Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
113646 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sfinks. Dokończenie. Ongi. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata, t. 11). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1879,
113645 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sfinks. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata, t. 10). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1879,
113644 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sfinx. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie przeirzane (!) i poprawione. Tom pierwszy. Poznań, nakł. i druk. Ludwika Merzbacha, 1874,
113643 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sfinx. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Tom pierwszy. (Część I). Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, Księgarza, druk. Stanisława Strąbskiego, 1847,
113642 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Serce i ręka. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie tanie, t. 5). Warszawa, nakł. i druk. Józefa Ungra, 1882,
113641 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Serce i ręka. Powieść prawie historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Lwów, nakł. F. H. Richtera, druk. A. J. O. Rogosza, 1875,
113640 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Bez serca. Obrazy naszych czasów. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. Sikorskiego, 1884,
113639 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku. Jagiełło i Jadwiga. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 42). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. J. Jeżyńskiego, 1897,
113638 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku. Jagiełło i Jadwiga. Przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XVI, t. 42). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1890,
113637 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Semko. Czasy bezkrólewia po Ludwiku. Jagiełło i Jadwiga. Tom I. (Powieści historyczne. XVI). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej księgarzy w Warszawie, Gebethner i Wolff, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald, Edward Wende, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1882,
113636 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sekret pana Czuryły historya jeszcze jednego rezydenta wedle podań współczesnych opowiedziana przez I. J. (!) Kraszewskiego. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga księgarza, druk. S. Orgelbranda Synów, 1877,
113635 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Schweinichen. Pamiętnik do dziejów Szląska i Polski,
113634 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Schulz Joach. K. Fr. Polska w r. 1793 według podróży,
113633 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sceny sejmowe. Grodno 1793. Opowiadanie historyczne przez B. Bolesławitę. (Odb. z Dziennika Poznańskiego 1875). Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. Łebiński), 1875,
113632 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Yako Sathan kusił pustelnika na puszcze,
113631 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Za Sasów. Czasy Augusta II i Augusta III ułożone przez J. I. Kraszewskiego. Część pierwsza. Tom I. (Powieści historyczne. Tanie wydanie, t. 75). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1899,
113630 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Za Sasów. Czasy Augusta II i Augusta III. Ułożone przez J. I. Kraszewskiego. Część pierwsza. Tom I. (Powieści historyczne. Wydanie tanie. XXVIII, t. 75). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1891,
113629 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Za Sasów. Czasy Augusta II i Augusta III. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. (Powieści historyczne. XXVIII). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Jeżyńskiego, 1889,
113628 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sąsiedzi powieść z podań szlacheckich z końca XVIII-go wieku przez J. I. Kraszewskiego. Tom I. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga księgarza, druk. S. Orgelbranda Synów, 1878,
113627 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sapieha Kaz. Nestor. Listy w latach 1773, 1774, 1775 i 1776, do matki pisane z podróży z zagranicy,
113626 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sama jedna powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. (Tom I). (Odb. z Bluszczu 1881). Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, księgarza, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881,
113625 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Sąd sejmowy 1827-1829 na przestępców stanu,
113624 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Rzym za Nerona. Obrazek historyczny. Pamiętnik Mroczka. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe, wyd. II, t. 1). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1884,
113623 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Rzym za Nerona. Obrazy historyczne. Pamiętnik Mroczka. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe, wyd. II, t. 1). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1881,
113622 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Rzym za Nerona. Obrazy historyczne. Pamiętnik Mroczka. Powieść. (Wybór pism ... Wydanie jubileuszowe. Wydawnictwo na korzyść Jubilata, t. 1). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1878,
113621 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Rzym za Nerona. Obrazy historyczne przez J. I. Kraszewskiego. (Odb. z Czasu 1865). Kraków, (nakł. Karola Langego), Druk. Czasu W. Kirchmayera, 1866,
113620 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Rzewuski Henryk. Próbki historyczne. Dzieło pośmiertne, z przedmową Bolesławity,
113619 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Równy wojewodzie. Obraz dramatyczny z XVIII wieku w pięciu aktach przez J. I. Kraszewskiego. Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1868,
113618 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Po roku 1830. Z Tułaczów B. Bolesławity J. I. Kraszewskiego. Opowiadanie historyczne. Chicago, Ill., Druk. Spółki Nakładowej Wydawnictwa Polskiego, 1893,
113617 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Rok ostatni panowania Zygmunta III. Obraz historyczny przez Jozefa Ignacego Kraszewskiego. Tom 1. Wilno, druk. A. Dworca, 1833,