Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
111885 Kraszewska Aniela (ur. 1869).
111884 Kraszewska Aniela (ur. 1869). Szych czy złoto. Powieść przez Gabryela Zawieruchę. Poznań, nakł. i druk. Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, 1899,
111883 Kraszewska (tłum.).
111882 Kraszewscy (Jastrzębczykowie).
111881 Kraszennikow Gardemaryn, mylnie.
111880 Kraszeninnikow Siergiej Piotrowicz, pisarz rosyjski, gardemaryn (1811-1870).
111879 Krasz. Kaj.
111878 Krasz Aniela.
111877 Krasuwskij Mikołaj.
111876 Krasusski J., mylnie.
111875 Krasuskij Osip Siewastjanowicz, docent.
111874 Krasuskij Michaił.
111873 Krasuski Zygmunt, uczeń prof. Mariana Sokołowskiego.
111872 Krasuski Michał (1621-1676).
111871 Krasuski Michał. Pisma Michała Krasuskiego. Wilno, druk. Teofila Glücksberga, księgarza i typografa szkół. Białorus. Naukow. Okr., 1845,
111870 Krasuski Michał. Rzut oka na układy planetarne, przyszłość człowieka i ziemi napisał Michał Krasuski. Lwów, u Karola Wilda, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1874,
111869 Krasuski Michał. Rozbrat myśli i ujemne strony naszego piśmiennictwa. Napisał M. Krasuski. Lwów, nakł. autora, skład komisowy w księgarni K. Wilda, Druk. Ludowa, 1877,
111868 Krasuski Michał. Driewnostʹ małorossijskago jazyka. Napisał Michaił Krasuskij. Odiessa, tip. G. Ulricha, 1880,
111867 Krasuski Maurycy.
111866 Krasuski Ludwik, z Drużkowa k. Czchowa.
111865 Krasuski Ludwik, z Tarnowa.
111864 Krasuski Ludwik.
111863 Krasuski Kazimierz, lekarz pow. Skierniewickiego.
111862 Krasuski Karol.
111861 Krasuski K.
111860 Krasuski K., mylnie.
111859 Krasuski K.
111858 Krasuski Józef (1832-1912).
111857 Krasuski Józef (1832-1912). O reformie leśnej rządowej w Królestwie Polskiem. (Odb. z Gazety Rolniczej 1878). Warszawa, druk. J. Noskowskiego, 1878,
111856 Krasuski Józef (1832-1912). Le poids utilise comme force mortice au moyen des leviers roulants a double effet. Meaux, imprimerie J. Carro, b. r. (około 1850),