Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
633 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn). Mowa na nabożeństwie żałobném za duszę śp. Piusa IX przez... miana w Bołszowcu (pod Haliczem). Poznań, nakł. i druk. W. Simona, b. r. (1878),
634 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn). Bronisława Trentowskiego Panteon wiedzy ludzkiej lub pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki systemat filozofii rozebrany i oceniony przez J. A. Poznań, nakł. dra L. Rzepeckiego, drukarnia i skład główny W. Simona, 1883,
635 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn). Dwanaście ogólnych praw wszechświata. Napisał... (Odbitka z „Warty”). Poznań, w komisie wydawnictwa Władysława Simona, czcionkami T. H. Daszkiewicza, 1876,
636 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn). Dziesięć refleksyji na czas rekolekcyj dla kapłanów i sposobiących się do kapłaństwa przez..., Karmelitę. Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, czcionkami i w komisie W. Simona, 1887,
637 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn). Romantycyzm i filozofia w Dziadach. Przez Prawdosława. Kraków, nakł. i druk. W. Kornecki, 1890,
638 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn). Bohdan Zaleski w poezyi. Przez C. A. Poznań, nakł. L. Rzepeckiego, czcionkami i w komisie W. Simona, 1887,
639 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn). Znaczenie formy u scholastyków. Napisał... Poznań, nakład Wydawnictwa jimienia(!) ks. Franc. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1877,
640 Adamski Jan od Krzyża karmelita (1841–1918; pisał także pod im. zakonnym Celestyn).
641 Adamski Josef. Der Oelberg, 6 Fastenbetrachtungen. Mainz, Kirchheim, 1889,
642 Adamski Józef Stanisław ks. T. J. (1851–1926). O charakterze. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Druk. Ludowa, 1900,
643 Adamski Maksymilian Józef Wojciech Andrzej Antoni (1796–1841). Materyały do flory W. Ks. Poznańskiego. Zebrał w osobną całość, wstępem i indeksami opatrzył dr. Bolesław Erzepki, konserwator zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Z portretem dra W. Adamskiego. Poznań, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1896,
644 Adamski Maksymilian Józef Wojciech Andrzej Antoni (1796–1841). Prodromus historiae rei herbariae in Polonia a suis initiis usque ad nostra tempora. Auctore... medicinae et chirurgiae doctorae(!) Polono Posnaniensi. Vratislaviae, typ. Groesselianis, 1826,
645 Adamski Maksymilian Józef Wojciech Andrzej Antoni (1796–1841).
646 Adamski S. Auskunft über Auskunfts-Bureaux von... Berlin, Druck und Verlag von H. Dusedann, 1890,
647 Adamski S. Eine moderne Vehme. Auskunft über Auskunfts-Bureaus von... Dritte verb. und verm. Auflage. Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich, (1894),
648 Adamski Stanisław ks. Historya święta dla małych dziatek. Poznań, 1899,
649 Adamski Wojciech (pseud. A-ski). Z mych notatek. Kraków, nakł. Wojciecha Adamskiego, druk. Czasu, b. r. (ok. 1890),
650 Adamski Wojciech (pseud. A-ski). Kilka słów o sprawie polsko-ruskiej a raczej polsko-rusińskiej. Kraków, nakł. Wł. Bialika, G. Gebethner i Sp., druk. A. Koziańskiego, 1892,
651 Adamski Wojciech (pseud. A-ski). Kilka słów o stosunkach społecznych w Polsce od najdawniejszych czasów aż do obecnych. Kraków, nakł. W. Adamskiego, druk. Czasu, 1896,
652 Adamski Wojciech (pseud. A-ski).
653 Adamski Wojciech dr.,
654 Adamy Heinrich. Bilder aus der Heimatskunde der Provinz Schlesien. Von... (Separat-Abdruck aus der neuen umgearbeiteten Ausgabe des Preussischen Kinderfreundes von Preuss und Vetter.) Königsberg, Verlag von I. H. Bon, 1859,
655 Adamy Heinrich. Geographie von Schlesien für den Elementar-Unterricht. Mit einer illuminirten Karte von Schlesien. Zwölfte Auflage. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt, F. W. Jungfer's Buchdruckerei, 1872,
656 Adamy Heinrich. Heimatskunde von Breslau. Von... mit vier lithographirten Tafeln. Breslau, Verlag von E. Morgenstern, 1872,
657 Adamy Heinrich. Die schlesischen Ortsnamen, ihre Entstehung und Bedeutung, ein Bild aus der Vorzeit von... Breslau, Priebatsch Buchh., 1887,
658 Adamy Heinrich. Die Provinz Schlesien dargestellt nach ihren geographischen und statistischen Verhältnissen. Ein Handbuch für den Unterricht in der Heimathskunde. Von... 4 verbesserte und vermehrte Auflage. Breslau, nakł. Eduard Trewendt, druk. O. Raabe, 1873,
659 Adamy Heinrich. Schlesien, dargestellt nach seinen physischen und statistischen Verhältnissen. Ein Leitfaden für den Unterricht in der Heimathskunde. Zunächst beim Gebrauch der vom Verfasser entworfenen Wandkarte. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt, Druck von Heinrich Richter, 1850,
660 Adamy Heinrich. Wand-Karte von Schlesien, besonders mit Berücksichtigung der physikalischen Verhältnisse, zunächst für den Schulgebrauch entworfen, 7 vermehrte Auflage. Tamże [Breslau, Verlag von Eduard Trewendt, Druck von C. H. Storch und Comp.,], 1882,
661 Adanson Aglaë (z męża Doumet; 1775–1852). Dwór wiejski, dzieło poświęcone gospodyniom polskim, przydatne i osobom w mieście mieszkającym. Przerobione z francuskiego, z wielu dodatkami i zupełném zastosowaniem do naszych obyczajów i potrzeb, przez panią z Potockich Karolinę Nakwaską. 3 Tomy. Poznań, w Nowej Księgarni, 1843–44,
662 Adaś. Adaś, opowiadanie pseudonyma (1856),