Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102698 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). O nauczaniu historyi z powodu zamierzonéj reformy szkół średnich w Galicyi. Napisał ... Warszawa, Wydawnictwo Redakcyi Rocznika Pedagogicznego, druk. J. Bergera, 1882,
102699 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Odczyt o życiu umysłowem Grecyi. (Na korzyść Towarzystwa osad rolnych). Warszawa, 1875,
1027 Akielewicz Mikołaj (1829–1887) i Korotyński Wincenty. Jo Milestaj Szwiesiausiam Ciesoriuj Alexandruj II, Wieszpacziuj Wisos Rosijos...– Jego Impeiratorskomu Wieliczestwu Aleksandru II. Samodierżcu Wsierossijskomu... (Wiersz powitalny po litewsku z tłomaczeniem rosyjskiem... autor podpisał się: Litowskij krestjanin). – Najjjasniéjszamu Jahó miłóści Haspadarú Imperátaru Aleksándru Mikałájawiczu Piéśnia z pakłónam ad litówsko-rusinskai mużýckai hramády. Spisaw Wincéś Korotýński. (Wiersz powitalny po białorusku). Wilno, tip. Osipa Zawadzkago, 1858,
10270 Breton de la Haize. La Pologne en 1863 ou Anna Ostronowska, épisode de la guerre actuelle. Drame et récit. Charville, 1864,
102700 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Pogląd na działalność naukową J. Lelewela. (Odb. z Kwartalnika Historycznego). Lwów, Gubrynowicz & Schmidt, Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1897,
102701 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). System monetarny w Polsce. (Odb. z Encyklopedii handlowej). B. m. b. r. (Warszawa, 1891),
102702 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). Zamknięcie dziejów wewnętrznych Polski za Stanisława Augusta. Cytaty zastosowane są do wydania drugiego sześciotomowego Warszawa, 1897–1898. Lwów, nakł. Towarzystwa Wydawniczego, Warszawa, Księgarnia S. Sadowskiego, Poznań, Księgarnia A. Cybulskiego, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1899,
102703 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918). O życiu umysłowem Grecyi. Odczyt ... Na korzyść Towarzystwa Osad Rolnych. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1875,
102704 Korzon Tadeusz Sylwester (1839–1918).
102705 Korzonówna Jadwiga.
102706 Korzuń (Korzon, Korsuń) Michał (zm. 1876).
102707 Korzybski H.
102708 Korzybski (Habdank Korzybski) Józef Karol Władysław.
102709 Korzybski W. Habdank.
10271 Breton de los Herreros Manuel (1796—1873),
102710 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904). Instrukcyja do przeprowadzenia melijoracyj rolnych. Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, druk. Zawiszewskiego, 1889,
102711 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904). Melijoracyje rolne. Prawo tłómaczenia zastrzega się. Tamże [Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa], druk. E. Skiwskiego, 1887,
102712 Korzybski Władysław (Józef Karol Władysław) Habdank (1839–1904).
102713 Korzybski Z.
102714 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896). O kredycie i bankach emissyjnych z zastosowaniem do potrzeb kraju naszego przez ... kandydata praw. Warszawa, nakł. Redakcyi Roczników Gospodarstwa Krajowego, druk. Karola Kowalewskiego, 1862,
102715 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896). Wstęp do teorji statystyki napisał ... b. profesor ekonomji politycznéj i statystyki w b. Szkole Głównéj Warszawskiéj. Część pierwsza. Rys historyczny i ogólne zasady. Warszawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskiego, 1870,
102716 Korzybski Zdzisław Eugeniusz Jakub (1834–1896).
102717 Korzynek (Korsin) Franciszek (1829–1893).
102718 Korzyniowski Antoni.
102719 Korzyniowski Karol. Pierwsza gruntowna metoda korrektury (koncertury) tonów skrzypcowych czyli sposób nadawania każdym skrzypcom najpiękniejszych tonów. Konkretne i praktyczne wskazówki nadawania barwy tonom skrzypcowym, regulowanie, zmienianie, uszlachetnianie tonów itp. przez ..., nauczyciela muzyki i art. korektora tonów skrzypcowych (tonorum violinae maestro). Prawo własności zastrzeżone. Lwów, nakł. Autora, druk. St. Kossowskiego, 1900,
10272 Bretońskie. Bretońskie pieśni,
102720 Korzyniowski Karol. Sposób nadawania każdym skrzypcom najpiękniejszych tonów. Gruntowne i praktyczne wskazówki nadawania barwy tonom regulowanie, zmienianie, uszlachetnianie i.t.p. ułożył i wydał ... art. korektor tonów skrzypcowych. Lwów, 1897,
102721 Korzyniowski Karol. Tajemnice szczęścia. Krótkie wskazówki, zasady i reguły życia które przydatne być mogą dla każdego. Lwów, nakł. autora, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1896,
102722 Korzyść. Na Korzyść ubogich niemających opału. (Zawiadomienie o wystawieniu dwu widoków Józefa Kurowskiego przedstawiajacych pożar Krakowa w r. 1850). B. m. b. r.,
102723 Korzyści. Korzyści pijaństwa i prawidła podług ktorych takowych dostąpic mozna. Warszawa, Druk. XX. Missyonarzy Angielskich, 1838,