Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
72858 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Pomiary tatrzańskie zestawił... (Odb. z t. 8 Pamiętnika Tatrzańskiego). Kraków, nakł. Towarzystwa Tatrzańskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1883,
72857 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Jerzego Wahlenberga pomiary barometryczne w Tatrach i przyległych działach górskich i dolinach w roku 1813 dokonane ponownie obliczył Prof.... (Odb. z 29 t. Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akad. Umiej.). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniw. Jag., 1893,
72856 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Pomiary barometryczne w pasmie babiogórskim i przyległych północnych działach górskich. (Odb. z 31 t. Sprawozdań Komisji Fizjogr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
72855 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Grecko-tureckie pogranicze. Dod. nadzwycz. do Nowej Reformy. Kraków, litogr. A. Pruszyńskiego, (1897),
72854 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Zebrał... Część piérwsza. Zwierzęta. (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii Kraj. Akad. Umiej., t. V, dział 3). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
72853 Gustawicz Bronisław (1852—1916). O owadach jako szkodnikach drzew owocowych. Napisał Tadeusz Krak. (Odb. z Ekonomisty Narodowego, 1897). Kraków, nakł. Ekonomisty Narodowego, druk. A. Koziańskiego, 1897,
72852 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Opiekujcie się ptaszkami! Przez Prof.... Wydanie wtóre. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1887,
72851 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Ochrona ludzi a ochrona zwierząt. Skreślił... egz. zast. naucz. gimn. u św. Anny, sekretarz krakowskiego tow. ochr. zwierząt, członek wiedeńskiego i londyńskiego tow. ochr. zwierząt. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1877,
72850 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Mesures barométriques faites par George Wahlenberg dans les montagnes des Tatres. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des sciences). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1895,
7285 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). Messungen der relativen magnetischen Horizontalintensität, ausgeführt an einigen Punkten in der Tatra im Jahre 1891. (Nadbitka z Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buch-druckerei, 1892,
72849 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Mapa teatru wojny w Afryce połud.: Transwall-Orania. Dod. do Nowej Reformy. Kraków, litogr. K. Kranikowskiego, (1899),
72848 Gustawicz Bronisław (1852—1916). O ludzie podduklańskim w ogólności, a Iwoniczanach w szczególności. Napisał Prof.... Wydawnictwo Towarzystwa ludoznawczego Nr. 12. (Odb. z Ludu, t. VI). Lwów, nakł. Towarzystwa Ludoznawczego, Drukarnia Polska, 1900,
72847 Gustawicz Bronisław (1852—1916). O kongruencyi liczb w zastosowaniu do rozwięzywania zrównań nieoznaczonych pierwszego stopnia napisał... (Odb. ze Sprawozdania c. k. Gimnazjum św. Anny za r. 1879). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1879,
72846 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Jéż. Obrazek przyrodniczy dla ludu i młodzieży. Skreślił... (Odb. z Przyjaciela Zwierząt). Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1879,
72845 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Instrukcya dla zbierających zwyczaje i obyczaje ludowe. (Na końcu podpis: Br. Gustawicz z. naucz. gimn.). Kraków, nakł. autora, druk. Pobudkiewicza, 1880,
72844 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Europa w drugiej połowie XVI wieku. Kraków, litogr. M. Salba, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1895,
72843 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Dodatek do flory pienińskiej. Podał Prof.... (Odb. z t. XXIX Sprawozdań Komisji Fizjograficznej Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893,
72842 Gustawicz Bronisław (1852—1916). Budowa Dróg. Podług celniejszych źródeł zebrał... słuchacz Akademii Technicznej. Z tablicami przez Tad. Komorrę rysowanemi. Wydane staraniem słuchaczów c. k. Akad. techn. Lwów, 1875,
72841 Gustaw I Waza król szwedzki (1496—1560).
72840 Gustav-Adolf-Verein zu Danzig (Gdańsk).
7284 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). O kształcie i grawitacyi steroidu ziemskiego. (Odb. z t. XIV Rozpraw Wydz. Matem.-przyr. Akad. Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885,
72839 Gustav-Adolf-Verein (Der).
72838 Gustav-Adolf-Verein (Der). Der Gustav-Adolf-Verein und seine Bedeutung für die Provinz Posen (Poznańskie). Für die Feste und Freunde des Gustav-Adolf-Vereins, Nr 1. Barmen, Verlag von Hugo Klein, Druck von Pöschel & Trepte in Leipzig, 1884,
72837 Gustav-Adolf-Bote. Gustav-Adolf-Bote für die Provinz Westpreussen herausgegeben im Auftrage des Hauptvereins der evangelischen Gustav-Adolf-Stiftung für die Provinz Westpreussen von A. Doeblin General-Superintendent. Siebentes Heft. Danzig (Gdańsk), Verlag und Druck von A. W. Kafemann, 1894,
72836 Gustaw IV Adolf król szwedzki (1778—1837).
72835 Gustaw II Adolf król szwedzki (1594—1632).
72834 Gustaw III król szwedzki (1746—1792).
72833 Gustafsson Richard.
72832 Gusta Franc. ks. Ks. Fr. Gusty z włoskiego na polskie tłumaczona Historya kościoła ruskiego. Wydał Ks. Jan Ławrowski. Tom I—II. Kraków, nakł. i czcionkami Karola Budweisera i Sp., 1857—1858,
72831 Gust.