Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81812 Jezierski Edm.
81811 Jezierski Apolinary. (ur. 1825). De varicibus. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in Alma literarum Universitate Friderica Guilelma ut summi in medicina et chirurgia honores rite sibi tribuantur die XV. aprilis a. MDCCCLI, H. L. Q. S. publice defendet auctor ... Posnaniensis. Opponentibus: E. Doebbelin, med. et chir. dr., A. Koncewicz, med. et chir. cand., V. Romanski, med. et chir. stud. Berolini, typis Fratrum Schlesinger, b. r. (1851),
81810 Jezierski Antoni (radca sądu krajowego).
81809 Jezierski And. St.
81808 Jezierski And. St. De universis P. Ovidii Nasonis epistolis Heroidum et singillatim de Sapphus ad Phaonem epistula. (Odb. ze Sprawozdania gimn.). Tarnopoli & Lipsiae, Fock, 1886/1888,
81807 Jezierski Aleksander (ur. 1852).
81806 Jezierski A. T. Cennik hodowli róż i azalij oraz roślin oranżeryjnych zakładu ogrodniczego ... Warszawa, druk. Warsz. Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1894,
81805 Jezierski A.
81804 Jezierski dr.
81803 Jezierski.
81802 Jezierska Teresa.
81801 Jezierska M.
81800 Jezierska Leontyna.
81799 Jezierska Karolina z Jelskich.
81798 Jezierska J.
81797 Jezierska Felicja z Ziemińskich.
81796 Jezierska Bronisława.
81795 Jezienicki Michał.
81794 Jezienicki Michał. Wpływ klasycznych poetów rzymskich na Jana z Wiślicy i ślady ich w jego utworach. Napisał Dr. ... (Odb. z t. XIV Rozpraw i Spraw. Wydz. filologicznego Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1891,
81793 Jezienicki Michał. Uwagi krytyczne nad utworami łacińskimi Pawła z Krosna i Jana z Wiślicy wydanymi przez Prof. Dr. Br. Kruczkiewicza. Napisał Dr. ... (Odb. z Muzeum). Lwów, nakł. Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych, I Związkowa Drukarnia, 1888,
81792 Jezienicki Michał. O szkole platońskiej czyli Akademii, jej organizacyi i działalności naukowej. Nakreślił... (Odb. z t. VI czasop. filolog. Eos). B. m. b. r. (Lwów, 1900),
81791 Jezienicki Michał. Studya nad Platońskim Sofistą. Część I. Kwestya autentyczności dyalogu Sofisty. Przez Dra ... Tarnopol, druk. J. Pawłowskiego, 1889,
81790 Jezienicki Michał. O rękopisie biblioteki królewskiej i uniwersyteckiej we Wrocławiu z r. 1515, oznaczonym sygnat. IV. F. 36 tudzież o pismach w nim zawartych. (Tytuł niemiecki:) Bericht über die mit der Signatur IV. F. 36 versehene Handschrift der königlichen und Universitäts-bibliothek in Breslau vom J. 1515, und die darin enthaltenen Schriften. (Separat-Abdruck aus dem Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, (1895),
81789 Jezienicki Michał. O rękopisie biblioteki królewskiej i uniwersyteckiej we Wrocławiu z roku 1515, oznaczonym sygnat. IV. F. 36, tudzież o pismach w nim zawartych przez Dra ... (Odb. z IX t. Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Skład Gł. Spółki wydawniczej polskiej, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1896,
81788 Jezienicki Michał. Questiones Lucretianae. Scripsit ... Seorsum impressum ex commentariis societatis philologae, quibus inscribitur „Eos”, vol. I p. 31—58. Leopoli, sumptibus Societatis Philologae, typis instituti Stauropigiani, 1894,
81787 Jezienicki Michał. Osnowa i cel Platońskiego Sofisty napisał Dr. ... (Odb. ze Sprawozdania c. k. IV Gimn. Wyższego we Lwowie). Lwów, Skład Księgarni J. Milikowskiego, 1894,
81786 Jezienicki Michał. Odpowiedź na sprostowanie Dr. Br. Kruczkiewicza zamieszczone w „Muzeum” zesz. za czerwiec r. 1888. Napisał Dr. ... Lwów, nakł. autora, I Związkowa Drukarnia, 1888,
81785 Jezienicki Michał. Kwestya platońska w świetle najnowszych badań Winc. Lutosławskiego napisał Dr. ... (Odb. z czasopisma filologicznego Eos). Lwów, nakł. Towarzystwa Filologicznego, druk. E. Winiarza, 1899,
81784 Jezienicki Michał. Mikołaj Hussovianus (Hussowski) w świetle najnowszych badań. (Nadb. z Kwartalnika Historycznego). B. m. b. r. (Lwów, 1894),
81783 Jezienicki Michał. Bericht über die mit der Signatur IV. F. 36. versehene Handschrift der königl. und Universitäts.-Bibliothek in Breslau um J. 1515 und die darin enthaltenen Schriften. (Separat-Abdruck aus dem Anzeiger der Akademie der Wissenschaften). Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, 1895,