Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
31 A. J. ks. Święty Józef patron Kościoła. (Wiersz). Rzym, 1895.
32 A. K. Jak wybyraty posła do sejmu krajewoho. Lwow, nakł. „Narodnoji Rady", z druk. Naukowoho Towarystwa im. Szewczenka, 1895,
33 A. K.,
34 A. K. ks.,
35 A. K. Xiądz,
36 A. L. Lwów i jego właściwości. Zestawił L. A. Lwów, nakł. autora, Druk. „Kuryera Lwowskiego”, 1884,
37 A. L. Przygody mojego gospodarza i jego rodziny czyli powieść z dyliżansu napisana we dwóch częściach, przez L. A. Część I. II. Wilno, w druk. XX. Pijarów, R. 1830,
38 A. M.,
39 A. M. ks.,
40 A. Marjan,
41 A. M. B.,
42 A. m. D. g. Życie ojca Hermana w zakonie Augustyna-Maryi od Najświętszego Sakramentu karmelity. Przekł. z francus. Kraków, 1898,
43 A. P. i L. R.,
44 A... z „Podlasianina”. Wiersz z powodu odbytego Seymu Królestwa za szczęśliwego panowania nayiaśnieyszego Mikołaja I cesarza Wszech Rossyi Król. Polskiego etc... Przez... Warszawa, 1830,
45 A. R. X.,
46 A. S. Podania i legendy ludowe z Wielkopolski. Poznań, druk. i skł. gł. W. Simona, 1884,
47 A. S. Alexander Despot Zenowicz, b. gubernator tobolski. Lwów, nakł. J. Birkenmajera, H. Altenberg, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1893,
48 A. S. z Korniakowa. Łańcuch pęknął, Vivat! – jęknął, we Lwowie dnia 19 marca 1848. Śpiewka przez S. A. (Lwów), druk. Piotr Piller, (1848)
49 A. T.,
50 A. Tomasz. Trójlistek, obrazki sceniczne z młodocianego wieku. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891,
51 A. W.,
52 A. W. ks. Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego, 1881,
53 A. Wł. Dni ostatnie ziemskiej pielgrzymki Boga Zbawiciela przez Wł. A. Warszawa, 1894,
54 A. W. W.,
55 A. Z. Nabożeństwo dla dzieci przez... Warszawa, u XX. Missyonarzy, 1847,
56 A. Z. Kilka uwag nad ubiegłem sześcioleciem dzierżawy teatru miejskiego w Krakowie, zebrał i ułożył Z. A. Kraków, nakł. St. Zielińskiego, Spółka Wydaw. Pol., druk. Czasu, 1899,
57 Od A do Z. Od A do Z. Prześliczny abecadlnik obrazkowy dla grzecznej dziatwy. Warszawa, F. Hoesick,
58 A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa dla przepędzenia wesołego czasu, czyli kabała wróżąca przeznaczenie, wyznaleziona przez... Wilno, 1823,
59 AA. Ze wspomnień sybirskiego zesłańca: Edward Czapski, 1819–1888. (Odb. z Przeglądu polskiego). Kraków, Spółka wydawnicza, druk. Czasu, 1893,
60 Aasumb Jan. O piwie i innych gorących napojach. Poznań, nakł. i druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1888,