Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80499 Jaworski Józef (1859—1920). Przyczynek do etyologii i patogenezy gorączki połogowej. Podał ... Ordynator kliniki terapeutycznej w szpitalu Ś-go Ducha. (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, nakł. Redakcyi Kroniki Lekarskiej, Drukarnia Estetyczna Sierpińskiego, 1895,
80500 Jaworski Józef (1859—1920). Przypadek eklampsyi porodowej u epileptyczki z bardzo wysoką ciepłotą przebiegający. Opisał ... Ordynator kliniki terapeutycznej w Szpitalu Ś-go Ducha. (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, nakł. Red. Kroniki Lekarskiej, druk. Emila Skiwskiego. 1896,
80501 Jaworski Józef (1859—1920). O stanie hygieniczno-lekarskiej międzynarodowej wystawy powszechnej w Liège. Napisał Dr. ... B. m. b. r.,
80502 Jaworski Józef (1859—1920). Warszawska Szkoła położnych babek wiejskich w świetle obowiązujących przepisów i liczbowych danych. Napisał Dr. ... (Odb. z Kroniki Lekarskiej). B. m. b. r. (1899),
80503 Jaworski Józef (1859—1920). Włóknikowe zapalenie płuc, chorobą Werlhofa wikłane. Opisał Dr. ... asystent szpitala. (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1892,
80504 Jaworski Józef (1859—1920).
80505 Jaworski Józef (1859—1920) i Nencki Leon. Milzbrandinfection, klinisch Werlhof'sche Krankheit vortäuschend. Von Joseph v. Jaworski und Leo v. Nencki. Aus Dr. Leo Nencki's chemisch-medic. Laboratorium der Warschauer Krankenhauser. (Separatabdruck aus der Münchener Medic. Wochenschrift No. 30, 1895). B. m. b. r.,
80506 Jaworski Józef (1859—1920) i Nencki Leon. Zakażenie karbunkułowe, pod postacią choroby Werlhof'a przebiegające. Napisali Józef Jaworski i Leon Nencki. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1894,
80487 Jaworski Jan.
80489 Jaworski Jan.
80488 Jaworski Jan, mylnie.
80492 Jaworski Jan Kanty ks.
80491 Jaworski Jan Hipolit Sas.
80490 Jaworski Jan (1815—1875).
80486 Jaworski Jakub. Przypomnienia ukraińskie, czyli Wiara ludu w swą przyszłość, przez ...z Ukrainy Pod dniem 5go Stycznia 1846go roku. B. m. (Paryż), w drukarni Maistrasse i Współki, 1846,
80483 Jaworski J. (nauczyciel ze Smarzowa).
80484 Jaworski J. Książka adresowa handlu i przemysłu polskiego w obrębie niemieckiego państwa obejmująca adresy fabrykantów, kupców i samodzielnych rzemieślników jako też lekarzy, adwokatów i inżynierów Polaków, banków ludowych, kas pożyczkowych, towarzystw przemysłowych kółek rolniczych i t. d. Rocznik I. Opracował i wydał... Berlin, nakł. Wydawnictwa książki adresowej (J. Jaworski), druk. Księgarni Polskiej Leopolda Ebera, 1896—1897,
80485 Jaworski J.
80482 Jaworski Ireneusz O.
80479 Jaworski I., mylnie.
80480 Jaworski I. L. Putieszestwije russkago poselstwa po Awganistanu i Bucharskomu Chanstwu w 1878—1879 gg. Iz dniewnikow czlena posolstwa, D-ra I. Ł. Jaworskago. Diejstwitielnago czlena Impieratorskago Russkago Gieograficzeskago Obszczestwa. W dwuch tomach. Tom I. s priłożenijem: portrietow emira Awganskago Szir-Ali Chana i emira Bucharskago Sieid-Mozafar-ed-Din-Chana, izobrażenija Bam'-janskich kamiennych istukanow, karty wierchowiew Amu-Dari i marszruta posolstwa, sostawlennago typografom posolstwa N. A. Biendierskim. S.-Pietierburg, Tipografija d-ra M. A. Chana, 1882,
80481 Jaworski I. L. Reise der russischen Gesandschaft in Afghanistan und Buchara in den Jahren 1878/79, aus dem Russisschen übersetzt und mit einem Vorwort und Anmerkungen versehen von Dr. Ed. Petri, II Band. Jena, Costenoble, 1885,
80476 Jaworski Hipolit (Jan? 1812—1877). List otwarty do Towarzystwa Wojskowych Polskich w Paryżu w sprawie mego honoru i zwrócenia uwagi dobrych patryotów Polski na niebezpieczeństwo grożące krajowi. Paryż, druk. E. Martinet, b. r. (1869),
80477 Jaworski Hipolit (Jan? 1812—1877). Wspomnienia Kaukazu przez ... Część I. Rys historyczny Kaukazu. — Część II. Epizody z życia Kaukazkiego. — Część III. Ajchanym. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, Drukarnia Handke i Chocieszyński, 1877,
80478 Jaworski Hipolit (Jan? 1812—1877).
80475 Jaworski Henryk.
80473 Jaworski H.
80474 Jaworski H.
80472 Jaworski G.
80470 Jaworski Franciszek ks.