Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80438 Jaworska W.
80437 Jaworska Teodora (1844—1893).
80435 Jaworska Sylwia z Rylskich (1830—1897).
80434 Jaworska Salomea z Mrawczyńskich.
80433 Jaworska Sabina.
80432 Jaworska Przemysława.
80431 Jaworska Maria.
80430 Jaworska Józefa.
80428 Jaworska Helena.
80429 Jaworska Helena.
80424 Jaworska Emma Mattes. Diätetische Küche für Kranke und Gesunde, nebst einem Anhange über die Wirkung und Verwendung der Speisen am Krankenbette. Wien, Fr. Deuticke, 1899,
80425 Jaworska Emma Mattes.
80426 Jaworska Emma Mattes i Jaworski Walery. Kalorye i wartość cieplikowa pokarmów. Ustępy z książki przygotowanej do druku: Kuchnia higieniczna i Dyetetyka szczegółowa dla chorych. Napisali E. Jaworska i Dr. W. Jaworski. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896,
80427 Jaworska Emma Mattes i Jaworski Walery. Kuchnia Higieniczna (E. Jaworska). Dyetetyka szczegółowa (Dr. W. Jaworski). Kuchnia higieniczna ze szczegółowem uwzględnieniem potrzeb chorych. Napisała Emma Jaworska. Z wstępem i dodatkiem lekarskim. Kraków, nakł. Księg. S. A. Krzyżanowskiego, 1897,
80423 Jaworska Eleonora z Brudzyńskich.
80422 Jaworska Amelia (tłum.).
80364 Jaworów.
80421 Jaworowskij N. J.
80420 Jaworowski Stanisław.
80419 Jaworowski Romuald J.
80418 Jaworowski Mikołaj.
80416 Jaworowski Kazimierz (lekarz z Kowna).
80413 Jaworowski Jan. List do przyjaciela tłomaczony z francuzkiego przez ... D. F. Wilno, druk. XX. Missyonarzów, 1820,
80414 Jaworowski Jan.
80415 Jaworowski Jan.
80412 Jaworowski J.
80411 Jaworowski Hilary.
80410 Jaworowski August.
80408 Jaworowski Antoni dr. i Srzedzińska R. Przyczynek do nauki o dochodzeniu alkaloidów przy pomocy aldehydów i ketonów. (Odb. z Kosmosu). B. m. b. r. (Lwów, 1895),
80384 Jaworowski Antoni dr. Die Entwickelung der sogenannten Lungen bei den Arachniden und speciell bei Trochosa singoriensis Laxm., nebst Anhang über die Crustaceenkiemen. Von ... Mit Tafel III und 2 Figuren im Text. (Separat-Abdruck aus Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie). Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1894,