Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82771 Józefowicz Hlebicki (Chlebicki) Zygmunt (1837—1868). Dwie Elizy. Obrazek w II Aktach „Worcelu! Zwodzicielu! Tyranie! Panie! Za mój kwiat — bierz Cię kat — zdrada, przekleństwo! Miłość szaleństwo!” Treny IMci Panny Strobolówney w 65m roku życia zwiedzionej przez Imci P. Worcela, Kapitana Wojsk Cudzoziemskiego autoramentu J. K. M. Augusta III. (Nadb. z: Noworocznik dla Polek na rok 1866 i 1867). B. m. b. r. (1867),
82770 Józefowicz Wincenty (1798—1845).
82769 Józefowicz Wincenty (1798—1845). Wykład praktyczny miernictwa i niwellacyi z wszelkiemi zastosowaniami do potrzeb gospodarzy wiejskich, tak pod względem urządzenia i podziału pól, jako też zaprowadzenia gospodarstwa leśnego, osuszania i zwilgotniania łąk i t. d., z przydaniem najprostszych obrachowan tyczących się lesnictwa, gorzelnictwa, gospodarstwa rolnego i tabeli redukcyjnych miar i wag obcych na polskie. Przez ... magistra filozofii professora geometryi stosowanej i miernictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Z 7 tablicami. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk Chmielewskiego, 1843,
82768 Józefowicz Wincenty (1798—1845). Praktyczne nawodnianie łąk, wraz z planami do położenia kraju naszego zastosowane, z opisem i planem łąki sztucznie utworzonéj w Dobrach Żarki, Gubernii Kieleckiéj, przez ... Mag. Filoz. Prof. miernic. i Jeometryi stósowanéj w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Tamże [Warszawa, nakł. Gustawa Leona Glücksberga, druk. S. Strąbskiego], 1844,
82767 Józefowicz Wincenty (1798—1845). Jeometrya stosowana do potrzeb gospodarskich przez ... magistra filozofii, professora jeometryi stosowanej i miernictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Warszawa, nakł. Gustawa Leona Glücksberga, druk. S. Strąbskiego, 1844,
82766 Józefowicz Tomasz Jan, ks.
82765 Józefowicz Roman ks.
82764 Józefowicz Piotr. Nouvelle idée de l’infini ou force, chaleur, lumière considéres comme unique principe de la métaphysique et de la philosophie, par ... Tamże [Paris, chez l’auteur, impr. A. Pinard], 1875,
82763 Józefowicz Piotr. Les métamorphoses du principe de la pensée ou essai d'une explication scientifique de la création ex nihilo, suivi d'un Appendice sur la création suivant la Genèse. Nouvelle traduction exacte du texte hébreu par... ingénieur civil Membre de la Societé historique et litteraire Polonaise à Paris, membre correspondent de l'Académie ethnographique de la Gironde de l'Académie des sciences de Cadix, de l'Academie psychologique de Florence etc, auteur de Nouvelle idée de l'infini. Paris, chez l'auteur, impr. A. Pinard, 1880,
82762 Józefowicz (Jouzefovitsch, Juzefowicz) Michaił Władimirowicz (1802—1889) i Kojałowicz Michał. Wozmożen li mir s nami polskoj szlachty? (M. Józefowicza i) Mistifikacija papskich wozgłasow protiw Rossii (M. Kojałowicza). (Ottisk iz Wilenskago Wiestnika). B. m. (Wilno), w tipografii A. K. Kirkora, b. r. (z datą: cenzury 21 IX 1864),
82761 Józefowicz (Jouzefovitsch, Juzefowicz) Michaił Władimirowicz (1802—1889) i Iwaniszew Mikoła Dmitrowicz. Objasnienije ot Priedsiedatiela Kijewskoj Kommissii dla rozbora driewnich aktow i Sodierżanije Postanowlenij dworianskich prowincialnych siejmow w jugozapadnoj Rossiji 1569—1654. Izwleczeno iz Igo toma II-j czasti Archiwa, jugozapadnoj Rossiji izdawajemago Kijewskoju Kommissieju dla razbora driewnich aktow. Kijew, w uniwersitietskoj tipografii, 1861,
82760 Józefowicz (Jouzefovitsch, Juzefowicz) Michaił Władimirowicz (1802—1889).
82759 Józefowicz (Jouzefovitsch, Juzefowicz) Michaił Władimirowicz (1802—1889). La question russo-polonaise, jugée par un Petit-Russien par M. Jouzéfovitsch. Leipzig, Wolfgang Gerhard Libraire Centrale pour les Pays Slaves, Naumburg, Imprimerie de G. Paetz, 1863,
82758 Józefowicz Michał.
82757 Józefowicz Marian.
82756 Józefowicz (Juzefowicz) M. K.
82755 Józefowicz M. (wyd.).
82754 Józefowicz M.
82753 Józefowicz M.
82752 Józefowicz Ludwik.
82751 Józefowicz L.
82750 Józefowicz Ksawery (1806—1849).
82749 Józefowicz Ksawery (1806—1849). Zakony o ipotiekach diejstwujuszcze w Carstwie Polskom. Razjasniennyje polskimi kommientarijami. K. Juzefowicza. Sostawił M. K., Juzefowicz Notarius w Warszawie. St. Pietierburg, prodajetsia u kommisioniera tipografii IIgo otdielenija sobstwiennoj Jego Imp. Wieliczestwa kancielarii I. P. Anisimowa, 1876,
82748 Józefowicz Ksawery (1806—1849). Uwagi nad tytułem IIIm Księgi IIej Projektu Kodexu Cywilnego: O utwierdzeniu Praw do majątku i o Aktach Notaryalnych. B. m. b. r.,
82747 Józefowicz Ksawery (1806—1849). Przepisy o hipotekach, czyli Wykład prawa hypotecznego w Królestwie Polskiém, obowiązującego przez ... dla byłych Kursów prawnych przygotowany, a przez Stanisława Zawadzkiego przejrzany i poprawiony. (Biblioteka Umiejętności prawnych, serya I, nr 2). Warszawa, staraniem i nakł. Redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych, druk. S. Orgelbranda Synów, 1873,
82746 Józefowicz K. W. (pseud.).
82745 Józefowicz Jan Tomasz ks. (1662—1728).
82744 Józefowicz Jan Tomasz ks. (1662—1728). Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690 obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej, a zwłaszcza historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce. Napisana spółcześnie w języku łacińskim przez X. J. Tomasza Józefowicza Kanonika przy kościele archikatedr. Lwowskim. Teraz z oryginału nigdy nie drukowanego przełożona na język ojczysty przez ś.p. M. Piwockiego, b. Prof. gymnaz. Lwów, nakł. Wojciecha Manieckiego, druk. Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1854,
82743 Józefowicz Jan ks.
82742 Józefowicz Jan.