Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80291 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Mulatka powieść wierszem przez ... Lwów, druk. Piotra Pillera, 1833,
80290 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Bitwa pod Stubnem. Powieść historyczna z wieku XIV. Napisana przez ... Tomik pierwszy — Tomik drugi. Lwów, druk. Józefa Schnaydera, tymczasowego drukarza zakładu im. hr. Ossolińskich, 1831,
80289 Jaszowski Stanisław.
80288 Jaszowski Stanisław. O koniecznéj obronie w prawie karném. (Odb. z Przeglądu Sądowego). Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1872,
80287 Jaszowski Błażej ks. (1856—1921).
80286 Jaszowski Błażej ks. (1856—1921). Zbiór kazań na rozmaite uroczystości, które wygłosił w kościołach lwowskich X. Dr. ... prefekt Arcybiskupiego Seminaryum Chłopców. Lwów, nakł. Wincentego Kuczabińskiego, z I Związkowej Drukarni, 1895,
80285 Jaszowski Błażej ks. (1856—1921). De matrimonii impedimento quod dicitur error. Dissertatio concinnavit Dr ... Praefectus archiepiscopalis Seminarii puerorum. Leopoli, Typographia C. Budweiser, 1896,
80284 Jaszkiewicz Mikołaj.
80283 Jaszczyński Szymon.
80282 Jaszczurżinskij Chryzanf. O Julii Słowackom (Otdielnyj ottisk iz Sławianskago Jeżogodnika za 1882 g.). Kijew, Tipogr. I. i A. Dawidienko, 1882,
80281 Jaszczurżinskij Chryzanf. Liriczeskija małorusskija piesni, prieimuszczestwienno swadiebnyja, srawnił s wielikorusskimi piesniami ... (Osobyj ottisk iz Russkago Fiłołogiczeskago Wiestnika). Warszawa, w tipografii M. Ziemkiewicza i W. Noakowskago, 1880,
80280 Jaszczurowski Józef Aleksander (1810—1886).
80279 Jaszczurowski Józef Aleksander (1810—1886). De somno commentatio inauguralis physiologico-pathologica quam consensu et auctoritate inclyti ordinis medicorum in antiquissima ac celeberrima studiorum Universitate Jagellonica pro adquirenda doctoris medicinae laurea scripsit ... Cracoviae, Typis Stanislai Gieszkowski, 1839,
80278 Jaszczurówka.
80277 Jaszczurówka. Jaszczurówka (Cieplica) w Tatrach. Kraków, druk. W. Korneckiego, (1888),
80276 Jaszczów.
80275 Jastżembowskij Wojtiech.
80274 Jastrzembski Andrzej.
80273 Jastrzembski Andrzej. Odpowiedź Ze strony JWW. Maryanny z Kruszewskich Markowskiey, Radczyni Województwa Podlaskiego i Aiexandry z Kruszewskich Sosnowskiey Marszałkowey powiatu Tykocińskiego; działających, w assystencyi mężów, jako naturalnych Opiekunów przeciwko JWW. Wincentemu, Szefowi byłey Gwardyi Królestwa Polskiego i Kawalerowi; Janowi vice Referendarzowi Rady Stanu Wydziału Oświecenia, Antoniemu Marszałkowi Województwa Augustowskiego, braciom Kruszewskim, pryncypalnym aktorom sprawy; oraz J. O. O. Xiążętom Zubof, sukcessorom śp. JO. Xięcia Platona Alexandrowicza Zuboffa Generała od Infanteryi, i różnych orderów Kawalera. Po dekrecie akcessoryynym Ziemstwa Telszewskiego, zapadłym dnia 1 Marca przeszłego 1828 roku. Wilno, druk. Manesa Boruchowicza Romma, 1829,
80272 Jastrzembska Józefa.
80271 Jastrzembowski Albert.
80270 Jastrzębski Zygmunt.
80269 Jastrzębski Zdzisław.
80268 Jastrzębski Wincenty Florian (z Wołynia). Powieści... tłumacza romansu Renegat. Wilno, Drukarnia przy ulicy Zamkowéy pod N. 185, 1826,
80267 Jastrzębski Wincenty Florian (z Wołynia). Du cancer des memelles. Thesé, Montpellier, 1836.
80266 Jastrzębski Wiktor.
80265 Jastrzębski Walenty (red.).
80264 Jastrzębski W.
80263 Jastrzębski Stanisław ks.
80262 Jastrzębski Stanisław ks. Mowa Do całey Parafii Kościoła Gozlickiego w Przytomności Jaśnie Wielmożnego Antoniego Hrabi Ledochowskiego wielu Orderów Kawalera wspomnianego Kościoła Kollatora. Przez X. ... Knika (kanonika) Honor. Katedralnego Kieleckiego i Vice-Regensa Seminarium tamteyszego. Przy swoiey do tegoż kościoła Introdukcyi dnia 6. Miesiąca Lutego 1815 Roku miana. B. m. b. r. (1815),