Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
37904 Franzén Frans Mikael (1772—1847).
103440 Kosiński Al.
104976 Bernsteinówna R.,
39696 Godlewska Ludwika (1863—1901).
105232 Beuthen,
105488 Biblioteka. Biblioteka Działyńskich,
105744 Bibliothek fur die reifere christliche Jugend,
40464 Gołemberski Bronisław.
107280 Kotkowski Józef.
42000 Halbe Max (1865—1944).
42256 Hammerstein (von) Chrystian.
107792 Kowalikowski Jan Kanty, prof, seminarium nauczycielskiego (1833-1893).
108304 Kownacki B. dr.
108560 Koziełł Jan.
108816 Kozłowski Józef, z Rzeszowa.
44048 Hellendorf (von).
44560 Herczeg Ferenc (1863—1954).
44816 Hertel Peter Ludwig (1817—1899).
46864 Holzer Zygmunt.
47120 Höne (z Kassel).
47376 Hopfenstand Juliusz Bogd.
47632 Horodyński Leonard.
47888 Houdar de la Motte.
48144 Huba Mieczysław.
49168 Kallay Beniamin (1839—1903).
49680 Kamiński Franciszek.
50192 Kanter Jan Jakub Daniel (zm. 1813).
50448 Kara Georgi.
50704 Karęga Rafał.
50960 Karłowski St. r.