Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
19 A. C., b. Prezes Sądu krymin. gubern. Lubelskiej,
20 A. D. Sennik Egipski czyli wykład snów na przeszło 1700 wypadków. Rzeszów, Pellar, 1886,
22 A. Eliasz,
23 A. F. Rozmyślania polityczne: cz. I. Próba programu pod rządem rosyjskim. Kraków, nakł. autora, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1898,
24 A. F.,
25 A. G. S. ks. Nabożeństwo do św. Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego . Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,
26 A. H.,
27 A. I. d',
30 A. J. dr. Memoryał w sprawie reformy podatku zarobkowego uchwalony w dniu 8 września 1892 przez Stowarzyszenie rękodzielników „Gwiazda" w Tarnowie i wniesiony do Izby handlowo przemysłowej w Krakowie i Izby rękodzielniczej we Lwowie. Tarnów, nakł. Stow. „Gwiazda", druk. Józefa Pisza, 1892
31 A. J. ks. Święty Józef patron Kościoła. (Wiersz). Rzym, 1895.
28 A. J.,
32 A. K. Jak wybyraty posła do sejmu krajewoho. Lwow, nakł. „Narodnoji Rady", z druk. Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka, 1895,
34 A. K. ks.,
35 A. K. Xiądz,
33 A. K.,
36 A. L. Lwów i jego właściwości. Zestawił L. A. Lwów, nakł. autora, Druk. „Kuryera Lwowskiego”, 1884,
37 A. L. Przygody mojego gospodarza i jego rodziny czyli powieść z dyliżansu napisana we dwóch częściach, przez L. A. Część I. II. Wilno, w druk. XX. Pijarów, R. 1830,
41 A. M. B.,
42 A. m. D. g. Życie ojca Hermana w zakonie Augustyna-Maryi od Najświętszego Sakramentu karmelity. Przekł. z francus. Kraków, 1898,
39 A. M. ks.,
38 A. M.,
40 A. Marjan,
43 A. P. i L. R.,
45 A. R. X.,
46 A. S. Podania i legendy ludowe z Wielkopolski. Poznań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1884,
47 A. S. Alexander Despot Zenowicz, b. gubernator tobolski. Lwów, nakł. J. Birkenmajera, H. Altenberg, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1893,
48 A. S. z Korniakowa. Łańcuch pęknął, Vivat! – jęknął, we Lwowie dnia 19 marca 1848. Śpiewka przez S. A. (Lwów), druk. Piotr Piller, (1848)
49 A. T.,
50 A. Tomasz. Trójlistek, obrazki sceniczne z młodocianego wieku. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891,
52 A. W. ks. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1881,