Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26988 Doziteusz. Doziteusz metropolita suczawski,
26991 Dozorcy. Dozorcy plantacyi. Życzenia noworoczne szanownym obywatelom m. Krakowa od... Kraków, druk W. L. Anczyca i Sp., 1880,
26992 Dozory. Dozory kościelne,
26993 Dozorze. O Dozorze gmachów publicznych. (Uchwała Senatu W. M. Krakowa). Kraków, 1843,
26989 Dozór. Dozór pensyi i szkół żeńskich w mieście stołecznem Warszawie. B. w. m. dr. (Warszawa), 1822,
26990 Dozór. Dozór szpitali wojskowych ogłasza: Listę osób, które poczyniły ofiary do składu dozoru szpitali wojskowych, lub wprost do tychże szpitali. B. w. m. dr. (Warszawa), 1831,
26994 Dr. Ciekawe daty. (Odb. z Kuriera Rzeszowskiego). Rzeszów, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1888,
26995 Dr. F(r). X(aw). Westchnienia cieniom ś. p. Referendarza w Radzie Stanu Walent. Domżalskiego poświęcone przez F. X. Dr. Warszawa, druk. J. Wróblewskiego, 1830,
26996 Draba Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1879, woźny Towarz. akcyjnego warszawskiéj fabryki machin, narzędzi rolniczych i odlewów Jan Draba. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, (1878),
26997 Draba Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1883. Tamże [Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów], (1882),
26998 Draba Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1885. (Warszawa), druk. S. Orgelbranda Synów (1884),
26999 Drabczyk Teodor.
27000 Drabik Jan.
27001 Drabik S. (z Strzelec Wielkich).
27002 Drabiniaki.
27003 Drac Karol.
27004 Drach Dawid Paweł Ludwik Bernard (1791—1865). Katolicyzm i Judaizm, czyli | listy ... pisane do byłych braci Izraelitów, przekład z francuzkiego przez ks. J. K. kanonika katedr. żmudz. Warszawa, J. Kauffmann, druk. J. Zawadzkiego w Wilnie, 1861,
27005 Drachmann Holger (1846—1908).
27006 Drachni Jan. Febres nervosas secundarias qua vectigal literarium pro summis in utraque medicina honoribus capessendis ordine medicorum annuente scripsit ... thesium defensor. Die sexta Februarii 1831. Cracoviae, typis Stanislai Gieszkowski,(1831).
27007 Drachowski T.
27008 Drack Maurycy.
27009 Dradrach Michał.
27010 Dragendorff Georg (1836—?).
27011 Dragomanow M.
27012 Dragomirieckij W. S. Galickaja Ruś i russkopolskija otnoszenija. Riecz proizniesionnaja w torżestwiennom sobranii S.-Pietierburgskago Sławianskago Błagotworitiel nago Obszczestwa 8 diekabria 1896 goda. Pietrograd, pieczatnia Je. Jewdokimowa, 1897,
27013 Dragomirow Mikołaj Iwanowicz generał (1830—1905). Joanna d'Arc, dziewica orleańska, tłóm. z rosyjsk. S. Stawczański. Kijów, nakł. L. Idzikowskiego, druk. P. Bardskiego, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1900,
27015 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Z dziejów liberalizmu w Rosyi. Przez... Z rosyjs. przeł. Iwan Franko. (Odb. z Kuriera Lwowskiego). Lwów, Druk. Polska, 1889,
27016 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Sześćset lat wolności w Szwajcaryi. Wydaw. Towarz. przyj. oświaty, V. Lwów, H. Altenberg, Druk. Polska, 1892,
27017 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Niewolnictwo wewnętrzne i wojna za oswobodzenie. Przekład z rosyjskiego. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1878,
27018 Drahomanow Mychajło (1841—1895). Istoriczeskaja Polsza i wielikorusskaja diemokratija. La Pologne historique et la démocratie moscovite. (Otpieczatki iz „Wolnago Słowa” pieriesmotriennyje i dopołniennyje). Żeniewa, tipogr. Rabotnika i Gromadi, 1881,