Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
22935 Dalbono Cesare (1814— po 1878). Nota sul poeta Mickiewicz. (Odb. z Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere...). Napoli, 1880—1881.
58061 Drelinkiewicz Jacek (księgarz krakowski). Nota ... do Rządzącego Senatu Wolnego Miasta Krakowa z okręgiem podana na dniu 12 grudnia 1821 w czasie zgromadzonych reprezentantów na seym Rzeczypospolitey. B. m. b. r. (Kraków, 1821),
52773 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bourgeois August Anicet (pseud. Anicet; 1806—1871). Nosiwoda paryski. Dr. w 6 a.
31672 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Stefański Józef. Nos. Kom. w 3 a.
282 About Edmund. (1828–1885). Nos notaryusza, powiastka z francuzkiego. (Zbiór powieści T. XII). Toruń, Rakowicz, 1870,
16553 Comites Nos Comites et Barones Regni Poloniae. W Kole Polskiem na Sejmie Berlińskim roku 1860. B. m. dr., folio,
8061 Bochenek Johannes (czy Polak?). Normalna postać mężczyzny i kobiety, wykreślona nowym sposobem, przetłóm. Wojciech Gerson. Warszawa, nakł. tłumacza, Gebethner i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1895,
40120 Goldscheider Alfred (ur. 1858) und Flatau Edward. Normale u. pathologische Anatomie d. Nervenzellen auf Grund d. neueren Forschungen. M. 8 Abb. im Text u. 7 Taf. Berlin, Fischer's medicin. Buchh., 1898,
56075 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Romani Feliks (1788—1865). Norma. Op. w 2 a. Muz. W. Belliniego.
16246 Claréti E Jules Arsène Armand (1840 —1913). Noris, romans współczesny, z franc. przełożył Bolesław Londyński. Biblioteka romansów i powieści. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1884,
33364 Falkson Ferdinand. Nordostdeutsche Städte und Landschaften. No. 5. Samländische Ostseestrand von ... Mit acht Illustrationen. Danzig, Verlag und Druck von A. W. Kafemann, (1888),
65380 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Nord et midi. Souvenirs par... Aix, Typograpflie Nicot et Aubin, 1839,
73419 Ibsen Henryk (1828—1906). Nora. Dramat w trzech aktach po szwedzku. Opracowanie Cyryla Danielewskiego. (Wydawnictwo Dzieł tanich Wiślickiego Adama, 46). Warszawa, Wydawnictwo Dzieł Tanich A. Wiślickiego, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1882,
54539 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Ibsen Henryk (1828—1906). Nora. (Dom lalki). Dr. w 3 a.
9737 Brackel Ferdynanda (1835—1905). Nora, powieść, przekład z niemieckiego przez Maryę Annę. (Biblioteka Powieści, Podróży, Pamiętników, Opowiadań Historycznych). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1880,
107751 Kowalewski (Kowalewskij) Oskar dr (1819-?). Nonnulla de trichosi et trichomate. Dissertatio inauguralis medico-pathologica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Universitate Literarum Caesarea Dorpatensi ad gradum doctoris medicinae rite impetrandum publice defendet auctor Oskar Kowalewski, Medicus primi ordinis. Dorpati Livonorum, Typis Henrici Laakmanni, MDCCCXLVII (1847),
82930 Juncker Edward (ur. 1802 w Warszawie). Nonnulla de sexu sequiori. Berolini, 1829,
75948 Jabłonowski Feliks (1816—1867). Nonnulla de Scirrho et Cancro. Dissertatio inauguralis medico-chirurgica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in alma literarum universitate Friderica Guilelma ut summi in medicina et chirurgia honores rite sibi concedantur die XII. mens. Maji A. MDCCCXXXVII (1837). H. L. Q. S. publice defendet auctor ... Polonus. Opponentibus: S. Samelzon, jur. utr. dr. A. de Bentkowski, med. et chir. dr. X. Hube, med. et chir. dr. Berolini, typis Nietackianis, 1837,
40128 Goldschmidt Marcus (ur. 1832). Nonnulla de resectione maxillae superioris adjecto exemplo maxillae superioris dimidii dextri in Clinico Chirurgico Vratislaviensi resectae. Dissertatio inauguralis chirurgico-pathologica quam consensu et auctoritate Gratiosi Medicorum Ordinis in Alma Universitate Viadrina ad summos in medicina et chirurgia honores rite capessendos die XIII. m. Decembris MDCCCLVI h. 1. q. c. palam defendet auctor..., Posnaniensis. Opponentibus: D. Schlesinger, med. et chir. dr. J. Meyer, med. et chir. cand. Vratislaviae, typii Henrici: Lindner, (1856),
5764 Baranowski Ignacy dr (1833—1919). Nonnulla de lentis humore aqueo imbibito, post cataractarum operationes intumescentia. Dissert. inaug. Dorpati Livonor., typ. viduae J. S. Schuemanni et C. Mattieseni, 1858,
41751 Hagen Friedrich Wilhelm (ur. 1807). Nonnulla de fontibus Reinerzensibus (Duszniki) eorumque usu medico. Dissertatio inauguralis medica quam auctoritate et consensu Gratiosi Medicorum Ordinis in Academia Viadrina Vratislaviensi pro summis in medicina et chirurgia honoribus rite capessendis die XXVII. Septembris MDCCCXXXII h. 1. q. c. publice defendet auctor ... Lignicensis. Vratislaviae, typis Aug. Brehmer et Minuth, MDCCCXXXII (1832),
9955 Brandt Alfons Jan Fryderyk (z Warszawy; 1812—1846). Nonnulla de Anatomia membranarum mucosarum. Dissertatio inauguralis, quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum Ordinis in Alma literarum Universitate Frid. Guilelma, ut summi in Medic. et Chir. honores rite sibi concedantur, publice defendet auctor... Opponentibus: Stan. Kronenberg Med. et Chir. Dr., H. Kronenberg Medic. et Chir. Cand.. A. Duise Med. et Chir. Cand. Berolini, typis Nietackianis, 1835,
47241 Hoene Wroński Józef Maria (1776—1853). Nomothétique messianique ou lois suprêmes du monde. Fondation idéale = Loi du Progrès. Autothésie du Monde. Production réelle = Loi de Création. Autogénésie de la Réalité. Partie intégrante de l'Apodictique messianique. Par Hoëné Wronski. Oeuvre posthume. Paris, au Dépot des Ouvrages de l'Auteur, Imp. Duval, novembre 1881,
12575 Bykowski Piotr Jaxa (1823—1889). Nomina sunt odiosa. Epizod z dziejów swatania opowiedział... Warszawa, nakł. autora, druk. Ulricha i Schultzego w Odessie, 1872,
8114 Böckel Ern. God. Ad. Nomina et vitas virorum doctissimorum atque summe venerandorum, quibus inter sacra religionis christianae in Pomeraniam deductae secularia a. d. XVII m. Iunii Summi in theologia honores delati sunt. Gryphiae, formis Frid. Guilel. Kunike, 1824,
8248 Bogatko Makary (ur. 1788). Nomenklatura minerałów pojedynczych, czyli orykto-gnostyczno-mineralogiczna ś. p. Romana Symonowicza w największej części wypracowana a przez jego ucznia wedle tegoczesnego Wernera układu dokończona i dla akademickiej młodzieży drukiem ogłoszona r. 1815 mies. Listopada 10 dnia. Wilno, Zawadzki, 1815,
58921 Duchnowski Hieronim Świątosław ks. (kanonik, ur. 1808). Nomenclatura principalium Sanctorum et dierum festorum mobilium, immobiliumque, varie nuncupatorum. Cum duplici tabula, indicante festa mobilia, feriasque ecclesiasticas juxta Calendarium civile sive hodiernum, ab anno 991 ad annum 1931. (Tabele redukcyjne przez... ułożone, a przez Archiwum Główne Królestwa do druku podane). Warszawa, Orgelbrand, 1844,
32143 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Urbański Aureli (1844—1901). Nokturn.
54434 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Hermand i Labiche E. Noga drewniana. Kom. w 1 a.
53405 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Demoustier Karol Albert (1760—1801). Noga drewniana, czyli Miłość dziecinna. Op. w 1 a. Muz. P. Gaveaux.