Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
18964 Czasopisma. Gazeta Narodowa. Gazeta Narodowa. Zakroczym, 1831.
39264 Gazeta Narodowa. (Dziennik). Zakroczym, (redaktor i wydawca Franciszek Ksawery Godebski), 1831 (nr 1 z 11 IX —nr 10 z 20 IX),
104720 Bericht. Bericht der gewerblichen Fachschule fvr Holz-Industrie des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht in Zakopane über das Schuljahr 1881/82. Zakopane, Verlag der k. k. Fachschule, 1882,
80864 Jednodniówka Zakopiańska. Jednodniówka Zakopiańska. Zakopane, Skład gł. w księgarni L. Zwolińskiego, nakł. i druk. Drukarni Związkowej w Krakowie, 1899,
39377 Gazeta Zakopiańska. Pierwszy polski organ dla spraw turystycznych, klimatycznych i komunikacyjnych (od nru 2 z r. 1893 dodane: Z urzędową listą imienną gości). (Tygodnik, od nru 7 z r. 1893: dwa razy w tygodniu). Zakopane, redaktor naczelny Walery Eliasz (Radzikowski), wydawca S. S. Będzikiewicz, redaktor odpowiedzialny: Zygmunt Turowicz (w nrze 10 z r. 1893 zawiadomienie Walerego Eliasza o ustąpieniu z redakcji, od nru 18 z r. 1893: wydawca i redaktor kierujący S. S. Będzikiewicz, redaktor odpowiedzialny Zygmunt Turowicz), druk. Drukarni Związkowej w Krakowie, rok I.: 1891 (nr l z?) — rok III: 1893 (nr podwójny, ostatni?, 21 i 22 z 30 VIII),
21421 Czasopisma. Zakopianin. Zakopianin. Czasopismo poświęcone literaturze, sprawom ekonomiczno-społecznym a zarazem informacyjnolokalny dwutygodnik sezonowy. Zakopane, druk. J. Pisza w Tarnowie, 1899.
73445 Idea przewodnia. Idea przewodnia powstań polskich (Zakopane, 1900);
19319 Czasopisma. Jednodniówka Zakopiańska. Jednodniówka Zakopiańska. Zakopane, 1899.
20446 Czasopisma. Przegląd Zakopiański. Przegląd Zakopiański. (Tygodnik). Zakopane, 1899—1905.
19123 Czasopisma. Głos Tatrzański. Głos Tatrzański. Zakopane, 1894.
19160 Czasopisma. Goniec Tatrzański. Goniec Tatrzański. Zakopane, 1894.
19603 Czasopisma. Kurier Zakopiański. Kurier Zakopiański. Zakopane, 1892.
19061 Czasopisma. Gazeta Zakopiańska. Gazeta Zakopiańska. Pierwszy polski organ dla spraw turystycznych, klimatycznych i komunikacyjnych. (Tygodnik). Zakopane—Kraków, 1891—1893.
62260 Eliasz Radzikowski Stanisław (1869—1935). J. Prouska Drewniane budynki, Fr. Richarda Osvalda Towaryšstwo, E. Jelinka Pohledy i Listy. (Odb. z czasop. Lud). Zakopane i Lwów, 1896,
68683 Głos Tatrzański. Głos Tatrzański. Zakopane 1894,
84492 Kalendarz. Kalendarz (bez tytułu) 1865. Zakład litograficzny Czasu W. Kirchmayera, Kraków, nakł. Litografii Czasu W. Kirchmayera, (1864),
84493 Kalendarz. Kalendarz (bez tytułu) 1866. Zakład litograficzny Czasu M. Salba w Krakowie, Lit. J. Brydak. Kraków, nakł. litografii Czasu M. Salba, (1865),
72653 Gundulić Ivan (1583—1638). Djela Iva Frana Gundulića. Na sviet izdala Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti. (Stari pisci hrvatski. Knjiga IX). Zagreb, u knjižarnici L. Hartmana na prodaju, 1877,
72652 Gundulić Ivan (1583—1638). Diela... Knjiga parva. Izdano troškom narodne Matice. Zagreb, tiskom Ljud. Gaja, 1844,
102617 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zločin i Kazna. Pripoviest. Napisao J. Korzeniovski. (Hrvatska Biblioteka, 66). Zagreb, tisk i naklada Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1890,
72657 Gundulić Ivan (1583—1638). Osman u dvadeset pievanjah. Drugoizdanje. Zagreb, Narodna Tiskarnica Ljudevita Gaja, 1854,
37977 Fredro Aleksander (1793—1876). Gospoje i husari. Šaljiva igra od 3 čina. (Prevedena s poljskog.) (Igrokazi družtva dobrovoljacah zagrebačkih. 1): Zagreb, brzotiskom i troškom Franje Župana, 1850,
37954 Fredro Aleksander (1793—1876). Bila koja god. Šaljiva igra u 1 činu. (Sastayljena polog poljskog). (Igrokazi družtva dobrovoljacah zagrebačkih, 2). Zagreb, brzotiskom Franje Župana, 1850,
37997 Fredro Aleksander (1793—1876). Nitko me ne poznaje, tł. Ivan Gostiša (w: Čitanka iz slavenskih književnosti, Zagreb, 1896,
69155 Gospoje. Gospoje i husari. (Zagreb, 1850);
105543 Biblioteka. Biblioteka ob. Chomętowski Wł. (Zabytki językowe 1877).
10129 Brauner Joseph. Schul-Schematismus für den Regierungsbezirk Oppeln... Zabrze, J. Mucke, 1887,
19465 Czasopisma. Kreis-Blatt (Zabrzer). Zabrzer Kreis-Blatt (Typodnik). Zabrze, 1885.
20472 Czasopisma. Przewodnik Powiatu Żywieckiego. Przewodnik Powiatu Żywieckiego. Miesięcznik pośw. interesom powiatu. Zabłocie-Żywiec, 1900—1904.
417 Achterfeld Jan Henryk ks. (1788–1877). Katechizm Nauki Chrześciańsko-katolickiéy dla szkół elementarnych Biskupstwa Warmińskiego przez Xiędza... Professora Theologii przy Lyceum Hosianum w Brunsbergu w ięzyku niemieckim wydany, a z tego na ięzyk polski przełożony przez Xiędza J. Wermter. Za Wysokiém dozwoleniem Rządowém i Biskupiém w Królewcu w Drukarni Nadwornéy Królewskiéy u Hartuga.n(!), (1826),