Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
19878 Czasopisma. Nowiny o Rozszerzaniu Wiary. Nowiny o Rozszerzaniu Wiary Chrześcijańskiej. Królewiec, Ostród, 1853.
19872 Czasopisma. Nowiny Nowojorskie. Nowiny Nowojorskie. Nowiny Filadelfijskie. Nowiny z Wilkesbarre. New York, 1893.
19871 Czasopisma. Nowiny Niedzielne. Nowiny Niedzielne (od 18 III 1877 pt. Nowiny). Tygodnik polityczny, literacki i społeczny. (W 1876—1877 były dodawane do Wieku). Warszawa, 1876—1878. (Kontynuowane przez Nowiny, 1878—1883).
83317 Jutrničžka. Nowiny na Serbow. Budyschin, wedjěne wot J. P. Jórdana, wudawane wot Wellérec hnihérńe, čžischčžane pola C. G. Hiecki, 1842,
19868 Czasopisma. Nowiny Literackie, Nowiny Literackie, podawane przez Księgarnię H. Altenberga. Lwów, 1891—1913.
19867 Czasopisma. Nowiny Lekarskie. Nowiny Lekarskie. Organ Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. (Miesięcznik). Poznań, 1889—1950(?).
19866 Czasopisma. Nowiny Księgarskie. Nowiny Księgarskie. Dodatek do pisma Szkoła. Lwów, 1868.
19865 Czasopisma. Nowiny Jasielskie. Nowiny Jasielskie. Dwutygodnik polityczny. Jasło, 1884.
19877 Czasopisma. Nowiny i Rozmaitości. Nowiny i Rozmaitości. Dodatek do Nowego Dzwonka. Kraków, 1896—1897.
19870 Czasopisma. Nowiny dla Ludu Wiejskiego. Nowiny dla Ludu Wiejskiego. (Tygodnik). Cieszyn, 1848—1849.
32269 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wężyk Franciszek (krypt. F. W., pseud. Ildefons Kobiałkiewicz; 1785—1862). Nowiniarz. Kom. w 5 a.
108086 Kowalski Marian (Kowalskij Marian Albiertowicz), astronom, profesor Uniwersytetu Kazańskiego (1821-1884). Nowiejszyje usowierszenstwowanija w fiziczeskoj astronomii. (Odb. z: Żurnał Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija, 1846, No 1, otd. 2). B. m. b. r. (Petersburg, 1846),
2975 Appel Karol (1857–1930). Nowiejszyja trudy po francuzskomu jazyku 1886–1890 g. Warszawa, tip. Marii Ziemkiewicz(!), 1891,
9083 Borkowskaja W. Dunin. Nowiejszyj uczebnik i samouczitiel tancew, sposob wyuczifsia samomu tancowat' i diriżirowat' tancem. Tiflis, 1890,
25012 Diehl August. Nowiejszeje ekstrakcionnoje proizwodstwo prostoj i słożnoj sistiemy osnowannoje na Diffuzii i Maceracii dla połuczenija ekstrakta sposobnago k brożeniju Awgusta Fridrichowicza Dilja w Moskwie. Warszawa, druk. E. Lubowskiego, 1888,
50735 Kariejew Nikołaj Iwanowicz (profesor Warszawskiego Uniwersytetu; 1850—1931). Nowiejszaja polskaja istoriografija i pierieworot w niej. S.-Pietierburg, 1881.
33748 Feldman Wilhelm (1868—1919). Nowi ludzie, studyum psychologiczno-społeczne, t. 1—2. (Na okładce: Nowi ludzie. Powieść). Lwów, Księg. Polska, druk. J. Fischera w Krakowie, 1894,
30774 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Piątkowski Henryk (1853—1932). Nowi ludzie,
81234 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Nowenny do Najświętszej Panny, przełożone i wydane przez ks. A. Jełowickiego. Berlin, b. r.,
81235 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Nowenny do Najświętszej Panny (tak na k. tytułowej, na okł. tytuł:) Nowenny do Najświętszej Panny Maryi. Przedruk ze Skarbu modlitw odpustowych wyd. przez X. ... i aprobowanych przez Stolicę Apostolską. Poznań, nakł. księgarza Tytusa Daszkiewicza, Drukarnia Handke i Chocieszyński, 1878,
81236 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Nowenny do N. Panny Maryi. Wyd. 2gie. Poznań, nakł. Księg. katolic, druk. Kuryera pozn., 1885,
83638 K. M. Ks. Nowenna, czyli Dziewięciodniowe nabożeństwo na cześć św. Anny matki najśw. P. Maryi Bogarodzicy, dla użytku czcicielów téjże przedostojnéj Patronki i Mistrzyni, przez ks. M. K. Rzeszów, J. A. Pelar,
82689 Józef z Kopertynu św. (1603—1663). Nowenna, czyli Dziewięciodniowe nabożeństwo do S. Józefa z Kopertynu Franciszkana, z przydatkiem nabożeństwa na zakończenie Starego Roku, które w dzień ostatni Grudnia w kościele XX. Franciszkanów w Warszawie, z odpustem zupełnym wiecznie nadanym odprawia się. Warszawa, druk. Biblioteki Chrześciańskiej, 1828,
9063 Borgo Karol (1731—1794). Nowenna przygotowująca do uroczystości Przenajświętszego Serca Jezusowego, ułożona z dzieła włoskiego O... T. J. przez Stan. Chołoniewskiego. Nowe wydanie. Poznań, u Tytusa Daszkiewicza, 1874,
105021 Berten Augustyn T. Nowenna pobożna w przygotowaniu do święta niepokalanego poczęcia najśw. Maryi przedstawiona duszom nabożnym przez... księdza z Turynu, obecnie za pozwoleniem autora przetłumaczona przez ks. W. L. Noras, franciszkanina. Mikołów, T. Nowacki, 1869,
104377 Benedykt z Nursji św. (V/VI w.). Nowenna na cześć Wielkiego patryarchy... przez * *. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego, 1893,
1616 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Nowenna na cześć św. Teresy, zawierająca wianeczek, dziewięć rozważań, rozmyślania na dzień jej święta i akt poświęcenia się przez S..., oraz uwagi św. Teresy dla jej zakonnic, prócz kilka uwag o czci, jaką Kościół oddaje św. Teresie we mszy św. dnia 15 października, skreślił ks. Stanisław Spis. Kraków, nakł. A. Jerzmanowskiej, druk. W. Korneckiego, 1882,
2620 (Antoni Padewski św.; 1195–1231). Nowenna i litania do ś. Antoniego Padewskiego. B. m. i b. r. (ok. 1860),
5451 Baniakowski Makary ks. Nowenna do św. Tekli Panny i Męczenniczki, patronki szczęśliwej śmierci, popr. i wyd. przez... prebendarza kościoła św. Wojciecha. Kraków, druk. Uniwer., 1858,
47003 Hołubowicz Józef Wiktor ks. (jezuita, pisze przeważnie pod imieniem Józef; 1835—1887). Nowenna do św. Stanisława Kostki patrona młodzieży, z litanią, modlitwami nieustannego odpustu i pieśniami. Warszawa, nakł. i druk. S. Niemiery, b. r.,