Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
69349 Gosztoff Wacław.
4069 Autor „Szczęścia w Ameryce”,
69605 Grabia J.
4325 B. K. c. k. uprzywilejowany kronikarz główny miasta Krakowa,
5349 Banat,
70885 Grinbierg Lew.
5861 Baranowski Szczepan z Irzykowa,
6117 Barszczewska Zofia aktorka,
71653 Grünfeld H.
6885 Biermann Gottlieb (1824—?).
72421 Guibillon Ludwik.
72933 Gutman Bronisław.
7653 Bloudoff hr.,
73957 Inoziemcew F.
8677 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827).
9957 Brandt August,
10213 Brema,
76005 Jabłonowski Wł.
10981 Brückner Aleksander (prof. Uniw. Berlińskiego; 1856—1939).
76517 Jacquemqnd Sauveur.
11493 Buechner Aleksander (ur. 1827),
11749 Buffalo N(New) Y(York),
12773 C. T.
78565 Janiszewski Aleksander.
13285 Cavanach,
79333 Jarmarkier Sabina.
14053 Chenu Jan Karol (ur. 1808),
80357 Jawórek Henryk Aleksander.
16613 Concretal-Status,
17125 Cudzołóstwo.