Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
55171 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Mallian (Maillan) Julian de (1805—1851) i Merville Piotr Franc. Camus. Żyd wieczny tułacz. (Tułacz). Dr. w 6 a. Tł. J. G.;
914 (Ahaswerus). Żyd wieczny tułacz rodem z Jeruzalem imieniem Ahaswerus. Bochnia, Pisz, 1863(?),
29936 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ładnowski Aleksander (krypt. A. Ł.; 1815—1891). Żyd w beczce. (Mojsze w beczce). Wod. w 1 a.
27382 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Błotnicki Franciszek Ksawery (1815—1842). Żyd swatem. Kom. w 2 a.
27717 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Chociszewski Józef (1837—1914). Żyd się w szkło zamienił. Hum. scen.
32754 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zawadzki Artur (ur. 1860). Żyd rekrutem. Kom. w 1 odsł.
53014 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Charles (pseudonim kilkunastu autorów dramatycznych). Żyd polski. (Hans Mathis). Dr. w 3 a.
29198 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kłodziński Adam (1795—1858). Żyd polski, czyli Każdy ma swoje przebiegi. Fr. w 1 a.
30266 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Milewski Józef (I). Żyd królem. Kom.-op.
103475 Kosiński J. Kośnik. Życzliwość z okoliczności imienin JMC. Pani Józefie Podbowiczowy obywatelce M. J. K. Mci Kalisza przez JMP. d. 19 marca 1800 r. ułożona. Główny napis: Podbowiczowy obywatelstwu. (Kalisz, 1800),
49230 Kalnicki Jan. Życzenia, uwagi, przestrogi i rady w sprawie piekarskiej przez ... Przełożonego lwowskich piekarzy i młynarzy. Lwów, nakł. autora, druk. Szczęsnego Bednarskiego, 1893,
82165 John Bogumił (Gottlieb). Życzenia szczęścia, zdrowia i błogosławieństwa na Nowy Rok 1879 składa Wielmożnemu Państwu uniżony sługa..., kościelny ewangelicki w Krakowie. Kraków, nakł. Bogumiła Johna, druk. W. Korneckiego, b. r.,
14122 Chiliński (Hiliński) Antoni (afiszer teatr.). Życzenia na nowy rok 1863. Lwów, druk. Winiarza,
40641 Gołuchowski Agenor (1812—1875). Życzenia na nowy rok 1859, złożone w pokorze i szczeréj wdzięczności JE. JW. Agenorowi hr. Gołuchowskiemu. Lwów, 1859,
69967 Grabowski Ludwik. Życzenia i rady dla Polek (wierszem i porządkiem abecadła). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1881,
11977 Bukowski Edward. Życiowe sceny. Obrazki humorystyczno-satyryczne. Warszawa, nakł. D. Lange, druk. Jana Cotty, 1876,
71837 Grutza W. ks. Życiorysy Panujących w Polsce od Mieczysława I do Stanisława Poniatowskiego. Wyd. przez „Katolika” i „Źródło”. Milwaukee, 1900.
10562 Brodziński Kazimierz (1791—1835). Życiorysy niektórych poetów i uczonych. Pióra... Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka Polska, zesz. 94, 95). Sanok, nakł. i druk. Karola Pollaka, 1856,
14602 Chociszewski Józef (1837—1914). Życiorys X. Mieczysława hr. Ledóchowskiego kardynała i arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego. Wydanie wtóre. Poznań, nakładem Księgarni Ludowej J. Chociszewskiego, czcionkami H. Schmaedickiego, 1877,
60273 Działyński Tytus (właściwie: Adam Tytus; 1796—1861). Życiorys Tytusa hr. Działyńskiego przez niego samego spisany w liście do pana Ludwika Koenigka. (Z datą: Poznań, 9 III 1852). B. m. b. r.,
68484 Głębocki Józef Teodor (1806—1886). Życiorys ś.p. Jana Nepom. Waltera ojca Kupca i Obyw., b. Sędziego Pokoju i Czł. Tow. Dobr. skreślił i odczytał na Posiedzeniu Rady ogól. d. 5 stycz. 1862 r. Józef Głębocki Sekretarz Tow. Dobr. B. m., czcionkami Ż. J. Wywiałkowskiego, 1862,
68483 Głębocki Józef Teodor (1806—1886). Życiorys ś.p. Hieronima Kochanowskiego b. kapitana b. wojsk polskich, posła na sejm Królestwa Polskiego, vice-prezesa Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie. Skre ślił i odczytał na posiedzeniu Rady ogólnej Tow. dobr. w dniu 4 lipca 1858 r. Józef Głębocki sekretarz Tow. Dobr. Kraków, czcionkami Drukarni „Czasu”, 1859,
103931 Beiser Jan. Życiorys Mojżesza Beisera, dra medycyny, obywatela honorowego, radnego miasta Lwowa, skreślił brat jego..., z niemiec. przełożył Marcin Sternal. Lwów, nakł. autora, druk. K. Pillera, 1881,
82021 Jirásek Alojzy (1851—1930). Życiorys mojego dziadka, obrazek z dawnych czasów napisał... Przełożyła z czeskiego E. z K. P(uffke). Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1887,
47874 Hoszowski Konstanty Moroz (1805—1884). Życiorys księdza Antoniego Bystrzonowskiego Ś. T. D. Dziekana kapituły katedr. krak. i senatora b. Rzeczypospolitéj Krakowskiéj w dniu 14 lutego 1849 roku jako w rocznicę śmierci tegoż skréślony i na posiedzeniu Rady Ogólnéj Towarzystwa dnia 5 stycznia 1851 r. przez ... O. P. D., b. Senatora, Radcę Rady Administracyjnéj Okręgu Krakowskiego i Prezesa Towarzystwa Dobroczynności odczytany. (Odb. z Rocznika Towarzystwa Dobroczynności Krak.). Kraków, 1851,
110136 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918). Życiorys ks. Stanisława Karnkowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1884 (na okł. 1885),
34918 Filochowski Roch ks. (1838—1896). Życiorys ks. Karola Pollnera, biskupa sufragana dyecezyi kujawsko-kaliskiej. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1887,
14398 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Życiorys ks. Jana Dymitra Solikowskiego, arcybiskupa lwowskiego. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1890,
94266 (Klemens Maria Hofbauer vel Dworzak św.; 1751—1820). Życiorys krótki bł. ks. ... beatyfikowanego dnia 29 stycznia 1898 (! zamiast: 1888) przez Ojca Św., papieża Leona XIII. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1888,
67375 Giller Agaton (1831—1887). Życiorys i pogrzeb ś.p. Alfreda Młockiego. Lwów, nakł. Komitetu Pogrzebowego, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1882,