Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111615 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Poezye (przekład czeski F. Kvapila).
111614 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Niedokończony poemat z pośmiertnych rękopismów. Paryż, w Księgarni polskiej, druk L. Martinet, 1860,
111613 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego z portretem autora. Tom I. (Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich, t. IX). Mikołów, nakł. Karola Miarki, druk. Karola Miarki, 1900,
111612 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego Tom I. Warszawa, Wydanie Kuryera Codziennego, Druk. Towarzystwa S. Orgelbranda Synów, 1900,
111611 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie zbiorowe z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego Tom I. Lwów, nakł. księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1898,
111610 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma. Życiorys autora przez hrabiego St. Tarnowskiego. Agaj-Han. Nie-Boska komedya. - Noc letnia. Pokusa. * (Tom I). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1894,
111609 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie zupełne i przedmową opatrzone przez Stanisława hr. Tarnowskiego. Tom I. (Nowa Biblioteka Uniwersalna). Kraków, nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, Druk. Związkowa, 1890,
111608 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie zbiorowe z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. Tom I. (Biblioteka Polska, t. I). Lwów, nakł. księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1890,
111607 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie zbiorowe z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. Z portretem autora. Tom I. (Biblioteka Polska, t. I). Lwów, nakł. księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1887,
111606 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie zbiorowe z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. Tom I. (Biblioteka Polska, t. I). Lwów, nakł. księgarni Gubrynowicza i Schmidta, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1886,
111605 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie zbiorowe z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. Tom I. (Biblioteka Polska, t. I). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1880,
111604 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie zbiorowe przejrzane przez J. Amborskiego, z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. Tom I. (Biblioteka Polska, t. I). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 1875,
111603 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Dwie Pieśni do słów Zygmunta Krasińskiego utworu Władysława Żeleńskiego. 1. Przy rozstaniu. 2. Elegja. Kraków, nakł. i własność księgarni oraz składu nut S. A. Krzyżanowskiego, Musikaliendruckerei v. Jos. Eberle & Co., Wien, b. r. (ok. 1900),
111602 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Dwie Pieśni do słów Zygmunta Krasińskiego utworu Władysława Żeleńskiego. (No. 1. Z Nieboskiej komedyi. No. 2. Zawsze i wszędzie). Warszawa, nakł. składu nut muzycznych Kruzińskiego & Lewi, w Lipsku C. F. Leede, w Krakowie S. A. Krzyżanowski, w Petersburgu M. Bernard, Inst. lith. de Engelmann et Mühlberg, Leipsic, b. r. (ok. 1885-1890),
111601 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Ostatni Edycya trzecia. Paryż, w Księgarni polskiej, druk. L. Martinet, 1858,
111600 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Ostatni, edycja druga.
111599 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Ostatni, przez autora wiersza Do mistrzów słowa. Paryż, w Księgarni Katolickiej Polskiej, druk. L. Martinet, 1847,
111598 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Opisanie jeziora Genewskiego Leman.
111597 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Oeuvres complètes du poëte anonyme de la Pologne Traductions publiées par Ladislas Mickiewicz Première série. Paris, Librairie du Luxembourg, typ. de Rouge Frères, Dunon et Fresné, 1869,
111596 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Una noche de verano por el poeta anónimo de la Polonia. Traducida al francés por Ladislao Mickiewicz, puesta en español por Hilario S. Gabilondo. México, Edición de La República, Tip. de La República, 1882,
111595 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Przed noc¹ wieczn¹... Słowa Z. Krasiński. Mieczysław Karłowicz, Op. 3. No. 6. (Drugi śpiewnik na jeden głos z towarzyszeniem fortepjanu ułożył Mieczysław Karłowicz. Op. 3. No. 6). Warszawa, Wydawnictwo M. Arcta, nakł. Michała Arcta, b. r. (ok. 1898),
111594 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Noc letnia. (Biblioteka Powszechna, zesz. 50). Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, b. r. (1893),
111593 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Noc letnia i Listy (tłumacz. na czeskie r. 1872 Ketitz).
111592 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Noc letnia Pokusa. Edycya trzecia. Paryż, w Księgarni Polskiej, druk. L. Martinet, 1862,
111591 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Noc letnia. Paryż, w drukarni i litografii Maulde i Renou, 1841,
111590 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Trzy myśli pozostałe po ś. p. Henryku Ligenzie zmarłym w Morreale, 12 kwietnia 1840 roku. Paryż, nakł. Stefana, Szczęsnego, Bogdana Mielikowskiego, druk. Bourgogne et Martinet, 1840,
111589 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Myśli pobożne Zygmunta Krasińskiego. Wydanie Biblioteki Ordynacyi Zamoyskiej z podobiznami okładki i kartki rękopisu. Warszawa, (K. Prószyński), druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1899,
111588 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Myśli.
111587 Krasiński Zygmunt (1811-1859). O nie mów! O mnie śpiew do wiersza Krasińskiego przez Maryę Żuk-Skarszewską. Kraków, S. A. Krzyżanowski, Stich der Musikaliendruckerei v. Jos. Eberle & Co., Wien, b. r. (1894),
111586 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Modlitwa. (Improwizowana przez Zygmunta Krasińskiego w zatoce Neapolitańskiej r. 1839).