Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
110851 Krąkowski Ludwik.
110849 Krąkowski Konstanty, z Mittweidy.
110848 Krąkowski Józef.
110841 Krąkowski (Krągowski) Artur.
109537 Krągowski Artur.
111699 Kraśnik.
111698 Kraśniewicz Michał.
111697 Kraśnicki Tadeusz. Index nazwisk osób i miejscowości do Bibliografii powstania narodu polskiego z roku 1830-31 wydanej przez Dra Aleksandra Hirschberga, ułożył Tadeusz Kraśnicki. Lwów, nakł. dra Tomasza Rayskiego, (Gubrynowicz i Schmidt), I. Druk. Związkowa, 1883,
111696 Kraśnicki S., członek Izby sądowej.
111695 Kraśnicki K.
111694 Kraśnicki A. z Czachór.
111693 Kraśniański Honorat.
111888 Kraszewski.
111889 Kraszewski, z Kruszyna.
113920 (Kraszewski Józef Ignacy). Wieczór na cześć Kraszewskiego. (Inc.: Dnia 16. maja obywatele miasta Lwowa uczcili bytność znakomitego gościa w murach grodu naszego wieczerza (!) wydaną w salach strzeleckich...). (Dodatek do Dziennika Polskiego 1867). B. m. i r. (Lwów, 1867),
113921 (Kraszewski Józef Ignacy). Wiersz ku uczczeniu pamięci J. I. Kraszewskiego, przez ***. Wadowice, nakł. Towarzystwa gimnastycz. Sokół, druk. Fr. Foltina, 1898,
113922 (Kraszewski Józef Ignacy). Wydanie zbiorowe powieści J. I. Kraszewskiego w czterdziestolecie pracy pisarskiej autora. Prospekt. (Inc.: Pisarze znakomici żyjący wśród narodów, które umieją czcić talent, pracę rzetelną i zasługę prawdziwą mają prawo żądać, aby jeszcze za ich życia społeczeństwo zajęło się zbiorowem wydaniem wszystkich ich utworów...),
113923 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zaproszenie, inc.: W Sobotę 4 Października 1879 r. o godzinie 12 w południe Senat akademicki doręczy uroczyście Dyplom honorowy Doktora filozofii Jubilatowi J. I. Kraszewskiemu w Sali Biblioteki Jagiellońskiej, na którą to uroczystość Senat akademicki Wielmożnego Pana zaprasza, z datą: W Krakowie dnia 3 Października 1879). B. m. i r. (Kraków, 1879),
113924 (Kraszewski Józef Ignacy). Zaproszenie do przedpłaty na dzieło pamiątkowe illustrowane Jubileusz J. I. Kraszewskiego roku 1879. Część dochodu przeznaczona stosownie do życzenia Jubilata na pomnik Mickiewicza. (Inc.: Dzieło to wyjdzie na początku roku 1880 pod Redakcyą A. H. Kirkora, T. J. Roli, X. Jana Siemińskiego, Alfreda Szczepańskiego, a z udziałem kilku zacnych pisarzy i obejmować będzie...). Kraków, nakł. Wydawnictwa Dzieła Pamiątkowego, Druk. Czasu, b. r. (1879),
113925 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Biuro Komitetu kwaterunkowego na czas jubileuszu J. I. Kraszewskiego znajduje się przy głównem wyjściu z dworca kolei żelaznej). Kraków, Druk. Czasu, b. r. (1879),
113926 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Uprasza się Szan. Delegatów, aby dary złożyli w Sukiennicach w Piątek dnia 3 Października 1879 r. o godzinie 8 z rana; poczem będą mogli je odebrać po odbytem nabożeństwie w Kościele N. Panny Maryi...). Kraków, Druk. Czasu, b. r. (1879),
113927 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: W domu Nr. 74 na Kleparzu ul. św. Filipa są do wynajęcia 4 pokoje podczas Jubileusza (!) Kraszewskiego). Kraków, druk. Fischera i Weindlinga, b. r. (1879),
113928 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Ostatni dzień od godz. 11 do 5 popołudniu wystawa darów J. I. Kraszewskiego w Sukiennicach na dochód pomnika dla nieśmiertelnej pamięci Adama Mickiewicza...). (Kraków), druk. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, b. r. (1879),
113929 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Kapelusze jubileuszowe najnowszego fasonu poleca po cenach najumiarkowańszych skład i fabryka wszelkiego rodzaju kapeluszy i czapek pod firmą L. Hochstim przy ul. Florjańskiej, naprzeciw hotelu Drezdeńskiego). (Kraków), druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113930 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Kraszewski przyjeżdża dziś o 3 popołud.). (Kraków), druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, b. r. (1879),
113931 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Medale srebrne z portretem J. I. Kraszewskiego sztuka po 80 cent. Pierścionki pamiątkowe po 1 złr., emaliowane po 1 złr. 20 ct. nabyć można w zakładzie rytowniczym F. Kwaśniewskiego przy ulicy Grodzkiej pod L. 63, I piętro). Kraków, druk. Korneckiego, b. r. (1879),
113932 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Tylko w Niedzielę i Poniedziałek od godz. 10 do 3 popołudniu wystawa darów J. I. Kraszewskiego w Sukiennicach na dochód pomnika dla nieśmiertelnej pamięci Adama Mickiewicza...). (Kraków), druk. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, b. r. (1879),
113933 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Wykonana w Warszawie, ozdobiona portretem pamiątka obchodu Jubileuszu 50-letniej literackiej pracy J. I. Kraszewskiego sprzedaje się po 10 cent. we wszystkich księgarniach i składach papieru). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113934 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Pierścionki jubileuszowe srebrne, złocone i emaliowane z napisem: Pamiątka jubileuszu Kraszewskiego w Krakowie 1879 r. sztuka po 1 złr. Medaliki pamiątkowe ze szczerego srebra sztuka po 90 cent. nabyć można w rytowni F. Kwaśniewskiego ulica Grodzka Nr 63 I. piętro). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),
113935 (Kraszewski Józef Ignacy). (Zawiadomienie, inc.: Pierścionki pamiątkowe srebrne, złocone i oksydowane z napisem: z Jubileuszu J. I. Kraszewskiego d. 5 Października 1879 r. nabyć można po cenie 1 Złr. 25 cent.). Kraków, druk. W. Korneckiego, b. r. (1879),