Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80351 (Jawor). Jauerisches Gesangbuch, darin eine grosse Sammlung alter und neuer Lieder aus den vornehmsten in den Königl. Preuss. und Churbrandenburgischen, auch Schlesischen Landen und Orten Evang. Religion, herausgekommenen Liederbüchern zum Kirchen-und Hausgebrauch zu finden. Dreizehnte Auflage. Bunzlau (Bolesławiec), Druck der k. Waisenhaus-Buchdruckerei von C. Titze, 1841,
80350 Jawnopłciowe rośliny.
80349 Jawłowski Hieronim (zm. po r. 1880). De carcinomate intestini recti. Vilnae, typis Dworzecii, 1842,
80348 Jawkowski Karol.
80347 Jawiński Ksawery. Niefortunny korrespondent, farsa w jednym akcie przez ... (Wobec scen uważa się jako manuskrypt). Poznań, nakł. i druk. Jul. Schotta, 1869,
80346 Jawic Irena.
80345 Jawecki Bronisław.
80344 Jawdyński Franciszek (1851—1896).
80343 Jawdyński Franciszek (1851—1896). Rana kłuta prawego pośladka z przecięciem tętnicy pośladkowej i zranieniem pęcherza moczowego, oraz słów kilka o leczeniu obrażeń tegoż narządu. Podał ..., ordynator oddziału. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1890,
80342 Jawdyński Franciszek (1851—1896). Przyczynek do chirurgii dróg żółciowych. Dziewięć przypadków operacyi na pęcherzyku żółciowym. Podał ... Ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala Dz. Jezus. (Odb. z Przeglądu Chirurgicznego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893,
80341 Jawdyński Franciszek (1851—1896). Ś. P. Dr Władysław Orłowski. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1889,
80340 Jawdyk Antoni.
80339 Jawa (wyspa).
80338 Jaw! Na Jaw! Poznań, druk. Jarosława Leitgebra, 1878,
80337 Jauvy. Sobieski (poème). Tamże [Paris, Au bureau des souvenirs], 1833,
80336 Jauvy. L'Hospitalité (poème). Souvenirs de la Pologne, historiques, statistiques et littéraires publiés par une réunion de littérateurs polonais. Paris, Au bureau des souvenirs, 1833,
80335 Jaŭtis.
80334 Jaure.
80333 Jaugey Jan. Słownik apologetyczny wiary katolickiej podług D-ra ... opracowany i wydany staraniem X. Władysława Szcześniaka Mag. Teol. i grona współpracowników. Tom 1—3. Warszawa, druk. St. Niemiry, 1894—1896 (na okładce t. II: 1895, t. III: 1899),
80332 Jauffret L. F.
80331 Jauer Aleksander (redaktor).
80330 Jauer.
80329 Jauck G. A. Cennik sikawek czterokołowych, dwukołowych, przenośnych i ręcznych z fabryki ... w Lipsku założonej w roku 1796. Kraków, nakł. Tow. Wzajemnych Ubezp., druk. W. Korneckiego, 1881,
80328 Jaubert Ernest.
80327 Jaubert Amadée.
80326 Jaubert (Jaubert de Passa Franciszek Jakub?).
80325 Jaubert . Histoire des révolutions de Pologne (Paris, 1807);
80324 Jatyna (tłum.).
80323 Jatrań (pseud.).
80322 Jatowtt Tomasz. Kazanie w czasie przysięgi nowo-wybranych urzędników w Gubernii Litewsko-Grodzienskiey miane w kościele farnym Grodzienskim przez X. ... dominikana professora literatury szkoły publiczney grodzienskiey. Roku 1809 mca Stycznia 31 dnia. B. m. b. r.,