Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
86881 Kalendarze. Noworocznik Ilustrowany. Noworocznik Ilustrowany humorystyczny Szczutka,
85595 Kalendarze. Figa. Noworocznik humorystyczny i ilustrowany. Lwów, (1888—1889).
86880 Kalendarze. Noworocznik humorystyczno-satyryczny. Noworocznik humorystyczno-satyryczny Krzykacza. Lwów, (1863).
86931 Kalendarze. Osa. Noworocznik humorystyczno-satyryczny ilustrowany. Warszawa, (1876).
86879 Kalendarze. Noworocznik guberni kowieńskiej. Noworocznik guberni kowieńskiej, (1860).
19893 Czasopisma. Noworocznik Gazety Warszawskiej. Noworocznik Gazety Warszawskiej. Warszawa, 1840.
19915 Czasopisma. Noworocznik dla Ziemian. Noworocznik dla Ziemian. Warszawa, 1845—1847.
87064 Kalendarze. Wanda. Noworocznik dla płci pięknej. Lwów, (1868).
86894 Kalendarze. Noworocznik dla Nauczycieli. Noworocznik dla Nauczycieli i przyjaciół wychowania. Bydgoszcz, Toruń, (1868).
19902 Czasopisma. Noworocznik dla Nauczycieli. Noworocznik dla Nauczycieli i Przyjaciół Wychowania. Bydgoszcz, 1868.
19891 Czasopisma. Noworocznik dla Dzieci. Noworocznik dla Dzieci. Warszawa 1831.
19892 Czasopisma. Noworocznik dla Dzieci. Noworocznik dla Dzieci. Warszawa, 1838.
86877 Kalendarze. Noworocznik demokratyczny. Noworocznik demokratyczny. Paryż, (1842—1843).
19890 Czasopisma. Noworocznik Demokratyczny. Noworocznik Demokratyczny. Paryż, Poznań, 1842—1843.
86878 Kalendarze. Noworocznik czyli Echo. Noworocznik czyli Echo Trąbki pocztowéj. Kraków, (1869).
44756 Herr Karol (listonosz). Noworocznik czyli Echo Trąbki Pocztowej, pismo humorystyczno-satyryczno-komiczne przeplatane wiérszem i prozą napisał i wydał bezpłatnie ... c. k. listonosz na rok kolędowy 1863. Kraków nakładem Mieszkańców Krakowa, czcionkami Drukarni Czasu, (1862),
86890 Kalendarze. Noworocznik c. k. listonosza. Noworocznik c. k. listonosza. Stanisławów, (1897).
86876 Kalendarze. Noworocznik Bociana. Noworocznik Bociana. Lwów, (1892).
86875 Kalendarze. Noworocznik Biblioteki Rodzinnej. Noworocznik Biblioteki Rodzinnej, kalendarzyk na r. 1888. Lwów, (1887).
85562 Kalendarze. Cacko. Noworocznik Artystyczny. Warszawa, 1882.
61306 Dzwonkowski Adam (1815—1885). Noworocznik adresów i ogłoszeń, czyli Kalendarz informacyjny na rok 1865. Rok I. Warszawa, A. Dzwonkowski,
86874 Kalendarze. Noworocznik adresów. Noworocznik adresów i ogłoszeń czyli kalendarz informacyjny. Warszawa, (1864—1867).
19905 Czasopisma. Noworocznik (Kalendarz) Ilustrowany dla Polek. Noworocznik (Kalendarz) Ilustrowany dla Polek. Warszawa. 1862—1867. (W 1861 jako Kalendarz Ilustrowany dla Polek).
86920 Kalendarze. Noworocznik „Sowizdrzała”. Noworocznik „Sowizdrzała”. Lwów, (1865).
46911 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Nowootkrytyj istocznik dla cerkownoj istorii Galickoj Rusi XIV stoletija. (Odb. z Litieraturnago Sbornika za 1888 g.). Lwow, nakł. Galicko-Russkoj Maticy, iz tipografii Stawropigijskogo Instituta, 1889,
70653 Gregorowicz Jan Kanty (Sołowiew; 1818—1890). Nowomodne zaloty. Komedja w jednym akcie. Oryginalnie napisana. Kijów, tłócznia J. K. Wallnera, 1855,
28708 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gregorowicz Jan Kanty (krypt. J. K. G.; 1818—1890). Nowomodne zaloty. Kom. w 1 a.
29197 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Kłodziński Adam (1795—1858). Nowomodne zaloty, czyli List źle zrozumiany. Żart ze śpiewami.
96941 Kojałowicz Michaił Osipowicz (1828—1891). Nowoje orudije łatinskoj propagandy. (Christianskoje Cztienije ze stycznia i lutego 1882). Petersburg,
31102 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Raszewski Lambert. Nowodostojni. Kom. w 4 a.