Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3002 Apteki. Apteki odpowiedzialne czy też nieodpowiedzialne sklepy apteczne. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1876,
3003 Apteki. Apteki rewizje,
3004 Aptieka. Aptieka Centralnaja Gomieopaticzeskaja w Warszawie. Czistaja ulica Nr. 6. Warszawa, Warszawskaja tipogr. i litografia, 1893,
3005 (Apuchtin Aleksander). Wiecznaja anafiema imieni, wiecznyj pozor jego postydnoj diejatielnosti w carstwie polskom, 1879–1897 (z tekstem francuskim). B. m. i b. r. (Praga, 1899),
3006 (Apuchtin Aleksander).
3007 Apuchtina Aleksandra Iwanowna,
3008 Apulejusz (II w.),
3009 Aquila Prosper,
3010 Ar. T. Odpowiedź na uwagi nad krótkim rysem sprawy o spadek po niegdyś Łyszkiewiczu. B. m. i b. r.,
3011 Ar. T.
3012 Arabażyn Konstantin Iwanowicz. Kazimir Brodzińskij i jego litieraturnaja diejatielnost' (1791–1835). Izsledowanije kandidata... Udostojeno Istoriko-fiłołogiczeskim fakultietom impierator. Uniwiers. Sw. Władimira nagrady zołotoj medalju i priemii imieni N. J. Pirogowa. Kijew, tipolitogr. Towariszczestwa J. N. Kusznieriewa i Ko. w Moskwie, 1891,
3013 Arabella. Arabella i Matylda (1831),
3014 Arabowie,
3015 Arabski. Arabski język,
3016 Arabski. Arabski słownik,
3017 Aracan (Indie Wsch.),
3018 Arachnoidea,
3019 Arago Dominik Franciszek (1786–1853). Pochwała historyczna Aleksandra Wolty (Volta) przez p.... wolny przekład Józefa Bełzy. (Odbitka z Biblioteki Warszawskiej, 1843, t. IV). B. m. i b. r.,
3020 Arago Dominik Franciszek (1786–1853).
3021 Arago Emanuel (1812–1896). Affaire Berezowski. Plaidoyer et réplique de... Paris, Libr. Luxembourg, typ. de Rouge Frères, Dunon et Fresné, 1867,
3022 Arago Jakub (1799–1855). Od bieguna do bieguna i dwa oceany. Wspomnienia z podróży, obrazy i szkice żeglarskie, przez... Tłumaczenie z francuzkiego Michała Bohusza Szyszki. Tomów 2. Wilno, M. Orgelbrand, druk. A. Marcinowskiego, 1856,
3023 Arago Jakub (1799–1855). Podróż przez Saharę, ułożona przez Teodora Triplina z opowiadań Jakóba Arago i objaśniona przypisami i uwagami. 2 Tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1854,
3024 Arago Jakub (1799–1855). Podróż naokoło świata, ze wstępem Juliusza Janin, przełożył z francuskiego Wojciech Szymanowski. (Wstęp Janina tłuma czył Konstanty Pathie). Z ryc. kolor. (20). Tomów 2. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. S. Strąbskiego, 1846,
3025 Arago Jakub (1799–1855). Podróż na około świata. Przekład z francuzkiego Wojciecha Szymanowskiego, z 127 illustracyami. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Al. Ginsa, 1859,
3026 Arago Jakub (1799–1855). Podróż naokoło świata, przekład z francuzkiego W. Szymanowskiego ozdobiona 127 illustracyami. Wydanie IVte. Warszawa, S. H. Merzbach, 1874,
3027 Arago Stefan (1802–1892),
3028 d'Aragon le marquis. Un paladin au XVIII siècle: Le prince Charles de Nassau-Siegen, d'après sa correspondance originale inédite de 1784 à 1789. Paris, Libr. E. Plon, Nourrit et Cie., 1893,
3029 Aramiński Stanislas (comte),
3030 Aramowicz Ignacy (zm. po r. 1870). Marzenia. Pamiętnik o ruchu partyzanckim w wojew. grodzienskiém w 1863 i 1864 r. Bendlikon, druk. Ojczyzny, 1865,
3031 de Aranda Gabriel. Vida y milagros de San Estanislao Kostka de la Compáñia de Jezus, escrita por el P. ..., de la misma compáñia. Segunda edicion. Barcelona, Impr. de la viuda é hijos de J. Subirana, 1884,