Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97298 Kolęda na każdy rok pański wydana przez księdza J. St (Stagraczyńskiego). Drugie wydanie (Poznań, 1874);
97297 Kolęda Robotnicza. Kolęda robotnicza. (Inc.: „Dzisiaj w Warszawie wesoła nowina...”). (Warszawa, 1898),
97296 Kolenda Robotnicza. Kolenda robotnicza Na nutę: Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi wstańcie pasterze, bo wilk nadchodzi itd. (Inc.: „Hej, z jasną gwiazdą, co z nieba wschodzi...”). Warszawa, (z datą: 20 grudnia 1896),
97295 Kolęda Robotnicza. Kolęda Robotnicza. (Inc.: „Hej w dzień Narodzenia prawdy Krzewiciela ...”). (Berlin, 1892),
97294 Kolęda Robotnicza. (Inc.: „Hej w dzień Narodzenia prawdy Krzewiciela ...”). B. m. b. r. (Warszawa, 1891). (Hektografowane).
97293 Kolenda młodey Polki rowiennicom swoim na rok 1819. (Warszawa, 1818);
97292 Kolenda Polaków czyli Muza nadwiślańska przez R. M. (Warszawa, 1831);
97291 Kolenda i podwieczorek na wsi. (Kraków, 1850);
97290 Kolenda. Podarek. Kolenda. Podarek dla dobrych i grzecznych dzieci. Abecadło i stopniowana nauka czytania. Część Pierwsza. (Na okładce tytuł:) Kolenda. Wydana staraniem B. M. Wolffa. Petersburg, nakł. i druk. Bolesława Maurycego Wolffa, 1860,
9729 Bracia Włościanie! Bracia Włościanie! Kraków, nakł. Pawła Flanka, 1899.
97289 Kolęda dla parafian. Kolęda dla parafian w roku 1869. Lwów, nakł. ks. Jakóba Nowakowskiego z Kamionki Strumiłowej, Druk. Krajowa M. F. Poremby, 1869,
97288 Kolęda obywatelska Na Rok 1820. Do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Imci Namiestnika Królestwa Polskiego. (b. m. b. r.);
97287 Kolęda obywatelska na rok 1814. Do JW. Antoniego Korwin Bieńkowskiego. (b. m. b. r.);
97286 Kolenda. Na nótę. Kolenda. Na nótę: Mesyasz przyszedł na świat prawdziwy, itd. B. m. b. r. (Lwów, 1865),
97285 Kolęda dla młodzieży. Kolęda dla młodzieży na 1854 rok. Kijów, Druk. Uniwersytecka, 1854,
97284 Kolęda. Kolęda dla ludu polskiego na rok Pański 1878. Poznań, nakł. Wydawnictwa Orędownika (Dr. Roman Szymański), 1877,
97283 Kolęda. Kolęda dla ludu wraz z Kalendarzem na rok 1866. Warszawa, nakł. Księgarni Polskiéj Adama Dzwonkowskiego, druk. Alexandra Ginsa, 1865,
97282 Kolęda dla ludu. (Kraków, 1861—1864);
97281 Kolęda na nowe lato 1810 od Affiszera do prześwietney publiczności. (1809);
97280 Kolęda dla Kuzynek i Przyjaciółek. (Wilno, 1852);
9728 Bracia Wiarusy. Bracia Wiarusy na Górno-Szląsku! (Wrocław), druk. i nakł. Gazety Szląskiej Ludowej (Księgarnia G. P. Aderholz), (bez roku),
97279 Kolenda Krakowska, na Rok 1812. Kraków, w Xięgarni Gröblowskiey, (1811),
97278 Kolęda dla Juleczka, Leopoldka i Ludki przez Jadwigę . (Warszawa, 1858);
97277 Kolenda dla gospodyń. (Warszawa, 1875—1898);
97276 Kolęda. Kolęda dla polskich dzieci (Poznań, 1883);
97275 Kolenda. Kolenda dla dzieci polskich, zebrana u piśmiennych ludzi i podana do druku przez Mateusza Gralewskiego. Rok pierwszy. Warszawa, nakł. Księgarni Celsa Lewickiego, druk. J. Ungra, 1863,
97274 Kolenda. Kolenda dla małych dzieci. Książeczka z obrazkami, zastosowana do dziecinnego pojęcia i użytku. Warszawa, druk. Kaczanowskiego, 1843,
97273 Kolenda. Kolenda dla małych dzieci xiążeczka obeymuiąca 264 obrazków zastosowanych do dziecinnego poięcia i użytku. Warszawa, druk. K. Gałęzowskiego i Komp., 1830 (na okładce: 1829),
97272 Kolęda. Kolęda dla grzecznych dzieci. Lwów, nakł. Opiekuna polskich dzieci, Druk. krajowa M. F. Poremby, 1868,
97271 Kolenda. Kolenda dla dobrych dzieci na rok 18 (!). Warszawa, Druk. XX. Missyonarzy, 1858,