Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
72911 Guthlin Alois ks. (ur. 1828). La réponse du prince Gortchakoff. Strasbourg, Huder, 1863,
72910 Guthlin Alois ks. (ur. 1828). La Pologne et la diplomatie par M. l'abbé..., professeur au Gymnase catholique de Colmar. Strasbourg, imprimerie Huder, 1863,
7291 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). O rozszerzalności ciał w skutek podwyższania ciepłoty. Odczytał w czytelni akademickiej na wieczorku naukowo-literackim dnia 11 października 1875... słuchacz wydziału filozoficznego. Lwów, nakładem Czytelni Akademickiej, druk. A. J. O. Rogosza, 1876,
72909 Gutherz Herman.
72908 Guthe Hermann (1825—1874). Geografija powszechna z 43 drzeworytami w tekscie. Przekład z drugiego wydania 1872, porównany z trzeciem z 1874 roku. Pomnożony oryginalną pracą odnoszącą się do wschodniéj Słowiańszczyzny. Warszawa, nakł. Maurycego Orgelbranda, druk. J. Bergera, 1875,
72907 Guth (kostiumer).
72906 Gueterverkehr. Gueterverkehr (Director ostdeutsch- schlesisch-russischer). Reglementarische Bestimmungen und Tarife für directe Gütersendungen zwischen Stettin (Szczecin), Breslau (Wrocław), Waldenburg (Wałbrzych) für Flachs einerseits und St. Petersburg, Pskow, Ostrow, Dünaburg, Wilna, Kowno, Grodno, Białystock und Riga andererseits. Gültig vom 1. Juli 1866. Bromberg (Bydgoszcz), 1866,
72905 Güterbock Paul (ur. 1844).
72904 Güterbock Karl Eduard (1830—1914). De jure maritimo quod in Prussia saeculo XVI et ortum est et in usu fuit. Jur. Hab. Schrift. Königsberg, 1866,
72903 Güter-Adressbuch (Schlesisches).
72902 Güter-Adressbuch (Schlesisches). Verzeichniss der sämmtlichen Rittergüter und selbständigen Guts- und Forstbezirke, sowie solcher grösseren Güter, welche innerhalb des Gemeindeverbandes mit einem Reinertrag von etwa 1500 Mark und mehr zur Grundsteuer veranlagt sind. Ausgabe 5. Breslau (Wrocław), Verlag von Wilh. Gottl. Korn, 1894,
72901 Güter-Adressbuch (Schlesisches). Verzeichniss sämmtlicher Rittergüter und selbständiger Guts- und Forstbezirke, sowie solcher grösseren Güter, welche innerhalb des Gemeinde-Verbandes mit einem Reinertrag von circa 1500 Mark und mehr zur Grundsteuer veranlagt sind. Nach amtlichen Quellen und anderen zuverlässigen Angaben bearbeitet. Vierte Auflage. Tamże [Breslau (Wrocław), W. G. Korn], 1891,
72900 Güter-Adressbuch (Schlesisches). Verzeichniss sämmtlicher Rittergüter, Forstgüter u. selbständigen Gutsbezirke mit Angabe der Guts-Eigenschaft, des Besitzers, bezw. Pächters und Bevollmächtigten, der Post-, Eisenbahn- und Telegraphenstationen sowie deren Entfernungen vom Gute, der Gesammtfläche und des Flächeninhalts der einzelnen Kulturen, des Reinertrags, des Amtsgerichts, der auf dem Gute befindlichen industriellen Anlagen und des Viehstandes nach der letzten Zählung nebst alphabetischem Personen- und Ortsregister. Nach amtlichen Quellen bearbeitet. 3 Auflage. Breslau (Wrocław), W. G. Korn, 1886,
7290 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). O równowadze kinetycznej płynu nieściśliwego. (Odb. z t. XIX Rozpraw i Spraw. Wydz. Matem.-przyr. Akad. Umiej.). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1889,
729 Adolfson H. Klejnoty muzyczne. Wybór melodyi z najcelniejszych oper polskich i obcych oraz najpiękniejszych śpiewów polskich łatwo dla dzieci ułożonych. Zeszyt I–VII, nrów 21. Warszawa, 1881,
72899 Gutentag St.
72898 (Gutenberg Jan; zm. 1468).
72897 (Gutenberg Jan; zm. 1468). Na cześć Jana Gutenberga drukarze krakowscy. Kraków, nakł. Komitetu Wydawniczego (Józef Kusiba), druk. Uniw. Jag., 1900,
72896 Gutenberg Berthold dr. Nerwowość i małżeństwo, z niemiec. przełożył dr. med. Lud. Wolberg. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1893,
72895 Gutberlet Heinrich. Deutschthum und Panslavismus! Von... Dresden A., Verlag von Oscar Damm, 1898,
72894 (Gutakowski Ludwik; 1738—1811), Sobolewski Ignacy. (Uchwały Rady Stanu na sesji 29 X 1808),
72893 (Gutakowski Ludwik; 1738—1811), Sobolewski Ignacy. (Uchwały Rady Stanu na sesji 19 X 1808),
72892 (Gutakowski Ludwik; 1738—1811).
72891 (Gutakowski Ludwik; 1738—1811). Śpiew z okoliczności wyboru... exekwowany dnia 30 m. XI. R. P. 5810.
72890 (Gutakowski Ludwik; 1738—1811). Posiedzenie nadzwyczayne Wgo Wsch: Narodowego. W celu uczczenia pamiątki przeniesionego do wieczności w dniu 1. Grudnia 1811. Naywspa... i Naypotęż... W. Mistrza W... Wsch... Narodowego B... Ludwika Gutakowskiego W... War... W... W... Urzędników postanowił na dniu 6. B. m. b. r. iż dzień 17. Stycznia 1812. będzie dniem żałoby całego W... M... w kraiu, w którym wszystkie □ odbydź maią obrzęd pogrzebowy po zmarłym W... Mistrzu. Dopełniaiąc téy smutnéy powinności W... W... Narodowy, odbył wspomniony obrzęd podług następującego przepisu. B. m. b. r.,
7289 Birkenmajer Ludwik Antoni dr prof. (1855—1929). O kinetycznej równowadze elipsoidy nieobrotowej pod wpływem grawitacyi i siły odśrodkowej. Napisał... (Odb. z t. VII Pamięt. Wydz. Matem.-przyr. Akademii Umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881,
72889 Gutakowska Józefa z Grudzińskich (1792—1861).
72888 Gutakowska Józefa z Grudzińskich (1792—1861). Rok zbawienny przez zdania, przykłady świętych i modlitwy na każdy dzień roku uświęcony, tudzież: Uwagi o chwilach ostatecznych człowieka na cały miesiąc, przekład z francuzkiego przez J. Hr. G. Warszawa, nakł. i druk. XX. Misjonarzy, 1861,
72887 Gutachten. Gutachten der Handelskammer zu Posen (Poznań) betr. den Bau einer Eisenbahn nach Guben (Gubin) und die ihr zu gebende Richtung. Poznań, 1863,
72886 Gutachten. Gutachten über die Folgen der Abbestellung der Rennen des Jahres 1859 auf der Posener Bahn. Posen (Poznań), gedruckt in der Hofbuchdruckerei von W. Decker u. Comp., 1859,