Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80321 Jatowtt Tomasz. Exorta Przy wyprowadzeniu Ciała śp. Maryanny z Wereszczakow Pietraszewskiey, Adwokat: Sądu Głównego Gubernii Grodzieńskiey, mówiona Roku 1811 Mca 8bra, 8 dnia w Kościele XX. Dominikanów przez X. ... Dominikana. B. m. b. r. (1811),
80320 Jatowtt Tomasz. Capitulum electivum provinciale, provinciae Lithuanae S. Angeli Custodis Ordinis Praedicatorum. Celebratum in Conventu Proporcensi Anno Domini 1833 mense Junio in quo amore Fratrum praeventas et iterato electus est die 17 Junii. Prior provincialis A. R. P. S. T. Doctor ... Vilnae, typis Neumanni et Dworzecii, 1833,
80319 Jatowt Metody.
80318 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895).
80317 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Nasze wyznania. List z Galicji (z datą: 24 I 1867). Sanok, druk. K. Pollaka, 1867,
80316 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Wspomnienia z Szwajcaryi, Włoch i Niemiec. (W czasopiśmie: Strzecha, Lwów, 1871).
80315 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Turysta z musu. Przez J. Gordona. Tomik I—II. Lwów, nakł. Księgarni H. Bodeka, druk. Zakładu Narodowego Ossolińkich, 1873,
80314 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Szkice i ramotki przez J. Gordona z ryciną przedstawiającą zwaliska zamku w Odrzykoniu. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, nakł. autora, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1870,
80313 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Sołdat, w przekładzie czeskim, z portretem autora. (W Czasopismie illustrowaném: Zlata Pràha, 1864).
80312 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Sołdat czyli sześć lat w Orenburgu i Uralsku. Nowe pamiętniki J. Gordona. Wydanie drugie, przejrzane i dopełnione. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom XXXIII). Lipsk, nakł. i druk. F. A. Brockhausa, 1865,
80311 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Sołdat. Nowe pamiętniki J. Gordona z portretem autora zdjętym z fotografii. Bruxella i Lipsk, Zygmunt Gerstmann, 1864,
80310 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Przechadzki po Ameryce. Przez J. Gordona Obywatela Stanów Zjednoczonych. Odjazd do Ameryki — Atlantyk — Nowy York — Kościuszko — Puławski i Niemcewicz — Moja naturalizacya — Kwakrzy, Mormoni — Typ Amerykanina — Niagara — Cincinnati — Arystokracya — Cena ziemi — Przechadzka w lesie dziewiczym — Prawodawstwo — Abraham Lincoln. Berlin i Poznań, Księgarnia B. Behr'a (E. Bock), druk. Rosenthala i Sp. w Berlinie, 1866,
80309 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Mes prisons en Russie. Mémoires de J. Gordon, Citoyen des États-Unis d'Amérique. (Bibliothéque Polonaise. Nouvelle Série. Vol. I). Leipzig, A. Franck'sche Verlags-Buchhandlung (Herold & Lindner), Paris, imprimerie de Bär et Hermann à Leipzig, 1861,
80308 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Podróż do Nowego Orleanu przez J. Gordona. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom XLVIII). Lipsk, F. A. Brockhaus, 1867,
80307 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Obrazki Galicyjskie z roku 1863 przez J. Gordona. Nowe wydanie. Kraków, Księgarnia J. M. Himmelblaua, (druk. K. Pollaka w Sanoku, 1869), 1882,
80306 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Obrazki galicyjskie przez J. Gordona, Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, (Lwów. u Karola Wilda), 1869,
80305 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Obrazki caryzmu. Pamiętniki J. Gordona. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom VI). Lipsk, druk. F. A. Brockhausa, 1861,
80304 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Moskwa. Pamiętniki J. G. Polaka z Korony Obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki. Paryż, autor, Drukarnia L. Martinet, 1861,
80303 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Meine Kerker in Russland. Denkwürdigkeiten aus dem Polnischen übersetzt von Paul Fuchs. II. Theile. Leipzig, Kollman, 1862,
80302 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Kaukaz czyli ostatnie dni Szamyla. Powieść historyczna przez J. Gordona. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom XXXIV). Lipsk, nakł. i druk F. A. Brockhausa, 1865,
80301 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Sechs Jahre in Orenburg. Erlebnisse eines polnischen Strafsoldaten von J. Gordon. Aus dem Polnischen. Autorisirte Ausgabe. Dresden, Verlag von L. Wolf's Buchhandlung, Druck von Ferd. Thomasz, 1864,
80300 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Grzechy Krystyny królowéj hiszpańskiéj. Powieść historyczna (podług oryginału francuzkiego). Przez J. Gordona. Lwów, nakł. autora, 1870,
80299 Jatowt Maksymilian (ur. między r. 1823 a 1827, zm. 1895). Gdy się było młodym. Wspomnienia z podróży po szerokim świecie przez J. Gordona. (Biblioteka Pisarzy Polskich, tom LXIII). Lipsk, druk. i nakł. F. A. Brockhausa, 1871,
80298 Jatowt M.
80297 Jatofft M.
80296 Jates (Yates).
80295 Jaszowski Stanisław (1803—1842).
80294 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Wiersz na uczczenie pamięci Stanisława Lubicz Jaszowskiego w dniu przeniesienia zwłok jego z „Paparówki” na cmentarz Łyczakowski 22 maja 1868. Lwów, druk. Dziennika Lwowskiego, dra H. Jasieńskiego, b. r. (1868),
80293 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Zabawki rymotwórcze ... Tomik pierwszy — Tomik trzeci. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1826,
80292 Jaszowski Stanisław (1803—1842). Powieści historyczne polskie ... Tomów trzy. 1829—1830. Lwów, druk. Józefa Schnaydera, tymczasowego drukarza księgozbioru im. Ossolińskich, 1829 (t. I—II) — 1830 (t. III),