Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109521 Krafft Guido dr (1844-1907). Wielki majątek ziemski naszych czasów. Opis ordynacyi książąt Schwarzenbergów w Czechach przez dr. Gwidona Kraffta docenta na c. kr. politechnice wiedeńskiej, z oryginału niemieckiego przełożył Władysław Zawadzki członek Towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego i wielu innych Towarzystw uczonych. Lwów, nakł. Kazimierza Sulatyckiego, druk. Anny Wajdowiczowej (przedtem M. F. Poremby), w Warszawie skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, 1880,
109522 Krafft Guido dr (1844-1907). Nauka organizacyi gospodarstwa. Z siódmego niemieckiego wydania przełożyli studenci Instytutu gospodarskiego wiejskiego i leśnictwa w Nowej Alexandryi. Tom I. Warszawa, druk. J. Ungra, 1880,
109523 Krafft Guido dr (1844-1907). Uprawa roślin gospodarskich na podstawie nauki i praktyki. Część szczegółowa. Przełożył z niemieckiego Dr. M. Laurysiewicz. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk J. Ungra, 1876 (na okładce: 1877),
109520 Krafft Adam.
109519 Krafft A., aptekarz.
109525 Krafft (von) Karl August Adolf, generał pruski (1764-1840). Publicandum an die Unteroffiziere und Soldaten der auf das Königliche Preussische Gebiet-Schutzsuchend übergetretenen Polnischen Corps. Obwieszczenie Podofficierom y żołnierzom (!) tych Korpusów Polskich, którzy szukaiąc Protekcią przechodzili w Kray Nayiaśmieyszego (!) Króla Polskiego. B. m. b. r. (Królewiec, 1831),
109514 Kraffert Adalbert Hermann ( 1828-1889). Geschichte des evangelischen Gymnasiums zu Liegnitz von Dr. Adalbert Hermann Kraffert, Gymnasial-Oberlehrer. (Odb. z: Jahresbericht über das königliche und städtische Gymnasium zu Liegnitz 1869). Liegnitz, Druck von H. Krumbhaar, 1869,
109515 Kraffert Adalbert Hermann ( 1828-1889).
109513 Kraffert A. H.
109512 Kraemer.
109510 Kradzież. Kradzież w Akademii Umiejętności. (Odb. z Czasu). Kraków, Druk. Czasu, 1889,
109511 Kradzież, kradzieże.
109509 Kraczmar Franciszek ks., z Czechowic.
109501 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Byt zapadno-russkago sielanina. Soczinienije Jul. F. Kraczkowskago. (Odb. z: Cztenija w Impieratorskom Obszczestwie Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie 1873 g. kn. 4-ja). Moskwa, Izdanije Impieratorskago Obszczestwa Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwiersitietie, w Uniwiersitietskoj tipografii (Katkow i K°), 1874,
109502 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Oczerki Unijatskoj cerkwi. (Odb. z: Cztienija w Impieratorskom Obszczestwie Istorii i Driewnostiej Rossijskich pri Impieratorskom Moskowskom Uniwiersitietie 1871, 1876). B. m. b. r. (Moskwa, 1876),
109503 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Russko-polskija otnoszenija. Niekotoryja zamieczatielnyja po etomu priedmietu mysli, słowa, rieczi, razmyszlenija i razsużdienija. Sobral iz gazet, żurnalow i otdielnych izdanij Bibliofił. Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1896,
109504 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Otzyw o soczinienii prieswitiera Izwiekowa: Istoriczeskij oczerk sostojanija prawosławnoj cerkwi w Litowskoj jeparchii za wriemia s 1839-1889 g. Moskwa 1899. (Odb. z: Litowskije Jeparchialnyje Wiedomosti). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Bratstwa, 1900,
109505 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Piatidiesiatiletije wozsojedinienija zapadno-russkich uniatow s prawosławnoju cerkowiju 1839-1889 g. Sostawił Ju. Kraczkowskij. Izdano na sriedstwa Wilenskago uczebnago okruga. Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1889,
109506 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Prawosławnyja świątyni g. Wilny. (Odb. z: Trudy Diewiatago Archieologiczeskago Sjezda w Wilnie). Moskwa, tip. G. Lissniera i A. Gieszela, priejemn. E. Lissniera i Ju. Romana, 1897,
109507 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Staraja Wilna do konca XVII stoletija. K. Kraczkowskij. Wilna, tip. A. G. Syrkina, 1893,
109508 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903).
109500 Kraczkowskij Jul. T., mylnie.
109499 Kraczkowskij Jul. F.
109498 Kraczkowskij Ju.
109497 Kraczkowskij J.
109496 Kraczkowski Fr.
109495 Kraczkowska Lidia, z Żytomierza. La nature médicatrice autrefois et aujourd'hui. Thèse inaugurale présentée a la faculté de médecine de Genève pour obtenir le grade de docteur en médecine par Mlle Lydia Kratchkowska née à Gitomir (Volhynie). Genève, imprimerie Rey & Malavallon, 1897,
109488 Kraczkiewicz, kapitan.
109489 Kraczkiewicz, inż.
109494 Kraczkiewicz W., inż.