Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102988 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „8. Na tem miejscu, przeznaczonem rozbiorom spraw politycznych, czujemy dziś obowiązek zapisać fakt z dziedziny sztuki religijnej...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102989 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „9. Biegli w rzeczach sztuki wiedzą, że jednem z najtrudniejszych zadań, jest restauracya starych a pięknych budynków...”). (Odb. z Czasu), (Kraków, 1889),
102990 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez nagłówka, inc.: „10. Roboty w prezbiteryum kościoła Panny Maryi prowadzą się mimo spóźnionej pory dotąd bez przerwy...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102995 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). 15. Restauracya głównéj nawy Kościoła N. Panny Maryi w Krakowie. (Inc.: „W Kościele N. P. Maryi przy obecnych robotach restauracyjnych...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102996 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Restauracya środkowéj nawy kościoła N. Maryi Panny robi szybkie postępy...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
103000 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Wspaniałą rozetę kamienną w laskowaniu wielkiego okna frontowego w kościele N. P. Maryi odsłonięto w d. 14 kwietnia 1891 r. ...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103001 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienia bez tytułu, inc.: „W kościele N. P. Maryi odkryto, przy sposobności restauracyi przestrzeni między wieżami... Pomnik grobowy Jana Kirszteina zwanego Cesarinem...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103002 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Orzeł Zygmuntowski, rzeźbiony z drzewa i blachy, prześliczny zabytek XVI w. ...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103003 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Piękny pomnik renesansowy odkryto w składzie za w. ołtarzem kościoła N. Panny Maryi...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103004 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). Uroczyste otwarcie kościoła N. P. Maryi. (Inc.: „Prace w ostatnich miesiącach postąpiły tak szybko, że w sobotę, dnia 15 sierpnia 1891 r...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103005 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Otwarcie odrestaurowanego kościoła N. Panny Maryi odbyło się w sobotę, dnia 15 Sierpnia 1891 r. w święto Wniebowzięcia Bogarodzicy...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
103006 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Roztrzygnięcie konkursu. Donosiliśmy w końcu października 1891 r. o konkursie architektonicznym ogłoszonym przez Zjed. Tow. Sztuk pięknych w Krakowie...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1892),
103007 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie). (Zawiadomienie bez tytułu, inc.: „Kościołowi Maryackiemu świeżo nowa przybyła ozdoba. Jest nią wielkie okno w ścianie zachodniej, pomiędzy dwoma wieżami...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1892),
103008 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie).
102987 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 7. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Im poważniejsze roboty komisya wykonawcza uskutecznia w restauracyi kościoła N. P. Maryi, tem więcej jest jej obowiązkiem zawiadamiać Parafian i publiczność...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102986 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 6. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Prowadzone w dalszym ciągu roboty w myśl ostatniego sprawozdania, nie dały komisyi kierującej powodu do ponownego publicznego sprawozdania...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102999 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 18. Restauracya kościoła N. P. Maryi. (Inc.: „Kto z nas doczeka końca tego dzieła, niewiadomo, ale kto doczeka, to z niemałą pociechą ujrzy świątynię...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1891),
102998 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 17. Restauracya kościoła N. P. Maryi. (Inc.: „Prace w kościele Panny Maryi postępują nadzwyczaj prędko...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102997 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 16. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Ktokolwiek przed kilku miesiącami chodził po rusztowaniu głównej nawy Maryackiego Kościoła...”). (Odb. z Czasu). (Kraków,1890),
102994 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 14. Komitet restauracyi kościoła N. Panny Maryi przesłał do Rady miasta następujące pismo. (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102993 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 13. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Tak Parafianie jak i współobywatele nasi mają prawo do ciągłej wiadomości czy o postępie, czy o wykończeniu prac około prezbiteryum kościoła N. P. Maryi...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102992 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 12. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Dobijamy do brzegu. Po roku pracy, dzieło restauracyi prezbiteryum kościoła N. P. Maryi zbliża się do końca...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1890),
102991 (Kościół Najświętszej Panny Maryi w Krakowie) 11. Restauracya kościoła N. Panny Maryi. (Inc.: „Niezadługo może Parafianie i Publiczność krakowska będą się mogli przekonać o postępie, jeśli nie o wykończeniu robót w prezbiteryum...”). (Odb. z Czasu). (Kraków, 1889),
102946 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu.
102922 Kościół Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
102909 Kościół Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Castelpetroso. Kościół Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Castelpetroso. Kraków, nakł. X. Jana Siedleckiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
102924 Kościół Najświętszej Maryi Panny Anielskiej de Portiuncula w Dąbrowie Górniczej.
102901 Kościół na Bielanach.
103053 Kościół N. Maryi Panny w Mohylowie nad Dniestrem.
102951 Kościół N. Maryi Panny na Jasnej Górze.