. Anny w Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1899,
81721 Jeż Mateusz ks. (ur. 1862). Duchowieństwo polskie a lud. Napisał Ksiądz. (Odb. z Prawdy). Kraków, nakł. Redakcyi Prawdy, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1896,
81720 Jeż Mateusz ks. (ur. 1862). Ku czci Św. Jana Kantego Patrona Królestwa Polskiego. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1897,
81719 Jeż Karol.
81718 Jeż.
81717 Jewtichijew W. Z.
81716 Jewstigniejew M. Żizń i prikluczenija pana Twardowskago, polskago kołduna, zaimstwowannoje iz legiend i priedanij. Moskwa, 1882,
81715 Jewsiew A.
81714 Jewriei. Jewriei w Privislanskom Kraje (S. Pietierburg, 1892),
81713 Jewreje.
81712 Jewnut (książę litewski; zm. po 1366).
81711 Jevons William Stanley (1835—1882). Logika, objaśniona figurami i pytaniami. Przełożył z upoważnienia rodziny autora podług najnowszego wydania angielskiego Henryk Wernic. Warszawa, nakł. księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1886 (na okł.: 1887),
81710 Jevons William Stanley (1835—1882). Ekonomia polityczna, przekład z angielskiego. Warszawa, (nakł. Wędrowca), Skład główny w Księgarni Lesmana i Świszczowskiego, druk. Ig. Zawiszewskiego, 1883,
81709 Jevningham P.
81708 Jewnin Sz. Cefer nachlae ojłomin t. e. wiecznaja pamiat. Warszawa, 1882,
81707 Jewniewicz Hipolit Dominik (1831—1903). Zrównania hydrauliczne Boussinesqu’a i kilka wniosków. (Odb. z Przeglądu Technicznego). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1889,
81706 Jewniewicz Hipolit Dominik (1831—1903). Zarys cynematyki cieczy. Napisał ... (Odb. z Przeglądu Technicznego). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1891,
81705 Jewniewicz Hipolit Dominik (1831—1903). O wpływie cieczy przy zmiennym poziomie napisał ... (Odb. z Przeglądu Technicznego). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1890,
81704 Jewłaszewski Teodor (ur. 1546, zm. po 1604). Pamiętnik ... nowogrodzkiego podsędka 1546—1604. Wydał T(adeusz) Xżę L(ubomirski). Warszawa, księgarnia R. Friedlejna, druk. Gazety Codziennej, 1860,
81703 Jewin Henri.
81702 Jewiecki Teod.
81701 Jewiecki Orest (tłumacz).
81700 Jewiecki Orest (tłumacz). Reskrypta Cesarski i patryarchów o ustanowieniu Najświętszego Synodu, z wyjaśnieniem prawowiernego wyznania wschodnio-katolickiego kościoła. Przełożył z rossyjskiego w narzecze polskie J*** Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1845,
81699 Jewiecki Fiodor.
81698 Jewarnickij D. J.
81697 Jewarnickij D. J. Wolnosti zaporożskich kozakow. Istoriko-topograficzeskij oczerk. S.-Pietierburg, Tip. I. N. Skorochodowa, 1890,
81696 Jewarnickij D. J. Istorija zaporożskich kozakow. 2 isprawlennoje i dopołniennoje izdanije. Tom 1. Moskwa, Pierwaja żenskaja tip. E. K. Gerbek, 1900,
81695 Jeux. Jeux des dames,
81694 Jeu. Jeu stratégique,
81693 Jeu. Jeu amusant de questions et de reponses, 100 feuilles en français et en polonais. Leopol, typ. Piller, b. r. (180.),