Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
99971 Konopkówna (z Modlnicy).
99970 Konopkówka (pow. Tarnopolski).
9997 Branicka Rozalia,
99969 Konopkowie.
99968 Konopkowa-Bieńkowska Franciszka ze Stablewskich.
99967 Konopkowa Zofia. Krotochwilne życzenia noworoczne Szlachetnej Publiczności Krakowskiej w pokorze ducha złożone przez ... Afiszerkę Krakowskiego Teatru na rok Pański 1875. Kraków, nakł. Zofii Konopkowej, druk. L. Paszkowskiego, 1875,
99966 Konopkowa Zofia. Z powinszowaniem Świąt Wielkanocnych. Kraków, (druk. L. Paszkowskiego), 1874,
99965 Konopkowa Zofia. Powinszowanie Nowego Roku 1873. Kraków, druk. L. Paszkowskiego, 1873,
99964 Konopka Wincenty.
99963 Konopka W.
99962 Konopka Tadeusz h. Nowina (1844—1903).
99961 Konopka Tadeusz h. Nowina (1788—1864).
99960 Konopka Stefan.
9996 Branicka Katarzyna,
99959 (Konopka Stanisław). W Poniedziałek dnia 10 Grudnia w Sali Redutowej na dochód Weteranów z r. 1831, Stanisław Konopka Deklamator Polski wygłosi następujące z pamięci utwory. (Kraków), Druk. W. Korneckiego, (1883),
99958 Konopka Roman h. Nowina (1813—1891).
99957 Konopka Roman h. Nowina (1813—1891). Wiersz na obchód jubileuszu J. I. Kraszewskiego. Kraków, nakł. R. Konopki, Druk. Uniwersytecka, 1879,
99956 Konopka Roman h. Nowina (1813—1891). Wiersz do Jana Matejki po powrocie z wystawy wiedeńskiej 1873 r. napisany. Kraków, nakł. W. Wdowickiego, Druk. Kraju, b. r. (1873),
99955 Konopka Łukasz.
99954 Konopka Ksawery (właśc: Franciszek Ksawery; 1828—1898).
99953 Konopka Kazimierz Stanisław h. Nowina o. T.J. (1879—1941).
99952 Konopka Kazimierz Józef (1769—1805).
99951 Konopka Julian h. Nowina (1814—1899).
99950 Konopka Józef h. Nowina (1818—1880).
9995 Branicka z Poniatowskich Izabela (1730—1808).
99949 Konopka Józef h. Nowina (1818—1880). Wyciąg ze sprawozdań o szkodach przez owady w roku 1870 zrządzonych. Napisał J. Konopka. (Odb. ze Sprawozdań Komisji Fizjograficznej). B. m. b. r. (Kraków, 1870),
99948 Konopka Józef h. Nowina (1818—1880). Wieś Mogilany. Monografia. Skreślił Józef Nowina Konopka. Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1885,
99947 Konopka Józef h. Nowina (1818—1880). Pieśni ludu krakowskiego zebrał J. K. z rycinami i muzyką. Kraków, nakł. i druk. Józefa Czecha, 1840,
99946 Konopka Józef h. Nowina (1818—1880). O owadach szkodliwych zasiewom, a w szczególności o niezmiarce. Kraków, druk. Czasu, 1867,
99945 Konopka Józef.