Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107445 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Na nowy rok 1847. (Inc.: Zaś nam dał dożyć Bóg roku nowego...). B. m. b. r. (1847),
107444 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Na nowy rok 1846. (Inc.: Witam cię z serca, bracie, w nowym roku...). B. m. b. r. (1846),
107443 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Na nowy rok 1845. (Inc.: Obiecałem ci że cię zaś odwiedzę...). B. m. b. r. (1845),
107442 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Na nowy rok 1844. (Inc.: Co dusza dzisiay pod twoy dach wstępuie...). B. m. b. r. (1844),
107441 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Na nowy rok 1844. Na nowy rok 1845. B. m. b. r.,
107440 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Na przestrogę tym, co czytają Tygodnik Cieszyński. Cieszyn, 1848,
107439 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Pieśń ku poświącaniu organ nowych w Ustroniu 1842. (Inc.: Jak pięknie się odnowiły...). Brno, druk. wdowy Rudolfa Rohrera, (1842),
107438 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Pieśni pogrzebne i szkolne złożył Karol Kotschy, kaznodzieja Ewangielii Krystusowej w Ustroniu. Cieszyn, w księgani Karola Prochaski, 1853,
107437 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Pieśni ku uroczystemu obchodzeniu žałoženia (!) kościoła Ewangielickiego w Ustroniu 1835. Brno, druk. Rudolfa Rohrera, (1835),
107436 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Lied der Einigung für 4stimmigen Männerchor mit Pianoforte ad lib. in der österreichischen Volksweise von J. Haydn, gesungen in den Mainlust, als der Reichsverweser die Abgeordneten zum Parlament daselbst besuchte, gedichtet für seine Collegen von Carl Kotschy, Abgeordneter von österreichisch Schlesien. Zum Andenken. Offenbach a. M., Gedruckt bei Joh. André, b. r. (1848),
107435 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Książeczka o sadach i owocu względem nabywania, wychowania, pożytkowania; z baczeniem osobliwem na położenie klimatu Szląskiego, pisał Karol Kotschy. Brno, druk. wdowy Rudolfa Rohrera, 1844,
107434 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Kazanie domowe dla tych którzyby się piiaństwa wystrzegać chcieli. Pszczyna, druk. E. Schemmel, 1844,
107433 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Kateizm (!) Doktora Marcina Luthera. Brno, druk. Rudolfa Rohrera, 1833,
107432 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Katechizm dla szkół ewangelickich, 184.
107431 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Historya biblijna czyli Dzieje Starego i Nowego Przymierza. Dla użytku szkół w krótkości zebrane. Z mappą. Tamże [Lwów, nakł. Jana Milikowskiego, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich], 1851,
107430 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Historya biblijna czyli Dzieje Starego i Nowego Przymierza. W skutek rozporządzenia Wysokiego Konsystorza Ewanielickiego dla użytku szkół Ewanielickich w krótkości zebrane. Z mappą. Lwów, nakł. Jana Milikowskiego, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1851,
107429 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). Entgegnung auf Herrn Dr. (Ernest) Plucárs an das Wahlcomité gerichtetes Wort. Teschen (Cieszyn), Gedruckt bei Carl Prochaska, b. r. (1848),
107428 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856). (Elementarz języka polskiego). 1853.
107427 Kotschy Carl.
107426 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?).
107425 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Wzór listów w rozmaitych okolicznościach życia towarzyskiego pisanych dla użytku sprawuiących interesa i uczących się sztuki pisania listów. Przez A. Kotschula. Wrocław, w (!) Wilhelma Bogumiła Korna, 1822,
107424 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Teoretyczna i praktyczna Grammatyka niemiecka, w której prawidła po niemiecku i polsku wytłumaczone i przykładami w tych dwóch językach są objaśnione, z niemieckiemi i polskiemi zadaniami do tłumaczenia, z rozmowami i wypisami z najlepszych niemieckich autorów i t. d., dla użytku Polaków, którzy za pomocą nauczyciela albo sami łatwo i w krótkim czasie języka niemieckiego nauczyć się pragną, i podług której Niemcy tym samym sposobem po polsku nauczyć się mogą. Przez Antoniego Kotschula. Wydanie nowe i poprawne. (Na stronie kontrtytułowej tenże tytuł niemiecki:) ... Neue verbesserte Original-Ausgabe. Wrocław, nakł. i druk. Wilhelma Bogumiła Korna, 1849,
107423 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Teoryczna (!) i praktyczna Grammatyka niemiecka w którey prawidła po niemiecku i po polsku wytłumaczone i przykładami w tych dwóch językach obiaśnione są z niemieckiemi i polskiemi zadaniami do tłumaczenia, z rozmowami i wypisami z naylepszych niemieckich autorów i t. d., dla użytku Polaków, którzy za pomocą nauczyciela albo sami łatwo i w krótkim czasie języka niemieckiego nauczyć się pragną, i podług któréy Niemcy tym samym sposobem po polsku nauczyć się mogą. Przez Antoniego Kotschula. (Na stronie kontrtytułowej :) Theoretische und praktische deutsche Sprachlehre, in welcher die Regeln deutsch und polnisch erklärt und durch Bespiele in diesen beyden Sprachen erläutert sind, mit deutschen und polnischen Aufgaben zum Uebersetzen, nebst Gesprächen und Aufsätzen aus den besten deutschen Schriftstellern u. s. w. zum Gebrauch der Polen, die entweder mit Hülfe eines Lehrers oder allein die deutsche Sprache leicht und in kurzer Zeit zu erlernen wünschen, und nach welcher Deutsche auf dieselbe Art polnisch erlernen können. Durch Anton Kotschula. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1818,
107422 Kotschula (Kotszula) Antoni (1785-?). Arytmetyka praktyczna dla Użytku młodzieży i wszystkich tych, którzy się téy nauki nauczyć pragną. Przez Antoniego Kotschula. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1819,
107421 Kotschul Antoni.
107420 Kotsch Romuald, pułkownik (zm. 1894).
107419 Kotry (miasto).
107418 Kotra Jan.
107417 Kotowski Wiktor.
107416 Kotowski Paweł.