Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
105837 Biegański Władysław (1857—1917). Z kazuistyki chorób układu nerwowego. Napisał... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1890,
5581 Barącz Roman (1856—1930). Z kazuistyki chirurgicznej. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1887,
69073 Goslar Julian (1820—1852). Z Karmelitów 1847. B. m. b. r.,
42598 Hanusz Jan (1858—1887). Z językoznawstwa i literatury ludowej napisał ... (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1887,
28340 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Fredro Aleksander (1793—1876). Z jakim się wdajesz, takim się stajesz. Przysł. dram. w 1 a.
70668 Gregorowicz Kazimierz (1833—1889). Z jakich powodów zmieniony został herb Państwa Polskiego. Odczyt miany podczas obchodu 23-letniej rocznicy Horodelskiej Zjazdu dnia 10 października 1884 r. w Paryżu. Przez... Paryż, Druk. Polska Adolfa Reiffa, 1884,
75623 Izby (Z). Z Izby i z pola, wierszyki i obrazki dla dzieci. Książeczka obrazkowa. Warszawa, M. Arct, 1900,
75542 Iwaszkiewiczowa Emma. Z innego świata. Powieść przez ... Warszawa, druk. A. Kowalskiego, 1876,
95240 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z ihumeńskiego powiatu, gub. mińskiej. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1895),
45356 Higier Henryk (1866—1942). Z hygieny ciała i ducha oraz metodyki nauczania i wychowania w szkole i w domu. Uwagi, w sprawie reformy szkolnej podał Dr. med. ... Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiry Synów, 1900,
64264 Gadowski Walenty ks. Z historyi pedagogii. Czasy od początków chrześcijaństwa do końca średniowiecza. Napisał Ks. ... Zeszyt I—II. Odbitka z Przeglądu Powszechnego. Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1889 (zesz. I) — 1890 (zesz. II),
64976 Garbowski Tadeusz (1869—1940). Z histologii i fizyologii Gastread. (Zur Histologie und Physiologie der Gastraeaden). Extrait du Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie. Février 1899. Cracovie, Imprimerie de l'Université Jagellonne, 1899,
84115 Kadlčák J. M. Z haličských potulek. Dojmy a vzpominky z cest. Napsal c. (Knihovna našeho Lidu, Ročnik III, Čislo 3). Brno, tiskem a nákladem Papežské Knihtiskárny Benediktinů Rajhradských, 1899,
68532 Głogowa (Z) Jan. Z Głogowa Jan (ok. 1445—1507),
24889 Dickens Karol (1812—1870). Z głębi morza, powieść, z angielskiego tłumaczył Jan Lam. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1876,
68457 Głębi. Z Głębi duszy. Dam chwałę Bogu, prawdę powiem; niechaj boli jako chce. (Teofil Schemberg, wyprawa na Wołoszczyznę). Kraków, w Drukarni Narodowej, 1864,
68456 Głębi. Z Głębi Duszy. (Z datą: Lwów, 30 XII 1863). Lipsk, druk. A. Th. Engelhardta, b. r. (1863),
64469 Galeryi. Z Galeryi sejmu galicyjskiego. Władysław książe Sanguszko. Lwów, (K. Wild), druk. M. F. Poremby, nakł. Marcelego Dłużniewskiego, 1870,
64468 Galeryi. Z Galeryi sejmu galicyjskiego. Kornel Krzeczunowicz. Lwów, nakł. Redakcji Dziennika Lwowskiego, czcionkami Drukarni Dzien. Lwowskiego, b. r. (ok. 1870),
7967 Bobrowski K(Karol?). Z Galeryi sejmowej w kwestyi wniosku posła Ławrowskiego. Lwów, nakł. K. Bobrowskiego, druk. W. Maniecki, 1869,
64470 Galerji. Z Galerji sejmu galicyjskiego. Florian Ziemiałkowski. Lwów, (K. Wild), nakł. Franciszka Kłosińskiego, czcionkami dra H. Jasieńskiego, 1870,
62256 Eliasz Radzikowski Stanisław (1869—1935). Z folklorystyki słowackiej. Lwów, nakł. Tow. Ludoznawczego, Druk. Ludowa, (1899),
71203 Grosglik Samuel (1860—1931). Z fizyologii roślin: Fakty i przypuszczenia w dziedzinie asymilacyi. Warszawa, E. Wende i Sp., Druk. Kupiecka, 1889,
62977 Epoki. Z Epoki naszych wieszczów. Lwów, K. Łukaszewicz, druk. J. Czaińskiego w Samborzej 1883,
26101 Doby. Z dzisiejszej Doby. Kraków—Lwów,
28649 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Grabowski Bronisław (pseud. Zenobiusz Drakuli; 1841—1900). Z dziejów zaginionego ludu. Dr.
7837 Błotnicki Stanisław (1863—1914). Z dziejów teatru lwowskiego, 1830—1840. Lwów, nakł. Druk. Polskiej, 1886,
60617 Dziejów (Z) ruchu. Z Dziejów ruchu robotniczego w Anglii. Zeszyt 1. O stosunkach społecznych w Anglii wogóle. Warszawa, 1897,
10951 Brückner Aleksander (prof. Uniw. Berlińskiego; 1856—1939). Z dziejów różnowierców polskich. (Nadb. z Ateneum, 1898, t. 1, z. 2),
33258 Falkenhorst C. Z dziejów odkrycia Ameryki, opowiadanie historyczne, przełożył z niemiec. Karol Jurkiewicz. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 1893,