Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109926 Caputa Józef (ks. dr, ur. 1865). Wychowanie młodzieży i potrzeba internatów. Kraków, nakł. i druk. A. Koziańskiego, 1898,
109925 Caputa Józef (ks. dr, ur. 1865). Mowa żałobna w czasie nabożeństwa za duszę śp. ks. Albina kardynała Dunajewskiego, księcia biskupa krakowskiego, wypowiedziana w kościele N.M.P. w Krakowie dn. 25 czerwca 1894 r. przez ... Kraków, nakł. kapłanów wyświęconych przez niego, druk. Czasu, 1894,
109924 Caputa Józef (ks. dr, ur. 1865). Mowa na CIII rocznicę konstytucyi 3 maja wypowiedziana w kościele XX Pijarów przez ... Kraków, nakł. autora, Spółka Wydaw., druk. A. Słomskiego i Sp., 1894,
109923 Caputa Józef (ks. dr, ur. 1865). Mowa wypowiedziana na nabożeństwie w 200. rocznicę urodzin Stanisława Konarskiego w kościele XX Pijarów w Krakowie przez ... Lwów. z Druk. Katolickiej J. Chęcińskiego, 1900,
109922 Caputa Józef (ks. dr, ur. 1865). Kazanie na dzień jubileuszu biskupiego Leona PP. XIII wypowiedziane w kościele Archiprezbiterialnym N. Maryi Panny w Krakowie dn. 19 Lutego 1893 r. przez ... Kraków, nakł. autora, Spółka Wydaw., druk. Czasu, 1893,
109921 Capus Alfred (1858—1922),
109920 Capuana Luigi (1839—1915). Przed sądem przysięgłych, nowela, z włoskiego, przez ... (Dod. do Słowa). (Warszawa, druk. Noskowskiego, 1899),
109919 Capua Raymundus de,
109918 Capua Annibal di, duca di Termoli (zm. 1595). Listy Annibala z Kapui arcybiskupa neapolitańskiego, nuncyusza w Polsce, o bezkrólewiu po Stefanie Batorym i pierwszych latach panowania Zygmunta III. do wyjścia arcyksięcia Maksymiliana z niewoli. Z rękopisu biblioteki Brancacciana w Neapolu wybrał, przetłumaczył z języka włoskiego na polski i wydał Aleksander Przeździecki. Z dodatkiem objaśnień historycznych i kilku dokumentów, tyczących się tejże epoki dziejów polskich, oraz z 10 podobiznami podpisów osób znakomitych. Warszawa, nakł. Ig. Klukowskiego, druk. J. Ungra, 1852,
109917 Caprivi Leon (1831—1899),
109916 Capri,
109915 Capregna Guido di,
109913 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 15 VII 1800 ogłaszający wydanie nowych wiedeńskomiejskich bankocetli; po niem. i pol., inc: „Geben hiemit Jedermann...”, „Wszem wobec i każdemu z osobna...”), (z datą: Wiedeń, 15 VII 1800),
109912 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 1 VI 1800 w sprawie opłacenia dodatku przez posiadaczy obligacji wydanych przez Główną Kasę Wypłatnią Miedzi, Żywego Srebra i Kruszcu; po niem. i pol., inc: „Wir waren von jeher...”, „Zdawna było staraniem.”), (z datą: Wiedeń, 1 VI 1800),
109911 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Manifest o wojnie z Napoleonem, z datą: Wiedeń, 8 IV 1809, po niem. i pol., inc: „Völker Oesterreichs! Ich verlasse meine Hauptstadt...”, „Narody Austryi! Opuszczam główne Miasto moie...”). (z datą: Wiedeń, 8 IV 1809, po niem. i pol.),
109910 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Manifest o przywróceniu pokoju, z datą: Wiedeń, 1 II 1806, po niem. i pol., inc: „Ich habe meinen guten und treuen Volkern...”, „Wróciłem Pokóy dobrym i wiernym Narodom Moim...”). (z datą: Wiedeń, 1 II 1806, po niem. i pol.),
109909 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Lotterie-Patent. (Z datą: Wiedeń, 13 III 1813, po niem. i pol.),
109908 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Hausier-Patent. (Z datą: Wiedeń, 5 V 1811, po niem. i pol.),
109907 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Erwerbsteuer-Patent. (Z datą; Wiedeń, 31 XII 1812, po niem. i pol.),
109906 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Erbsteuer-Patent. (Z datą: Wiedeń, 15 X 1810, po niem. i pol.),
109905 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Cartel mit Russland und Pohlen. (Z datą: Wiedeń, 29 IX 1822, po niemiecku i polsku),
109904 Číhak Vladimir. Praktické navedeni ku snadnemu naucěni se polskému jazyku. Pořadal odbor lit. řeč. spolku „Slavia" pro vydàváni „Slowanských čteni". V Praze, nakł. A. Reinwart, 1883,
109903 Ciężkowice (k. Tarnowa),
109902 Ciężarność,
109901 Cieszyński Teodor,
109900 Franciszek (Kapłan),
109899 Chauvigné Anselme de. Un épisode de la vie de Marie Lesczinska. Comédie en 2 actes. par... Nouvelle édition. Le Théâtre des Jeunes Filles. Paris, H. Gautier, successeur, imp. G. Jacob, Orléans, (ok. 1890),
109898 Chauvet,
109897 Carnall Rudolph von (1804—1874). Oberschlesien’s Gebirgsschichten oder Erläuterungen zu der Geognostischen Karte von Oberschlesien. Besonderer Abdruck aus der Wochenschrift des Schlesischen Vereins für Berg- und Hüttenwesen. Breslau, Druck v. R. Nischkowsky, 1860,
109896 Carmouche Piotr Fryderyk Adolf (1792—1868) i Scribe Aug. Eug. Trilby. (1838),