Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80261 Jastrzębski Sergiusz (nr. 1857, zm. po 1931). Grammatika jakutskogo jazyka. Irkutsk, 1900.
80260 Jastrzębski Rudolf (red.).
80259 Jastrzębski Mikołaj (1808—1874). Główne zasady buchalterji z zastosowaniem do gospodarstwa wiejskiego. Ułożone przez ... Petersburg, druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1865,
80258 Jastrzębski Mikołaj (1808—1874). Naczalnyja osnowanija obszczej i prikładnoj miechaniki. 2 tomy. S. Pietierburg, 1846,
80257 Jastrzębski Mikołaj (1808—1874). Kurs prakticzeskoj miechaniki. Cz. I i II. (W zbiorze: Sobranije czertieżej po czasti stroitielnago iskustwa). Pietierburg, 1837—1838,
80256 Jastrzębski Michał Józef (superintendent kalwiński; 1859—1938).
80255 Jastrzębski Marian Jan (1870—1935).
80254 Jastrzębski Ludomił.
80253 Jastrzębski Kornel.
80252 Jastrzębski Karol. (Zawiadomienie o otwarciu nowej drukarni w Krakowie, inc: „Podpisany otworzywszy w dniu dzisiejszym...”, z datą: Kraków 7 III 1849). B. m. (Kraków) b. r. (1849),
80251 Jastrzębski K. (tłum.).
80250 Jastrzębski Jędrzej (uczeń).
80249 Jastrzębski Jan Ludwik Korwin (1805—1852).
80248 Jastrzębski Jan Ludwik Korwin (1805—1852). Notice sur le Texte du Sacre. (Extrait du Journal général de l'instruction publique des 4 et 7 Septembre 1839). Paris, Imprimerie de Paul Dupont et Cie, 1839,
80247 Jastrzębski Jan Ludwik Korwin (1805—1852). Notice sur le Manuscrit de la Bibliothéque de Reims connu sous le nom de Texte du Sacre par ... (Extrait du Journal Général de l'instruction publique, des 4 et 7 Septembre 1839). Rome, imprimerie Salviucci, 1845,
80246 Jastrzębski Jan Ludwik Korwin (1805—1852). Le texte slavon du Sacre. (Odb. z Journal général de l'Instruction publique. Septembre 1839). Paris, 1839,
80245 Jastrzębski Jan Ludwik Korwin (1805—1852). Dalszy ciąg Zbioru Pamiętników o dawnéj Polsce. B. m. (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, b. r. (1838),
80244 Jastrzębski Jan.
80243 Jastrzębski J. Franciszek Ksawery. Dzień szczęśliwy czyli powrót posła do znaczenia. Komedya w trzech aktach. Roku 1815 napisana. Lublin, drukarnia Jana Karola Pruskiego, b. r. (1815),
80242 Jastrzębski Edward Ślepowron. Auszug und alphabet. Index aus dem Gebührenreglement, zum Gebrauche für Cavallerie zusammengestellt. Kronstadt, Römer und Kammer, Eigenthum des Verfassers, 1859,
80241 Jastrzębski Edmund.
80240 Jastrzębski Edmund. Uwagi nad obecném położeniem właścicieli dóbr ziemskich. Tarnów, nakł. autora, z prasy pospiesznéj J. Styrny, 1880,
80239 Jastrzębski Bonifacy ks. (ur. ok. 1823, zm. 1895).
80238 Jastrzębski Bonifacy ks. (ur. ok. 1823, zm. 1895). (Podziękowanie J. I. Kraszewskiemu za toast; inc: „Wzniosłeś toast Szanowny Jubilacie...”, z datą: Drezno, 18 III 1870). B. m. b. r.,
80237 Jastrzębski Bonifacy ks. (ur. ok. 1823, zm. 1895). Ojciec św. Pius XI. Drezno, 1878,
80236 Jastrzębski Bonifacy ks. (ur. ok. 1823, zm. 1895). Ogłoszenie tyczące się nauki religij (!) katolickiéj dla rodzin polskich w Dreznie przebywających. B. m. (Drezno) b. r. (z datą: 30 IV 1868),
80235 Jastrzębski Bonifacy ks. (ur. ok. 1823, zm. 1895). Nauki pod czas trzydniowego nabożeństwa w Wielkim Poście, miane w Dreznie przez X. B. J. Drezno, nakł. Wdzięcznych słuchaczów, druk. J. I. Kraszewskiego, 1869,
80234 Jastrzębski Bonifacy ks. (ur. ok. 1823, zm. 1895). Nabożeństwo drogi krzyżowej dla pożytku wiernych dziatek Zbawiciela świata. Przerobione z wydania Warszawskiego przez X. B. J. Drezno, nakł. X. B. Jastrzębskiego, druk. J. I. Kraszewskiego, 1868,
80233 Jastrzębski Bonifacy ks. (ur. ok. 1823, zm. 1895). Droga krzyżowa. Drezno, druk. J. I. Kraszewskiego, 1869,
80232 Jastrzębski Albert Kazimierz. Laurea sive arbor. Tarnowiana In Auspicatiss. Casimiri Comitis Tarnovii Natalitiis, Ad Decus et Ornamentum Patriae Bonumque Boni Publici Fructum. Revirescens et Reflorescens Mens. Maj 14: d. Anno 1644 (drzewo genealogiczne; podpis:) Augustinus Thille Sculpsit (po prawej stronie u dołu napis:) Spicimir. Comes ex Ampliss. et Antiqss. Leliwiorum Gente Ortus cum Gertruda Boleslai Mazoviae et Siradiae Ducis Filia. Lesconis Nigri et Wlad. Lokiet. Regis Poloniae Sorore Comitum Tarnoviorum Princip. et Primaria. Regni Pol. propagavit Familiam Cuius Mag. et Clariss. Nomina In 10 Progenie Togata Sep. ac. Trabeata Virtut. et Honoris Gratia Aeternaeque Consecrat Memoriae Alber. Casimir. Jastrzębski. B. m. b. r. (Paryż 1872),