Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
34600 Fierich Franciszek Ksawery (1860—1928). Notatki ze streszczonych wykładów Prof. Dra ... z 1897/8 r. Nauka o właściwości sądów zwyczajnych w sprawach spornych. (Rozdz. IV. Tytuł II. nauki o sądach cywilnych). B. m. b. r. (Kraków, 1898),
102639 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Notatki z wystawy Watykańskiej. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1888,
51180 Karpiński Antoni (1855—1941). Notatki z Wilna. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego, 1896,
14299 Chłopicki Edward (1830—1894). Notatki z różnoczasowych podróży po kraju przez ... (Inflanty, Żmudź, Litwa, Pobereże). Warszawa, druk. Ch. Keller i S. Rothmühl, 1863,
9270 Borowski W. W. Notatki z praktyki agenta Towarzystwa ubezpieczeń na życie. Warszawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. J. Cotty, 1900,
93729 Klaczko Julian (wcześniej: Jehuda Lejb;1825—1906). Notatki z podróży przez ... (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1871,
92210 Każyński Wiktor (1812—1867). Notatki z podróży Muzykalnej po Niemczech, odbytej w roku 1844. Przez ... Wydał Jan Eynerling. Petersburg, w Księgarni Klassycznej, 1845,
16120 Cieszkowski Henryk (1808—1873). Notatki z mojego życia, spisane przez ... Poznań, nakł. Tygodnika Wielkopolskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr W. Łebiński), 1873,
39793 Godlewski Stefan (1853—1929). Notatki z kongresu międzynarodowego opieki nad dziećmi odbytego w Paryżu w czerwcu 1883 roku. (Odb. z Rocznika Tow. Osad Rolnych, 1883). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1884,
94053 Kleczkowski Władysław. Notatki tyczące się hygieny pokarmowej, studya fizjologiczne na podstawie doświadczeń oparte, a do pojęć ogółu zastosówane przez... fabrykanta konserwów. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. S. Burzyńskiego, 1879,
46509 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Notatki przez K. z T. H. Warszawa, druk. S. Orgelbranda, 1851,
104500 Bentkowski Władysław (1817—1887). Notatki osobiste... z 1863 r. (Odbitka z Wydawnictwa materiałów do historii powstania 1863—64). Lwów, 1890,
65381 Gaszyński Konstanty (1809—1866). Notatki officera polskiego o obchodzeniu się rządu pruskiego z korpusem wojska polskiego weszłego z Litwy do Pruss pod dowództwem jenerała Giełguda w czasie 53 dni trwającej kwarantanny. Paryż, w Drukarni i Giserni A. Pinard, 1833,
29481 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kozłowski (art. dram.?). Notatki mojego męża. Kom. w 3 a.
102525 Korzeniowski Józef (1797–1863). Notatki mojego męża komedya w trzech aktach oryginalnie napisana. Warszawa, druk. M. Chmielewskiego, 1842,
10793 Bronowski Szczęsny dr (1864—1942). Notatki lekarskie. Błękit metylenowy przy suchotach płucnych. Odbitka z Gazety Lekarskiej N° 13 z d. 31. III. 1894. Warszawa, 1894,
110441 Kalendarze. Notatki Drezdeńskie. Notatki Drezdeńskie. Drezno, Poznań, (1868—1879).
19852 Czasopisma. Notatki Drezdeńskie. Notatki Drezdeńskie. Drezno, 1869—1879.
88660 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Notatki Bibliograficzne Księgarni i Składu Nut Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Ostatnie wydawnictwa, listopad 1893 r. (Warszawa), druk. Jana Cotty, (1893),
88661 Katalogi. Gebethner Gustaw i Wolff Robert. Notatki bibliograficzne Księgarni i Składu Nut Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Miesiąc sierpień. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, (1894),
65975 Gebethner Gustaw (1831—1901) i Spółka. Notatki bibliograficzne Księgarni i Składu Nut Gebethnera i Wolffa w Warszawie. Dodatek do Tygodnika ilustrowanego Nr. 35. (Warszawa), druk. Emila Skiwskiego, (1894),
86869 Kalendarze. Notatki Berlińskie. Notatki Berlińskie. Kalendarz osobliwości etc. Miasta Berlina. Berlin, (1876).
86870 Kalendarze. Notatki Berlińskie. Notatki Berlińskie i Kalendarz Polski. Berlin, (1876—1880).
19851 Czasopisma. Notatki Berlińskie. Notatki Berlińskie i Kalendarz Polski. Berlin, 1876—1880(?).
68072 Gloger Zygmunt (1845—1910). Notatki archeologiczne Michała Fedorowskiego (!) z okolic Słonima, kurhany pod Wiszowem przez Zygmunta Glogiera. (Odb. z t. II. Pamiętnika Fizjograficznego). B. m. (Warszawa), druk. K. Kowalewskiego, b. r. (1882),
65607 Gawarecki Zygmunt (1827—?). Notatki agronoma podczas dwóch oblężeń Paryża przez... Warszawa, nakł. Redakcji Biblioteki Rolniczej, skład główny w Księgarni Altenberga i Robitschka, druk. S. Orgelbranda Synów, 1873,
58357 Droz Gustaw (właściwie: Antoni Gustaw; 1832—1895). Notatki Adeli, spisane z pozostałego po niej błękitnego kajetu przez ... Wolny przekład J. Pl....éj. Warszawa, nakł. tłumacza, Gebethner i Wolff, druk. Przeglądu Tygodniowego, 1874,
8304 Bogdanowicz Edmund (1859—1911). Notatka popularna o przepowiedniach i naukowych hipotezach o przyszłości ziemi przez Deodata. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicz, 1886,
67681 Giżycki Jan Marek Antoni (1844—1925). Notatka o Akademii i szkołach Jezuitów w Połocku. Poznań, drukiem i nakł. Jarosława Leitgebra, 1884,
62939 Eötvös Józef (1813—1871). Notaryusz. Powieść... przełożona z języka węgierskiego na polski przez Jana Dobrzańskiego. Tomów 2 (każdy w dwu częściach). Warszawa, nakł. Henr. Natansona, druk. Jana Jaworskiego, 1855,